1 יהוה יסיר את המוות

‏”האויב האחרון שימוגר הוא המוות” (‏קורינתים א’. ט”ו:26‏).‏

כיצד מעניק לנו המקרא נחמה אמיתית כשמישהו נפטר?‏

 • קורינתים ב’. א’:3, 4

  אנו עלולים לחוש חסרי אונים כשחבר משפחה או ידיד קרוב נפטר. המקרא מעניק לנו נחמה אמיתית.‏

 • ישעיהו כ”ה:8; כ”ו:19

  בכוחו של יהוה להסיר את המוות לנצח. הוא אפילו ישיב לחיים את מי שכבר מתו.‏

2 אנו יכולים להאמין בתחיית המתים

‏”ילדתי, אני אומר לך, ’קומי!’” (‏מרקוס ה’:41‏)‏

מדוע נוכל להאמין בתחיית המתים?‏

3 יהוה יקים לתחייה מיליארדי אנשים

‏”תקרא ואנוכי אענך. למעשה ידיך תכסוף” (‏איוב י”ד:13–15‏).‏

מי יוקמו לתחייה?‏

 • יוחנן ה’:28, 29

  כל מי שנמצאים בזיכרון של יהוה ישובו לחיים.‏

 • מעשי השליחים כ”ד:15

  הצדיקים והלא־צדיקים יוקמו לתחייה.‏

 • ישעיהו מ’:26

  מאחר שיהוה מסוגל לזכור כל כוכב בשמו הוא גם יכול לזכור כל פרט על מי שיקים לתחייה.‏

4 מספר אנשים מוקמים לתחייה בשמיים

‏”אני הולך להכין לכם מקום” (‏יוחנן י”ד:2‏).‏

מי מוקמים לתחייה בשמיים?‏