עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עבור לתוכן העניינים

עדי־יהוה

עברית

מי עושים את רצון יהוה כיום?‏

 שיעור 7

כיצד מתנהלות אסיפותינו?‏

כיצד מתנהלות אסיפותינו?‏

ניו זילנד

יפן

אוגנדה

ליטא

באסיפות המשיחיות הקדומות היו בעיקר שירים, תפילות וכן קריאה ודיון בכתבי־הקודש, ולא נערכו בהן טקסים למיניהם (‏קורינתים א’. י”ד:26‏). אסיפותינו מתנהלות במתכונת דומה מאוד.‏

ההדרכה בהן מבוססת על המקרא ובעלת ערך מעשי. מדי שבוע, לרוב בסוף השבוע, מתאספת כל קהילה להרצאה מקראית בת 30 דקות המבהירה כיצד כתבי־הקודש רלוונטיים לחיינו ולתקופתנו. הנואם מזמין אותנו לעקוב בספרי המקרא שלנו אחר הפסוקים שהוא מקריא. לאחר ההרצאה נערך שיעור ”המצפה”, תוכנית בת שעה שבמהלכה דנים במאמר מתוך המהדורה הלימודית של המצפה וכל הנוכחים מוזמנים להשתתף בדיון. שיעור זה מסייע לנו ליישם את הדרכת המקרא. אותו חומר נלמד בכל אחת מקהילותינו, המונות יותר מ־110,000 ברחבי תבל.‏

האסיפות עוזרות לנו לשפר את כישורי ההוראה שלנו. אנו נאספים יחדיו גם באמצע השבוע באחד הערבים לתוכנית בת שלושה חלקים שנקראת אורח חיינו ושירותנו המשיחיים, והיא מבוססת על חומר המופיע בגיליון הפעילות לאסיפת אורח חיינו ושירותנו‏. החלק הראשון של האסיפה, ”אוצרות מדבר־אלוהים”, עוזר לנו להבין טוב יותר קטע מקראי שחברי הקהילה קראו מראש. החלק הבא, ”התייעל בשירות השדה”, כולל הדגמות המראות כיצד לשוחח עם אחרים על המקרא. היועץ מציין נקודות שונות כדי לעזור לנו לשפר את יכולות הקריאה והדיבור שלנו (‏טימותיאוס א’. ד’:13‏). החלק האחרון, ”לחיות כמשיחיים”, מתמקד באופן שבו ניתן ליישם את עקרונות המקרא בחיי היומיום. הוא כולל דיון של שאלות ותשובות המעמיק את הבנתנו במקרא.‏

כאשר תנכח באסיפותינו ודאי תתרשם מאיכות ההדרכה המקראית שתקבל (‏ישעיהו נ”ד:13‏).‏

  • מה תוכל ללמוד באסיפותיהם של עדי־יהוה?‏

  • באיזו אסיפה מאסיפותינו השבועיות תרצה לנכוח?‏