עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עבור לתוכן העניינים

עדי־יהוה

עברית

מי עושים את רצון יהוה כיום?‏

מהו רצון אלוהים?‏

מהו רצון אלוהים?‏

אלוהים רוצה שנחיה לנצח בשלום ובאושר בגן עדן עלי אדמות!‏

אך אולי אתה תוהה כיצד זה ייתכן. המקרא מסביר שמלכות אלוהים תגשים זאת, ורצון אלוהים הוא שכל בני האדם ילמדו על מלכות זו ועל מטרתו עבורנו (‏תהלים ל”ז:11,‏ 29;‏ ישעיהו ט’:6‏).‏

אלוהים רוצה שנתנהג בצורה שתועיל לנו.‏

כפי שאב טוב חפץ בטובת ילדיו, כך אבינו שבשמיים רוצה שניהנה מאושר נצחי (‏ישעיהו מ”ח:17, 18‏). הוא הבטיח ש”העושה את רצון אלוהים יעמוד לעד” (‏יוחנן א’. ב’:17‏).‏

אלוהים רוצה שנלך באורחותיו.‏

המקרא אומר שבוראנו רוצה ’להורות לנו את דרכיו’ כדי ש’נלך באורחותיו’ (‏ישעיהו ב’:2, 3‏). הוא ארגן ”עם לשמו” למען יכריזו על רצונו בכל רחבי תבל (‏מעשי השליחים ט”ו:14‏).‏

אלוהים רוצה שנעבוד אותו באחדות.‏

עבודת אלוהים הטהורה אינה מפלגת בין בני אדם אלא מאחדת אותם באהבת אמת (‏יוחנן י”ג:35‏). מי כיום מלמדים גברים ונשים בכל מקום בעולם כיצד לעבוד את אלוהים באחדות? אנו מזמינים אותך לברר זאת בעזרת החוברת שבידך.‏