עבור לתוכן

עבור לתוכן העניינים

 סיפור 64

שלמה בונה את בית־המקדש

שלמה בונה את בית־המקדש

לפני שמת דוד, הוא מסר לשלמה את התבנית שנתן לו אלוהים כדי לבנות את בית־המקדש. בשנה הרביעית למלכותו, התחיל שלמה לבנות את בית־המקדש, והבנייה ארכה שבע שנים וחצי עד שסיים אותה. רבבות אנשים עבדו בבניית המקדש, והוא עלה כסף רב. הסיבה לכך היתה, שהשתמשו בהרבה זהב וכסף כדי לייפות אותו.‏

בבית־המקדש היו שני אולמות עיקריים, כפי שהיו במשכן. אבל גודל האולמות האלה היה כפול מאלה שהיו במשכן. שלמה ציווה לשים את ארון־הברית בתוך האולם הפנימי של בית־המקדש, שנקרא בשם קודש־הקודשים, ואת שאר החפצים שהיו במשכן הוא ציווה לשים באולם השני.‏

כאשר גמרו לבנות את בית־המקדש, הם ערכו לו חנוכת־בית, כלומר, חגיגה גדולה. שלמה כרע ברך לפני בית־המקדש והתפלל, כפי שאתה רואה בתמונה שבספר. ’אפילו כל השמים אינם די גדולים כדי להכיל אותך’, אמר שלמה ליהוה, ’ועד כמה פחות מזה הבית שבניתי. אבל שמע נא, אלוהַי, לתפילת עבדיך כאשר יתפללו אליך אל המקום הזה’.‏

כאשר סיים שלמה את תפילתו, ירדה אש מן השמים. היא אכלה את כל הקורבנות שהקריבו לאלוהים. ואז מילא כבוד יהוה את בית־המקדש באור חזק. זאת היתה ההוכחה שיהוה הקשיב ושהיה שבע־רצון מבית־המקדש ומתפילת שלמה. מאז ואילך עלה העם לבית־המקדש, ולא למשכן, כדי לעבוד את יהוה.‏

במשך זמן רב מלך שלמה בחוכמה, והעם היה שמח ומאושר. אבל שלמה התחתן עם הרבה נשים נוכריות שלא עבדו את יהוה. האם אתה רואה בתמונה את אחת מהן מקריבה קורבן לפסל של אלילה? בסוף השפיעו על שלמה הנשים שלו שיעבוד אלילים. היודע אתה מה קרה כששלמה התחיל לעבוד אלילים? הוא הפסיק להתנהג אל העם ברחמנות. הוא נעשה אכזר, והעם כבר לא היה מאושר.‏

יהוה כעס על שלמה, ואמר לו: ’אני אקח ממך את הממלכה ואתן אותה לאיש אחר. לא אעשה זאת בימי חייך, אלא כאשר בנך ימלוך. אבל לא אקח את כל תושבי הממלכה מבנך’. הבה נראה כיצד קרה הדבר‏.‏

‏(‏דברי־הימים א’. כ”ח:9–21; כ”ט:1–9;‏ מלכים א’. ה’:15–32;‏ דברי־הימים ב’. ו’:12–42; ז’:1–5;‏ מלכים א’. י”א:9–13‏)‏