עבור לתוכן

עבור לתוכן העניינים

תעד את התקדמותך

תעד את התקדמותך
 1. דברי פתיחה יעילים

  תאריכים

 2. גישה שיחתית

  תאריכים

 3. שימוש בשאלות

  תאריכים

 4. הקדמה מתאימה לפסוקים

  תאריכים

 5. קריאה מדויקת

  תאריכים

 6. הסבר ברור של הפסוק

  תאריכים

 7. מדויק ומשכנע

  תאריכים

 8. הוראה בעזרת דוגמאות

  תאריכים

 9. שימוש מתאים בעזרים חזותיים

  תאריכים

 10. גיוון הקול

  תאריכים

 11. התלהבות

  תאריכים

 12. חמימות ואמפתיה

  תאריכים

 13. הבהרת הערך המעשי

  תאריכים

 14. הבלטת הנקודות העיקריות

  תאריכים

 15. דיבור מתוך שכנוע

  תאריכים

 16. בונה וחיובי

  תאריכים

 17. מובן לשומעים

  תאריכים

 18. אינפורמטיבי לקהל

  תאריכים

 19. מאמץ לגעת ללב

  תאריכים

 20. סיום יעיל

  תאריכים