עבור לתוכן

עבור לתוכן העניינים

עולם ללא מלחמות – ביכולתך לראותו

עולם ללא מלחמות – ביכולתך לראותו

1–4. (א) מדוע זוהי העת להחלטה דחופה? (ב) מה דרוש כדי להחליט החלטה נכונה?‏

הנבואה מעוררת־ההשראה שבישעיהו פרק ב’‏ אכן מתגשמת בימינו. עולם ללא מלחמות ממשמש ובא. כבר עתה, מיליוני עדי־יהוה ברחבי־העולם מכתתים ”חרבותם לאתים וחניתותיהם למזמרות”. אף־על־פי שהם בני כל העמים והרקעים, למדו הם להתגבר על דעות קדומות ואיבה, ולהתהלך בדרכי יהוה, אלוהי השלום האמיתי (‏ישעיהו ב’:4‏). כתוצאה מעמדתם כשוחרי־שלום, חשו הם על בשרם את נוראות מחנות־הריכוז, יחד עם היהודים (בשנים 1933–1945).‏

2 התקווה לעתיד אכן מזהירה, אך היא לא תהיה נחלת־הכלל. יהוה לא ימתין עד אין קץ, שכל בני־האדם יכתתו חרבותם לאתים. יש הממאנים לעשות כן. מחבר־התהלים אינו מותיר ספק באשר לגורלם של אלה: ”כי מרֵעים ייכרתון, וקוֹוֵי יהוה המה יירשו ארץ. ועוד מעט ואין רשע, והתבוננת על מקומו ואיננו” (‏תהלים ל”ז:9, 10‏). יהוה אכן יפעל בעתיד הקרוב מאוד, ו’ישבית מלחמות עד קצה הארץ’ (‏תהלים מ”ו:9–11‏).‏

3 נבואתו של ישוע בנוגע ל”אות” שיאפיין את ”אחרית הימים”, מדגישה עד כמה קרובה התערבותו של אלוהים. הוא אמר: ”לא יעבור הדור הזה עד אשר יהיו כל אלה” (‏מתי כ”ד:34;‏ לוקס כ”א:24‏). מכאן שעתה העת שעל האנושות כולה להחליט! עתה, ב”אחרית הימים” או ’עת הקץ’ בה אנו חיים, שומה עלינו להחליט אם ”נעלה אל הר יהוה”, למען ”יורֵנו מדרכיו”. אך, כשם שמלמד הדיון בנושא זה, דברים רבים כרוכים בידיעת האל האמיתי, כדי שאכן ”יורֵנו מדרכיו ונלכה באורחותיו” (‏ישעיהו ב’:2, 3‏). אין מדובר רק בעיון בחוברת או בשיעורי־מקרא ספורים. כרוך בכך לימוד מעמיק הרבה יותר, המשפיע על כל אורח־החיים. המעוניין אתה להרחיב את ידיעותיך על אלוהי השלום?‏

4 עדי־יהוה נכונים לסייע בידך לערוך חקירה יסודית זו. הרינו לעודדך להמשיך לבחון נושא זה בכל כובד־הראש, כדי שגם אתה תימָנה בין ה’עולים אל הר יהוה’ והלומדים את דרכיו. לסיוע נוסף, פנה אל עדי־יהוה באולם־המלכות או במשרד הסניף הקרוב אליך. הנביא מיכה מיטיב לתאר את התוצאה המרנינה: ”וישבו איש תחת גפנו ותחת תאנתו, ואין מחריד”. מי יתן ותזכה גם אתה ללכת ”בשם יהוה... לעולם ועד”, בעולם ללא מלחמות! (‏מיכה ד’:4, 5‏).‏