עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עדי־יהוה

עברית

האם המתים באמת יוכלו לשוב לחיים?‏

האם המתים באמת יוכלו לשוב לחיים?‏

האם היית אומר...‏

  • כן?‏

  • לא?‏

  • אולי?‏

 מה אומר המקרא?‏

‏”יחיו מתיך” (‏ישעיהו כ”ו:19‏).‏

מה משמעות הדבר עבורך?‏

תזכה לנחמה בשעת שכול ואבל (‏תהלים כ”ג:4‏).‏

תשוחרר מן הפחד החולני מפני המוות (‏עברים ב’:15‏).‏

תהיה לך תקווה ודאית להתאחד עם יקיריך שאינם בין החיים (‏דניאל י”ב:2‏).‏

 האם יש יסוד להאמין במה שאומר המקרא?‏

כן, משלוש סיבות לפחות:‏

  • אלוהים יצר את החיים. המקרא אומר שיהוה אלוהים הוא ’מקור החיים’ (‏תהלים ל”ו:10;‏ בראשית ב’:7‏). האל שנתן חיים לכול בהחלט מסוגל להעניק אותם שוב למי שמתו.‏

  • אלוהים הקים מתים לתחייה בעבר. במקרא מסופר על שמונה אנשים — צעירים, זקנים, גברים ונשים — שהוקמו לתחייה עלי אדמות. חלקם הוקמו זמן קצר אחרי מותם, אך אחד מהם הוקם לאחר ששכב ארבעה ימים בקברו! (‏מלכים א’. י”ז:17–24;‏ מלכים ב’. ד’:32–37;‏ יוחנן י”א:39–44‏).‏

  • אלוהים נכסף לעשות זאת שוב. יהוה שונא את המוות ורואה בו אויב (‏קורינתים א’. ט”ו:26‏). הוא ’נכסף’ להכריע אויב זה ולבטל את המוות באמצעות תחיית המתים. אלוהים משתוקק להשיב לחיים את מי ששמורים בזיכרונו ולראותם חיים שוב עלי אדמות (‏איוב י”ד:14, 15‏).‏

 חומר למחשבה

מדוע אנו מזדקנים ומתים?‏

המקרא משיב על כך בבראשית ג’:17–19 וברומים ה’:12‏.‏