עבור לתוכן

עבור לתוכן העניינים

 סיפור 109

פטרוס מבקר אצל קורנליוס

פטרוס מבקר אצל קורנליוס

האיש שבתמונה העומד ומושיט את ידו הוא השליח פטרוס, ואלה שמאחוריו הם כמה מחבריו. אך, מדוע האיש הזה משתחווה לפטרוס? האם עליו לעשות זאת? האם אתה יודע מיהו?‏

האיש הזה הוא קורנליוס, והוא היה מפקד רומאי. קורנליוס לא הכיר את פטרוס, אבל נאמר לו שעליו להזמין אותו אל ביתו. הבה נראה איך כל זה קרה.‏

הראשונים שהלכו אחרי ישוע היו יהודים, אבל קורנליוס לא היה יהודי. בכל זאת, הוא אהב את אלוהים, התפלל אליו, ועשה הרבה מעשים טובים לבני־אדם. והנה באחד הימים הופיע לפניו מלאך ואמר לו: ’מצאת חן בעיני אלוהים, ולכן הוא יענה לתפילותיך. שלח אנשים לקרוא לאדם בשם פטרוס. הוא נמצא ביפו בביתו של שמעון, הגר על־יד הים’.‏

מייד שלח קורנליוס אנשים כדי למצוא את פטרוס. למחרת, בשעה שהתקרבו האנשים ליפו, היה פטרוס בעליית־הגג בבית שמעון. שם הראה אלוהים לפטרוס בחזון בד גדול יורד מן השמים. בתוך הבד היו כל מיני חיות. לפי תורת אלוהים היו החיות האלה טמאות, אך בכל זאת נשמע קול שאמר: ’קום, שחט ואכול’.‏

‏’לא!’ ענה פטרוס. ’מעולם לא אכלתי דבר טמא’. אבל הקול אמר לפטרוס: ’הפסק לקרוא טמא למה שעכשיו אלוהים קורא לו טהור’. כל זה קרה שלוש פעמים. ובעת שפטרוס השתומם ולא הבין מה פירוש כל זה, הגיעו האנשים ששלח קורנליוס וביקשו לדבר עם פטרוס.‏

כשירד פטרוס במדרגות, הוא אמר: ’אני האיש שאתם מחפשים. מה הביא אתכם לכאן?’ האנשים הסבירו שמלאך אמר לקורנליוס להזמין את פטרוס אל ביתו, ופטרוס הסכים ללכת איתם. למחרת יצאו פטרוס וחבריו כדי לבקר אצל קורנליוס בקיסריה.‏

קורנליוס אסף בביתו את קרוביו וחבריו הטובים. וכאשר הגיע פטרוס, יצא קורנליוס לקראתו. הוא נפל לארץ והשתחווה לרגלי פטרוס, כפי שאתה רואה בתמונה. אך, פטרוס אמר לו: ’קום, גם אני עצמי רק אדם’. כן, כתבי־הקודש מראים שזאת טעות להשתחוות לבן־אדם. עלינו לעבוד את יהוה לבדו.‏

לאחר־מכן פנה פטרוס אל הנאספים ואמר: ’אני רואה שאלוהים מקבל את כל האנשים הרוצים לשרת אותו’. ובעודו מדבר, שפך אלוהים את רוח־הקודש שלו והאנשים החלו לדבר בשפות שונות. הדבר הפליא את התלמידים היהודים שבאו עם פטרוס, מפני שחשבו שאלוהים בוחר רק ביהודים. הדבר לימד אותם שאלוהים אינו מתייחס לאנשים בני עם אחד כאילו היו טובים או חשובים יותר מאנשים מעם אחר. נכון שטוב לכולנו לזכור זאת?‏