עבור לתוכן

עבור לתוכן העניינים

 סיפור 90

עם האשה ליד הבאר

עם האשה ליד הבאר

ישוע עצר כדי לנוח ליד באר בשומרון. תלמידיו נכנסו לעיר כדי לקנות אוכל. האשה שאליה מדבר ישוע, כפי שרואים בתמונה, באה כדי לשתות מים. הוא אמר לה: ’תני לי לשתות מים’.‏

זה הפתיע מאוד את האשה. האם אתה יודע מדוע? מפני שישוע הוא יהודי, והיא שומרונית. רוב היהודים לא אהבו את השומרונים. הם אפילו לא דיברו איתם! אך, ישוע אהב את כל בני־האדם. לכן הוא אמר לה: ’אילו ידעת מי מבקש ממך לשתות, היית מבקשת ממנו והוא היה נותן לך מים חיים’.‏

‏’אדוני’, אמרה האשה, ’הבאר עמוקה, ואפילו דלי אין לך, מאין תשיג מים חיים?’‏

‏’אם תשתי מים מהבאר הזאת, תהיי צמאה שוב’, הסביר לה ישוע. ’אבל השותה מן המים אשר אני נותן לו, לא יצמא לעולם’.‏

‏’אדוני’, אמרה האשה, ’תן לי מהמים האלה, כדי שלא אצמא שוב לעולם, ולא אצטרך לשוב לכאן כדי לשאוב’.‏

האשה חשבה שישוע דיבר על מים ממשיים. אך, הוא דיבר על האמת ביחס לאלוהים ולמלכותו. האמת הזאת היא כמו מים נותני־חיים. היא יכולה לתת לאדם חיי־נצח.‏

אחר־כך אמר ישוע לאשה: ’לכי וקראי לבעלך ובואי לכאן’.‏

‏’אין לי בעל’, ענתה היא.‏

‏’את צודקת’, אמר ישוע. ’כי חמישה בעלים היו לך, והאיש שאת חיה עימו עכשיו איננו בעלך’.‏

האשה הופתעה, מפני שכל זה היה נכון. כיצד ידע ישוע דברים אלה? בגלל שישוע היה המשיח המובטח שנשלח מאת אלוהים, ואלוהים נתן לו את המידע הזה. ברגע זה חזרו תלמידי ישוע, והם הופתעו לראות שהוא מדבר עם אשה שומרונית.‏

מה לומדים אנו מכך? אנו לומדים שישוע היה אדיב כלפי אנשים בני כל העמים. כך גם עלינו להיות. אל לנו לחשוב שאנשים הם רעים רק מפני שהם שייכים לעם מסוים. ישוע רצה שכל האנשים יכירו את האמת המובילה לחיי־נצח. גם עלינו לרצות לעזור לאנשים ללמוד את האמת.‏