עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עבור לתוכן העניינים

עדי־יהוה

עברית

מי עושים את רצון יהוה כיום?‏

 שיעור 15

כיצד משרתים הזקנים את הקהילה?‏

כיצד משרתים הזקנים את הקהילה?‏

פינלנד

הוראה

רעייה

בישור

אין לנו בארגון אנשי כמורה או מנהיגי דת המקבלים שכר עבור שירותיהם. תחת זאת, כפי שהיה בקהילה המשיחית בתחילת דרכה, משגיחים כשירים מתמנים ”לרעות את קהילת אלוהים” (‏מעשי השליחים כ’:28‏). אותם זקנים הם אנשים בוגרים מבחינה רוחנית המנהיגים את הקהילה ורועים אותה ”לא מתוך כפייה אלא ברצון; גם לא מתוך רדיפה אחר רווחים בלתי כשרים אלא בלהיטות” (‏פטרוס א’. ה’:1–3‏). איזה שירות הם מבצעים למעננו?‏

הם דואגים לנו ומגנים עלינו. הזקנים מדריכים את הקהילה ומגנים עליה מבחינה רוחנית. מתוך מודעות לכך שאלוהים הטיל עליהם תפקיד חשוב זה, הם אינם רודים במשרתיו אלא תורמים לרווחתנו ולשמחתנו (‏קורינתים ב’. א’:24‏). כפי שרועה צאן דואג בחריצות לכל אחד מכבשיו, כך משתדלים הזקנים להכיר אישית כל אחד ואחד מחברי הקהילה (‏משלי כ”ז:23‏).‏

הם מלמדים אותנו כיצד לעשות את רצון אלוהים. מדי שבוע מנהלים הזקנים את אסיפות הקהילה על מנת לחזק את אמונתנו (‏מעשי השליחים ט”ו:32‏). אותם אחים מסורים גם ממלאים תפקיד מרכזי בפעילות הבישור; הם מבשרים יחד אתנו ומעניקים לנו הכשרה בכל תחומי השירות.‏

הם מעניקים לנו עידוד אישי. כמענה לצרכינו הרוחניים האישיים, משוחחים אתנו הזקנים המקומיים בביתנו או באולם המלכות כדי לתת לנו עזרה ונחמה מתוך כתבי־הקודש (‏יעקב ה’:14, 15‏).‏

בנוסף לעבודתם בקהילה, למרבית הזקנים יש עבודה חילונית ואחריות משפחתית הדורשות זמן ותשומת לב. אחים חרוצים אלה ראויים לכבוד מצדנו (‏תסלוניקים א’. ה’:12, 13‏).‏

  • מה תפקידם של זקני־הקהילה?‏

  • באילו דרכים מגלים כלפינו הזקנים התעניינות אישית?‏

למד עוד

שאלות נפוצות

כיצד מאורגנות הקהילות של עדי־יהוה?‏

למד כיצד אנו מקבלים הנחיות והדרכות באמצעות הקהילות.‏

מה באמת מלמד המקרא?‏

הטבילה ויחסיך עם אלוהים

אילו צעדים על המשיחי לנקוט כדי להיות כשיר לטבילה? למד מה מסמלת הטבילה ובאיזה אופן היא מתבצעת.‏