עבור לתוכן

עבור לתוכן העניינים

 סיפור 21

אחי יוסף שונאים אותו

אחי יוסף שונאים אותו

ראה עד כמה עצוב ומיואש הנער שבתמונה. זהו יוסף. אחיו מכרו אותו לאנשים האלה שהיו בדרכם למצרים. שם יהיה יוסף לעבד. מדוע עשו לו אחיו־למחצה את הדבר הרע הזה? זה בגלל שהם קינאו בו.‏

יעקב אביהם אהב את יוסף אהבה רבה. הוא הראה לו את אהבתו בכך שעשה לו כתונת־פסים יפה. כאשר ראו עשרת אחיו הגדולים עד כמה אהב יעקב את יוסף, הם התחילו לקנא בו ולשנוא אותו. אבל היתה גם סיבה אחרת מדוע שנאו אותו.‏

יוסף חלם שני חלומות. בשני החלומות הוא ראה את אחיו משתחווים לו. כאשר סיפר יוסף את החלומות לאחיו, גדלה עוד יותר שנאתם אליו.‏

יום אחד, כאשר רעו אחי יוסף את צאן אביהם בשדה, ביקש יעקב מיוסף ללכת ולראות מה שלומם. כאשר ראו אותו אחיו מתקרב אליהם, אמרו כמה מהם: ’בואו נהרוג אותו!’ אבל ראובן, האח הבכור, אמר: ’לא, אל תעשו זאת!’ לכן, במקום זה הם תפשו את יוסף והשליכו אותו לתוך בור ריק ממים. ואז הם ישבו יחד כדי להחליט מה לעשות בו.‏

והנה הם ראו שיירה של ישמעאלים מתקרבת. אז יהודה אמר לאחיו־למחצה: ’הבה נמכור אותו לישמעאלים’. וכך הם באמת עשו. הם מכרו את יוסף בעד 20 שקל כסף. כמה רע ואכזרי היה זה מצידם!‏

אבל מה יגידו האחים ליעקב אביהם? ובכן, הם שחטו עז וטבלו את כתונת־הפסים היפה של יוסף בדם העז. ואז הם לקחו איתם את כתונת־הפסים, הראו אותה ליעקב ואמרו: ’את זאת מצאנו. התבונן בה וראה אם אין זאת כתונת־הפסים של יוסף’.‏

יעקב הכיר אותה. ואז הוא אמר: ’חיה רעה אכלה את יוסף’. אחיו של יוסף רצו שיעקב יחשוב שכך באמת קרה לו. יעקב נעשה מאוד מאוד עצוב. הוא בכה על בנו ימים רבים. אבל יוסף לא מת‏. הבה נראה מה קרה לו ולאן לקחו אותו הישמעאלים.‏

‏(‏בראשית ל”ז:1–35‏)‏