עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עבור לתוכן העניינים

עדי־יהוה

עברית

מלכות אלוהים מולכת!‏

 פרק 21

מלכות אלוהים ממגרת את אויביה

מלכות אלוהים ממגרת את אויביה

במה מתמקד הפרק

האירועים שיובילו למלחמת הר מגידון

1, 2. ‏(א) אילו ראיות מוכיחות שמלכנו מולך מאז 1914? (ב) במה נדון בפרק זה?‏

סקירת הישגיה של מלכות אלוהים בקרב אויביה תרמה לחיזוק אמונתנו (‏תהל’ ק”י:2‏). מלכנו הקים צבא מבשרים מתנדבים. הוא טיהר וצרף את תלמידיו מבחינה רוחנית ומוסרית. ולמרות כל מאמצי אויביה של המלכות לזרוע בנו פילוגים, אנו נהנים כיום מאחדות חובקת עולם. הישגים אלה של המלכות ועוד רבים אחרים שעליהם דיברנו מוכיחים כי מאז 1914 מולך מלכנו בקרב אויבי המלכות.‏

2 המלכות תחולל בעתיד הקרוב דברים מדהימים אף יותר. היא ”תבוא” כדי ’לפורר’ את אויביה ו’לשים להם קץ’ (‏מתי ו’:10;‏ דנ’ ב’:44‏). אך לפני כן יתרחשו אירועים משמעותיים אחרים. אילו אירועים? מספר נבואות מקראיות משיבות על שאלה זו. הבה נבחן חלק מאותן נבואות כדי לראות אילו אירועים עוד צפונים בחיק העתיד.‏

האירוע שיבשר על ”השמדה פתאומית”‏

3. מהי ההתפתחות הראשונה שאנו מצפים לה?‏

3 הכרזה על שלום. באיגרתו אל התסלוניקים תיאר השליח פאולוס את ההתפתחות הראשונה שאנו מצפים לה. ‏(קרא תסלוניקים א’. ה’:2, 3‏.) באיגרת זו מזכיר פאולוס את ”יום יהוה” אשר יתחיל במתקפה על ”בבל הגדולה” (‏ההת’ י”ז:5‏). אך בדיוק לפני שיתחיל יום יהוה יאמרו העמים, ”שלום וביטחון!”. ייתכן שהכוונה היא להכרזה אחת או לסדרת הצהרות בולטות. האם מנהיגי הדתות יהיו מעורבים? הואיל והם חלק מן העולם, ייתכן שהם יצטרפו לאומות בהכרזה שבא ”שלום” (‏יר’ ו’:14; כ”ג:16, 17;‏ ההת’ י”ז:1, 2‏). הכרזה זו על שלום וביטחון תהיה אות לכך שיום יהוה עומד להתחיל. אויבי מלכות אלוהים ”לא יוכלו להימלט”.‏

4. איזו תועלת צומחת לנו מהבנת חשיבות נבואת פאולוס על שלום וביטחון?‏

 4 איזו תועלת צומחת לנו מהבנת חשיבות נבואה זו? פאולוס אומר: ”אינכם בחושך, ולכן היום ההוא לא יבוא עליכם במפתיע כאור יום הבא על גנבים” (‏תסל”א ה’:3, 4‏). בשונה מרוב האנשים, אנו מבינים לאן מובילים האירועים הנוכחיים. באיזה אופן בדיוק תתגשם נבואה זו על שלום וביטחון? עלינו לחכות ולראות כיצד יתפתחו העניינים בזירת האירועים העולמית. לפיכך הבה ”נישאר ערים ומפוכחים” (‏תסל”א ה’:6;‏ צפ’ ג’:8‏).‏

תחילת הצרה הגדולה

5. מה יהיה השלב הראשוני של ’הצרה הגדולה’?‏

5 מתקפה על הדתות. זכור שפאולוס כתב: ”כאשר יאמרו האנשים: ’שלום וביטחון!’ אז תבוא עליהם השמדה פתאומית כהרף עין”‏‏. כרעם הבא מייד לאחר הברק, כך תבוא ’ההשמדה הפתאומית’ כהרף עין אחרי הקריאה ”שלום וביטחון!”. על מי תבוא ההשמדה? ראשית, על ”בבל הגדולה”, המעצמה העולמית של דתות הכזב המתוארת גם כ”זונה” (‏ההת’ י”ז:5, 6,‏ 15‏). השמדת הנצרות וכל שאר ארגוני הדת הכוזבים תהיה השלב הראשוני של ’הצרה הגדולה’ (‏מתי כ”ד:21;‏ תסל”ב ב’:8‏). רבים יופתעו מאירוע זה. מדוע? משום שעד אותה עת תחשוב הזונה את עצמה ל”מלכה”, אשר ’לעולם לא תראה אבל’. אך יתחוור לה במפתיע שאין לביטחונה על מה להישען. היא תושמד במהירות כ”ביום אחד” (‏ההת’ י”ח:7, 8‏).‏

6. מי יוציא לפועל את המתקפה על ”בבל הגדולה”?‏

6 מי יוציא לפועל את המתקפה על ”בבל הגדולה”? ”חיית פרא” בעלת ”עשר קרניים”. לפי ספר ההתגלות, חיית פרא זו מסמלת את ארגון האומות המאוחדות (האו”ם). עשר הקרניים מסמלות את כל הכוחות הפוליטיים הנוכחיים התומכים ב’חיית הפרא האדומה כשני’ (‏ההת’ י”ז:3,‏ 5,‏ 11, 12‏). עד כמה הרסנית תהיה המתקפה? האומות החברות באו”ם יבזזו את עושרה של הזונה, יטרפו אותה ו”ישרפו אותה כליל באש” ‏(קרא ההתגלות י”ז:16‏).‏ *

7. כיצד התגשמו במאה הראשונה לספירה דברי ישוע במתי כ”ד:21, 22‏, וכיצד הם יתגשמו בעתיד?‏

7 קיצור הימים. מלכנו גילה מה יקרה בשלב זה במהלך הצרה הגדולה. ישוע אמר: ”למען הבחירים יקוצרו הימים ההם”. ‏(קרא מתי כ”ד:21, 22‏.) דברי ישוע התגשמו בקנה מידה קטן ב־66 לספירה כאשר ’קיצר’ יהוה או קטע את מתקפת הצבא הרומי על ירושלים (‏מר’ י”ג:20‏). פעולה זו אפשרה למשיחיים בירושלים וביהודה להינצל. ומה יקרה  בקנה מידה כלל־עולמי בבוא הצרה הגדולה? באמצעות מלכנו ’יקצר’ יהוה או יקטע את מתקפתו של ארגון האומות המאוחדות על הדתות כדי שדת האמת לא תישמד יחד עם דתות הכזב. מכאן שבשעה שכל הארגונים הדתיים הכוזבים ימוגרו, תשרוד דת האמת האחת והיחידה (‏תהל’ צ”ו:5‏). הבה נבחן כעת אילו אירועים יתרחשו בחלוף חלק זה של הצרה הגדולה.‏

האירועים המובילים להר מגידון

8, 9. לאילו תופעות התייחס ישוע ככל הנראה, וכיצד יגיבו האנשים למראות אלה?‏

8 נבואת ישוע על אחרית הימים מראה כי יהיו כמה התפתחויות משמעותיות בפרק הזמן שיוביל להר מגידון. שני האירועים הראשונים שעליהם נדבר מוזכרים שניהם בספרים מתי, מרקוס ולוקס ‏(קרא מתי כ”ד:29–31;‏ מר’ י”ג:23–27;‏ לוקס כ”א:25–28‏).‏

9 תופעות שמימיות. ישוע ניבא: ”תחשך השמש והירח לא יאיר את אורו, והכוכבים ייפלו מן השמיים”. כמובן, איש לא יפנה אל מנהיגי הדת למציאת הדרכה — לא יראו בהם עוד מקורות אור. האם ישוע התייחס גם למראות על־טבעיים בשמיים? ייתכן שכן (‏יש’ י”ג:9–11;‏ יואל ב’:1; ג’:3, 4‏). כיצד יגיבו האנשים למראות אלה? הם ”יתייסרו” כי יחושו ”חסרי אונים” (‏לוקס כ”א:25;‏ צפ’ א’:17‏). כן, אויבי מלכות אלוהים — ממלכים ועד עבדים — ”יתעלפו מפחד לנוכח הדברים הצפויים לבוא על העולם” וינסו לתפוס מחסה. אך הם לא ימצאו שום מקום מחבוא מפני זעמו של מלכנו (‏לוקס כ”א:26; כ”ג:30;‏ ההת’ ו’:15–17‏).‏

10. על איזה משפט יכריז ישוע, וכיצד יגיבו לכך תומכי מלכות אלוהים ומתנגדיה?‏

10 הכרזת משפט. כל אויבי מלכות אלוהים ייאלצו אז להיות עדים לאירוע אשר יעצים את ייסוריהם. ישוע אומר: ”אז יראו את בן האדם בא בעננים בגבורה רבה וברוב פאר” (‏מר’ י”ג:26‏). הפגנת כוח על־טבעית זו תהווה אות לכך שישוע בא להכריז את משפטו. בחלק אחר של אותה נבואה על אחרית הימים מספק ישוע פרטים נוספים על המשפט שיוכרז בעת ההיא. אנו מוצאים זאת במשל הכבשים והעזים. ‏(קרא מתי כ”ה:31–33,‏ 46‏.) תומכיה הנאמנים של מלכות אלוהים יישפטו כ”כבשים” ו’ירימו ראשיהם’ בידיעה ש’קְרבה גאולתם’ (‏לוקס כ”א:28‏). לעומת זאת, אויבי המלכות יישפטו כ”עזים” ו”יטפחו על לבם בצער” בידיעה שמצפה להם ”אבדון עולם” (‏מתי כ”ד:30;‏ ההת’ א’:7‏).‏

11. מה עלינו לזכור כשאנו בוחנים את האירועים הצפויים להתרחש בעתיד?‏

 11 לאחר שיכריז ישוע את משפטו על ”כל העמים”, יקרו עוד מספר אירועים משמעותיים בטרם תחל מלחמת הר מגידון (‏מתי כ”ה:32‏). נדון כעת בשניים מאירועים אלה: מתקפתו של גוג ואיסוף המשוחים. כשנבחן את שני האירועים הללו עלינו לזכור כי דבר־אלוהים אינו מגלה את המועד המדויק שבו הם יתרחשו. למעשה סביר להניח כי הם יחפפו זה את זה במידת מה.‏

12. מה יעשה השטן במהלך מתקפתו הכוללת על המלכות?‏

12 מתקפה כוללת. גוג ממגוג יתקוף את שארית המשוחים ואת עמיתיהם הכבשים האחרים. ‏(קרא יחזקאל ל”ח:2,‏ 11‏.) מתקפה זו על שלטון המלכות המיוסדת תהיה הקרב האחרון של השטן במלחמתו נגד שארית המשוחים, אשר בה החל מאז גירושו מן השמיים (‏ההת’ י”ב:7–9,‏ 17‏). בייחוד מאז שהחלו המשוחים להיאסף אל תוך הקהילה המשיחית המשוקמת, ניסה השטן לחבל בשגשוגם הרוחני — אך מאמציו כשלו (‏מתי י”ג:30‏). ואולם בזמן שבו כל ארגוני הדת הכוזבים לא יהיו עוד ומשרתי אלוהים ייראו מחוסרי הגנה ”באין חומה, ובריח ודלתיים”, יחשוב השטן שנפלה לידיו הזדמנות פז. הוא יסית את חייליו המרושעים לצאת למתקפה כוללת על תומכי המלכות.‏

13. כיצד יתערב יהוה למען משרתיו?‏

13 יחזקאל מתאר את מה שיתרחש אז. בהתייחסו לגוג אומרת הנבואה: ”ובאת ממקומך, מירכתי צפון, אתה ועמים רבים אתך, רוכבי סוסים כולם, קהל גדול וחיל רב. ועלית על עמי... כענן לכסות הארץ” (‏יח’ ל”ח:15, 16‏). כיצד יגיב יהוה לפלישה זו שעל פניו תיראה כבלתי ניתנת לעצירה? ”תעלה חמתי באפי”, מכריז יהוה. ”וקראתי [ביקשתי]... חרב”. (‏יח’ ל”ח:18,‏ 21‏; קרא זכריה ב’:12‏.) יהוה יתערב למען משרתיו עלי אדמות, והתערבות זו היא מלחמת הר מגידון.‏

14, 15. איזה אירוע נוסף יתרחש בשלב מסוים אחרי תחילת מתקפתו הכוללת של השטן?‏

14 לפני שנמשיך הלאה בציר הזמן ונראה כיצד יגן יהוה על עמו במהלך מלחמת הר מגידון, הבה נעצור לרגע ונדון באירוע משמעותי נוסף. אירוע זה יתרחש בשלב מסוים בין תחילת מתקפתו הכוללת של השטן לבין תחילת התערבותו של יהוה בהר מגידון. כפי שראינו בסעיף 11, אירוע שני זה הוא איסוף שארית המשוחים.‏

15 איסוף המשוחים. הן מתי והן מרקוס תיעדו את דבריו של ישוע לגבי ”הבחירים” — המשיחיים משוחי הרוח —  כחלק מתיאור סדרת האירועים שיתחוללו בטרם יחל הר מגידון. (ראה סעיף 7.) בהתייחסו למה שהוא עצמו יעשה כמלך מנבא ישוע: ”אז ישלח את המלאכים ויקבץ את בחיריו מארבע רוחות השמיים, מקצה הארץ ועד קצה השמיים” (‏מר’ י”ג:27;‏ מתי כ”ד:31‏). לאיזה איסוף מתכוון כאן ישוע? אין הוא מדבר על חתימתם הסופית של שארית המשיחיים המשוחים, אשר תקרה בדיוק לפני תחילת הצרה הגדולה (‏ההת’ ז’:1–3‏). למעשה ישוע מתכוון לאירוע שיתרחש במהלך הצרה הגדולה הממשמשת ובאה. אם כן, דומה כי בשלב מסוים אחרי תחילת מתקפתו הכוללת של השטן על משרתי אלוהים, יקובצו אל השמיים המשוחים שעדיין יהיו אז עלי אדמות.‏

16. איזה תפקיד ימלאו במלחמת הר מגידון המשוחים המוקמים לתחייה?‏

16 כיצד איסוף שארית המשוחים קשור לאירוע שיקרה אחר כך, כלומר הר מגידון? הזמן שבו יתרחש האיסוף מלמד כי כל המשוחים יהיו בשמיים בטרם תפרוץ מלחמתו של אלוהים, מלחמת הר מגידון. ל־144,000 שותפיו לשלטון של המשיח בשמיים תינתן הסמכות לנפץ יחד עם ישוע ב”שבט ברזל” את כל אויבי מלכות אלוהים (‏ההת’ ב’:26, 27‏). אז יֵצאו המשוחים שהוקמו לתחייה והמלאכים רבי־העוצמה יחד עם המשיח, המלך הלוחם, להילחם ב”חיל רב” של אויבים שיסגור על טרפו — משרתי יהוה (‏יח’ ל”ח:15‏). עימות אלים זה הוא מלחמת הר מגידון! (‏ההת’ ט”ז:16‏).‏

הסיום הגדול של הצרה הגדולה

מלחמת הר מגידון פורצת!‏

17. מה יקרה ל”עזים” בהר מגידון?‏

17 ביצוע גזר הדין. מלחמת הר מגידון תהיה הסיום הגדול של הצרה הגדולה. בנקודה זו יבצע ישוע משימה נוספת. מלבד היותו שופט ”כל העמים” הוא יהיה גם התליין — זה אשר יוציא להורג את כל האנשים שאותם שפט קודם לכן כ”עזים” (‏מתי כ”ה:32, 33‏). מלכנו ’יכה בחרב חדה וארוכה את העמים’. כן, כל דמויי העז — ממלכים ועד עבדים — ”ילכו לאבדון עולם” (‏ההת’ י”ט:15,‏ 18;‏ מתי כ”ה:46‏).‏

18. ‏(א) איזה מהפך יחוו ה”כבשים”? (ב) כיצד ישלים ישוע את ניצחונו?‏

18 איזה מהפך עצום יחוו אלה שנשפטו על־ידי ישוע כ”כבשים”! במקום להירמס תחת רגליו של צבא ה”עזים” הגדול של השטן, ישרדו ”המון רב” של ”כבשים” חסרי הגנה לכאורה את מתקפת האויב ויצאו ”מן הצרה הגדולה” (‏ההת’ ז’:9,‏ 14‏). ואז, אחרי שיכניע וימגר ישוע את כל  אויבי מלכות אלוהים עלי אדמות, הוא ישליך את השטן ואת שדיו אל התהום. שם יהיו הם כלואים במצב דמוי מוות — מצב של חוסר פעילות — למשך אלף שנים ‏(קרא ההתגלות ו’:2; כ’:1–3‏).‏

כיצד נוכל להיערך לבאות

19, 20. כיצד נוכל ליישם את הלקח הטמון בישעיהו כ”ו:20 ובישעיהו ל’:21‏?‏

19 כיצד נוכל להיערך לאירועים המטלטלים הצפויים להתרחש? לפני מספר שנים נאמר בהמצפה: ‏”ההינצלות תלויה בצייתנות”. מדוע? התשובה מצויה באזהרה שנתן יהוה ליהודים הגולים שחיו בבבל. יהוה ניבא שבבל תיכבש, אך מה היה על עם אלוהים לעשות כדי להיערך לכך? יהוה אמר: ”לך, עמי, בוא בחדריך וסגור דלתך בעדך. חֲבִי [היחבא] כמעט רגע עד יעבור זעם” (‏יש’ כ”ו:20‏). שים לב לפעלים בפסוק: ”לך”, ”בוא”, ”סגור”, ”חבי” — כולם בלשון ציווי. כל היהודים שנשמעו לציוויים אלה נשארו בבתיהם הרחק מן החיילים הכובשים שנעו ברחובות. אם כן, הינצלותם הייתה תלויה בצייתנותם להנחיות יהוה.‏ *

20 מהו הלקח עבורנו? כפי שנכון היה לגבי אותם משרתי אלוהים בימי קדם, הינצלותנו מן האירועים שלפנינו תהיה תלויה בצייתנותנו להנחיות יהוה (‏יש’ ל’:21‏). הנחיות אלו באות דרך הקהילה. לפיכך עלינו לפתח צייתנות מלאה להדרכות שאנו מקבלים (‏יוח”א ה’:3‏). אם נעשה כן כיום, יהיה לנו קל יותר לציית בעתיד וכך ליהנות מהגנתם של אבינו יהוה ושל מלכנו ישוע (‏צפ’ ב’:3‏). תודות להגנה אלוהית זו נראה במו עינינו כיצד ממגרת מלכות אלוהים את אויביה. יהיה זה בהחלט אירוע בלתי נשכח!‏

^ ס' 6 סביר להניח שהשמדת ”בבל הגדולה” מתייחסת בעיקר להשמדת הגופים הדתיים ולא לטבח המוני של כל האנשים הדתיים. מכאן שרוב תומכיה של בבל ישרדו את ההשמדה הזו, ולפחות למראית עין ינסו ככל הנראה להתרחק מן הדתות, כפי שעולה מזכריה י”ג:4–6‏.‏

^ ס' 19 למידע נוסף ראה נבואות ישעיהו — אור לאנושות כרך א’, עמודים 282, 283‏.‏