עבור לתוכן

עבור לתוכן העניינים

 סיפור 82

מרדכי ואסתר

מרדכי ואסתר

הבה נחזור כמה שנים אחורה לפני שהלך עזרא לירושלים. מרדכי ואסתר נעשו היהודים החשובים ביותר בממלכת פרס. אסתר היתה מלכה, ובן־דודה מרדכי היה מִישְנֶה למלך אחשוורוש. הבה נראה כיצד קרה הדבר.‏

הוריה של אסתר מתו כאשר היתה קטנה מאוד, ומרדכי גידל אותה. לאחשוורוש מלך פרס־ומדי היה ארמון בשוּשָן הבירה, ומרדכי היה אחד ממשרתיו. יום אחד לא שמעה ושתי המלכה בקול בעלה המלך, ולכן הוא בחר אשה חדשה להיות מלכה. היודע אתה באיזו אשה בחר? כן, באסתר יפת־התואר.‏

האם אתה רואה את האיש הגאה בתמונה, שהאנשים משתחווים לפניו? זהו המן. הוא היה אדם חשוב מאוד בפרס. המן רצה שמרדכי, שאתה רואה אותו יושב בתמונה, גם־כן ישתחווה לפניו. אבל מרדכי סירב לעשות זאת. הוא חשב שזה לא צודק להשתחוות לאיש רשע כזה. הדבר הכעיס מאוד את המן. ולכן, ראה מה עשה.‏

המן סיפר למלך שקרים על היהודים. הוא אמר לו: ’אלה הם אנשים רעים שאינם שומרים את חוקיך. צריך להמית אותם’. אחשוורוש לא ידע שאשתו אסתר היא יהודיה. לכן, הוא שמע בקול המן והוציא חוק שביום מסוים ייהרגו כל היהודים.‏

כאשר שמע מרדכי על החוק הזה, הוא נעשה עצוב מאוד. הוא שלח לאסתר הודעה ואמר לה: ’עלייך לומר למלך מי את ולהתחנן לפניו שיציל אותנו’. זה היה נגד החוק בפרס ללכת אל המלך בלי הזמנה. אסתר נכנסה אל המלך מבלי שהוזמנה. המלך הושיט לה את שרביט הזהב שלו, ופירוש הדבר היה שלא יהרגו אותה. אסתר הזמינה את המלך אחשוורוש ואת המן למשתה. שם שאל המלך את אסתר מה בקשתה. אסתר אמרה לו שהיא תספר לו על כך אם הוא והמן יבואו למשתה גם למחרת.‏

במשתה הזה אמרה אסתר למלך: ’חושבים להרוג את עמי וגם אותי’. המלך כעס מאוד. ’מי מעיז לעשות כדבר הזה?’ הוא שאל.‏

‏’האויב הוא המן הרשע הזה!’ ענתה אסתר.‏

עכשיו כעס המלך עוד יותר. הוא ציווה להרוג את המן. אחר־כך מינה אחשוורוש את מרדכי למישנה־למלך. ואז דאג מרדכי לכך שיוציאו חוק חדש המרשה ליהודים להגן על חייהם ביום שיבואו להורגם. בגלל שמרדכי נעשה עכשיו אדם כל־כך חשוב, עזרו אנשים רבים ליהודים, והם ניצלו מאויביהם.‏

‏(ספר אסתר‏)‏