עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עבור לתוכן העניינים

עדי־יהוה

עברית

מלכות אלוהים מולכת!‏

 פרק 3

יהוה חושף את מטרתו

יהוה חושף את מטרתו

במה מתמקד הפרק

יהוה חושף בהדרגה את מטרתו, אך רק בפני יראיו

1, 2. כיצד חשף יהוה את מטרתו לגבי האנושות?‏

הורים אוהבים משתפים את ילדיהם בשיחות על ענייני המשפחה. אך הם נזהרים שלא להעמיס עליהם יותר מדי אינפורמציה וחולקים עמם אך ורק פרטים שהם בוגרים דיים להבין.‏

2 בדומה לכך, יהוה חשף בהדרגה את מטרתו באשר למשפחה האנושית. אך הוא עשה כן אך ורק במועד המתאים. תן דעתך לסקירה קצרה המראה כיצד חשף יהוה במהלך ההיסטוריה אמיתות שונות לגבי המלכות.‏

מדוע יש צורך במלכות?‏

3, 4. האם גזר יהוה מראש את מהלכה של ההיסטוריה האנושית? הסבר.‏

3 מלכתחילה לא הייתה מלכות המשיח חלק ממטרת יהוה. מדוע? משום שיהוה לא גזר מראש את מהלכה של ההיסטוריה האנושית; אחרי הכול, הוא חנן את בני האדם בבחירה חופשית. אלוהים אמר לאדם וחוה מהי מטרתו לגבי המין האנושי: ”פרו ורבו ומילאו את הארץ וכיבשוה” (‏בר’ א’:28‏). עוד דרש יהוה שהם יכבדו את אמות המידה שלו באשר לטוב ולרע (‏בר’ ב’:16, 17‏). בידי אדם וחוה נתונה הייתה הבחירה לשמור אמונים לאלוהים. אילו היו עושים כן הם וצאצאיהם, לא היה לנו צורך במלכות המשיח שתגשים את מטרת אלוהים. כדור הארץ יכול היה להיות היום מלא באנשים מושלמים העובדים כולם את יהוה.‏

4 מרדם של השטן, של אדם ושל חוה לא גרם ליהוה לזנוח את מטרתו למלא את הארץ במשפחה אנושית מושלמת. תחת זאת, יהוה שינה את דרך הגשמתה. מטרתו אינה כרכבת החייבת לנוע במסלול מסוים כדי להגיע ליעדה ושאחרים יכולים להורידה מהפסים. ברגע שיהוה מצהיר מהי מטרתו, שום כוח ביקום אינו יכול למנוע את הגשמתה. ‏(קרא ישעיהו  נ”ה:11‏.) אם מסלול אחד נחסם, משתמש יהוה במסלול אחר * (‏שמ’ ג’:14, 15‏). כאשר הוא רואה זאת לנכון הוא מגלה למשרתיו הנאמנים מהי הדרך החדשה שבאמצעותה יגשים את מטרתו.‏

5. מה עשה יהוה בתגובה למרד שפרץ בגן עדן?‏

5 בתגובה למרד שפרץ בגן עדן החליט יהוה להקים את המלכות (‏מתי כ”ה:34‏). בפרק אפל זה בהיסטוריה החל יהוה לשפוך אור על האמצעי שישמש בידיו לשיקום האנושות ולביטול הנזק שנגרם עקב מאמציו העקרים של השטן לתפוס את השלטון (‏בר’ ג’:14–19‏). למרות זאת, יהוה לא חשף בבת אחת את כל הפרטים הנוגעים למלכות.‏

יהוה מתחיל לחשוף אמיתות שונות לגבי המלכות

6. מה הבטיח יהוה, אך מה טרם חשף באותה עת?‏

6 בנבואה הראשונה במקרא הבטיח יהוה ש’זרע’ מסוים ימחץ את הנחש. ‏(קרא בראשית ג’:15‏.) עם זאת, זהותם של אותו זרע ושל זרע השטן לא נחשפה באותה עת. למעשה, רק בחלוף 2,000 שנה שפך יהוה אור נוסף על פרטים אלה.‏ *

7. מדוע בחר יהוה באברהם, ואיזה לקח חשוב אנו לומדים מכך?‏

7 לימים בחר יהוה באברהם כמי שממנו יבוא הזרע המובטח. אברהם נבחר מפני ש’שמע בקול’ יהוה (‏בר’ כ”ב:18‏). אנו לומדים לקח חשוב מכך — יהוה חושף את מטרותיו אך ורק בפני מי שרוחשים לו יראת כבוד ‏(קרא תהלים כ”ה:14‏).‏

8, 9. אילו עובדות לגבי הזרע המובטח גילה יהוה לאברהם וליעקב?‏

8 כאשר דיבר אל ידידו אברהם באמצעות מלאך, גילה לו יהוה לראשונה עובדה חשובה לגבי הזרע המובטח — שהוא יהיה אדם בשר ודם (‏בר’ כ”ב:15–17;‏ יעקב ב’:23‏). אך כיצד יוכל אותו אדם למחוץ את הנחש? מיהו הנחש? גילויים נוספים שניתנו בהמשך שפכו אור על שאלות אלו.‏

9 יהוה קבע שהזרע המובטח יבוא דרך יעקב, נכדו של אברהם, שהפגין אמונה גדולה באלוהים (‏בר’ כ”ח:13–22‏). ביד יעקב גילה יהוה שהזרע המובטח יהיה מצאצאי יהודה בנו. יעקב ניבא כי אותו צאצא של יהודה יקבל ”שבט” — שרביט המסמל סמכות מלכותית — ”ולו יקהת עמים”, כלומר העמים יצייתו לו (‏בר’ מ”ט:1,‏ 10‏). בהצהרה זו הראה יהוה כי הזרע המובטח יהפוך למושל, או מלך.‏

10, 11. מדוע גילה יהוה את מטרתו לדוד ולדניאל?‏

10 כ־650 שנה אחרי ימי יהודה בן יעקב גילה יהוה פרטים נוספים על מטרתו באוזני דוד המלך, שהיה משושלת יהודה. יהוה תיאר את דוד כ’איש כלבבו’ (‏שמ”א י”ג:14; י”ז:12;‏ מה”ש י”ג:22‏). הואיל ודוד גילה יראת כבוד כלפי אלוהים, בחר יהוה לכרות עמו ברית שבמסגרתה הבטיח לו כי אחד מבניו ימלוך עד עולם (‏שמ”ב ז’:8,‏ 12–16‏).‏

 11 בחלוף 500 שנה בערך גילה יהוה ביד הנביא דניאל את השנה המדויקת שבה יופיע המשיח עלי אדמות (‏דנ’ ט’:25‏). יהוה ראה בדניאל איש ”חמודות”, כלומר אדם יקר מאוד. מדוע? משום שדניאל רחש כבוד עמוק ליהוה ושירת אותו בהתמדה (‏דנ’ ו’:17; ט’:22, 23‏).‏

12. מה התבקש דניאל לעשות, ומדוע?‏

12 אף שיהוה השתמש בנביאים נאמנים כדוגמת דניאל על מנת להעלות על הכתב עשרות פרטים לגבי הזרע המובטח, או המשיח, בעיני יהוה טרם הגיעה העת שמשרתיו יבינו את מלוא משמעות הדברים שהם כתבו ברוחו. לדוגמה, לאחר שניתן לדניאל חזון על הקמת מלכות אלוהים נאמר לו לחתום את הנבואה עד העת שקבע יהוה. באותה עת עתידית ”תִּרבה” הדעת (‏דנ’ י”ב:4‏).‏

יהוה השתמש בנביאים נאמנים כדוגמת דניאל על מנת להעלות על הכתב פרטים שונים לגבי מלכות המשיח

ישוע שופך אור על מטרת אלוהים

13. ‏(א) מי היה הזרע המובטח? (ב) כיצד שפך ישוע אור על הנבואה שבבראשית ג’:15‏?‏

13 יהוה זיהה בבירור את ישוע כזרע המובטח, בן דוד אשר יהיה למלך (‏לוקס א’:30–33; ג’:21, 22‏). כאשר החל ישוע בשירותו היה זה כאילו הפציע השחר ועל בני האדם זרח אור שסייע להם להבין את מטרת אלוהים (‏מתי ד’:13–17‏). למשל, ישוע סילק כל ספק באשר לזהות ”הנחש” המוזכר בבראשית ג’:14, 15 כשכינה את השטן ”רוצח” ו”אבי השקר” (‏יוח’ ח’:44‏). בהתגלות שהעניק ליוחנן זיהה ישוע את ”הנחש הקדמוני” בתור זה ”הנקרא משמיץ ושטן”.‏ * ‏(קרא ההתגלות א’:1; י”ב:9‏.) באותה התגלות הראה ישוע כיצד הוא — הזרע המובטח — יגשים סופית את הנבואה שניתנה בגן עדן וימחץ את השטן למוות (‏ההת’ כ’:7–10‏).‏

14–16. האם התלמידים בני המאה הראשונה לספירה תמיד הבינו את מלוא משמעות האמיתות שגילה להם ישוע? הסבר.‏

14 כפי שראינו בפרק 1‏, ישוע דיבר תכופות על המלכות. אבל הוא לא תמיד חשף את כל הפרטים שתלמידיו רצו לדעת. גם כאשר סיפק פרטים כלשהם, רק מאוחר יותר — במקרים מסוימים כעבור מאות רבות של שנים — החלו תלמידי המשיח לתפוס את מלוא משמעות האמיתוֹת שגילה אדונם. תן דעתך למספר דוגמאות.‏

15 בשנת 33 לספירה הבהיר ישוע מפורשות שהשותפים לשלטון אשר ימלכו עם העומד בראשה של מלכות אלוהים יילקחו מכדור הארץ ויוקמו לתחייה כיצורים רוחניים בשמיים. אלא שתלמידיו לא הבינו זאת מייד (‏דנ’ ז’:18;‏ יוח’ י”ד:2–5‏). באותה שנה הסביר ישוע באמצעות משלים שונים כי המלכות תיווסד זמן רב לאחר עלייתו השמיימה (‏מתי כ”ה:14,‏ 19;‏ לוקס  י”ט:11, 12‏). התלמידים לא תפסו נקודה חשובה זו, ומאוחר יותר שאלו את ישוע לאחר תחייתו: ”האם תשיב את המלכות לישראל בזמן הזה?” אך ישוע בחר שלא למסור בשלב ההוא פרטים נוספים (‏מה”ש א’:6, 7‏). ישוע גם לימד שיהיו ”כבשים אחרים” אשר לא ישתייכו ל’עדר הקטן’ של שותפיו לשלטון (‏יוח’ י’:16;‏ לוקס י”ב:32‏). עם זאת, רק זמן רב לאחר שנוסדה המלכות ב־1914 הבינו תלמידי המשיח נכונה מהי זהותן של שתי קבוצות אלו.‏

16 עוד דברים רבים יכול היה ישוע לומר לתלמידיו בהיותו אתם עלי אדמות, אך הוא ידע שהם אינם יכולים לשאת אותם (‏יוח’ ט”ז:12‏). אין ספק שחלק ניכר מן הידע על המלכות נחשף במאה הראשונה. ואולם באותה עת טרם הגיעה השעה שדעת זו תרבה.‏

הדעת מתרבה ב’עת הקץ’‏

17. מה עלינו לעשות כדי להבין את האמיתות הנוגעות למלכות, אך מה עוד נדרש?‏

17 יהוה הבטיח לדניאל כי ב’עת הקץ ישוטטו רבים ותרבה הדעת’ — הידע המדויק על אודות מטרת אלוהים (‏דנ’ י”ב:4‏). כל החפצים בידע זה חייבים לעשות מאמצים גדולים כדי להשיגו. ספר עיון אחד מציין שהפועל ’לשוטט’ מקפל בתוכו את הרעיון של ניתוח ספר בעיון רב וביסודיות. אך גם אם נבחן את המקרא ביסודיות, לא נוכל להבין נכונה את האמיתות הנוגעות למלכות אלא אם כן יעניק לנו יהוה זכות זו ‏(קרא מתי י”ג:11‏).‏

18. כיצד מגלים יראי יהוה אמונה וענווה?‏

18 כפי שעד 1914 חשף יהוה בהדרגה אמיתות שונות לגבי המלכות, הוא מוסיף לעשות כן בעת הקץ. כשם שנראה  בפרקים 4 ו־‏5 בספר זה, במהלך 100 השנים האחרונות היה על משרתי אלוהים לתקן לא אחת את הבנתם. האם זה אומר שיהוה אינו תומך בהם? נהפוך הוא! הם בהחלט זוכים לתמיכתו. מדוע? משום שיראי יהוה מגלים שתי תכונות שהוא אוהב — אמונה וענווה (‏עב’ י”א:6;‏ יעקב ד’:6‏). למשרתי יהוה האמונה שכל ההבטחות בדבר־אלוהים יתקיימו. ענוותם באה לידי ביטוי כאשר הם מודים שהם לא הבינו במדויק כיצד הבטחות אלו יתגשמו. ענווה זו משתקפת במה שנאמר בהוצאת המצפה מ־1 במרס 1925: ”אנו יודעים כי האדון הוא הפרשן של עצמו, ושהוא יפרש את דברו למען עמו בדרכו ובמועדו שלו”.‏

‏”האדון... יפרש את דברו למען עמו בדרכו ובמועדו שלו”‏

19. מה מאפשר לנו יהוה להבין כיום, ומדוע?‏

19 כאשר נוסדה המלכות ב־1914 הייתה למשרתי אלוהים ידיעה חלקית בלבד באשר לאופן התגשמותן של הנבואות הקשורות למלכות (‏קור”א י”ג:9, 10,‏ 12‏). בלהיטותנו לחזות בהתגשמותן של הבטחות אלוהים, הסקנו לעיתים מסקנות מוטעות. לאורך השנים התברר עד כמה נכונות המילים שהופיעו באותה הוצאת המצפה שצוטטה בסעיף הקודם: ”לא נחטא לאמת אם נאמר שאיננו מסוגלים להבין את הנבואות אלא רק לאחר התגשמותן או במהלך התגשמותן”. כעת, כשאנו בשלהי עת הקץ, נבואות רבות על המלכות כבר התגשמו או שהתגשמותן בעיצומה. מאחר שמשרתי אלוהים ענווים ומוכנים לתקן את השקפתם, מאפשר לנו יהוה להבין במידה הולכת וגוברת את מטרותיו. אכן רבתה הדעת!‏

 התיקונים בהבנה בוחנים את משרתי אלוהים

20, 21. כיצד הגיבו המשיחיים בני המאה הראשונה לתיקונים בהבנת האמת?‏

20 כאשר מתקן יהוה את הבנתנו לגבי האמת, בוחן הדבר את נטיית לבנו. האם אמונתנו וענוותנו יניעו אותנו לקבל את השינויים? המשיחיים שחיו באמצע המאה הראשונה נתקלו במבחן דומה. לדוגמה, תאר לעצמך שהיית חי אז כמשיחי ממוצא יהודי. אתה מוקיר את תורת משה וגאה במורשת הלאומית שלך. והנה אתה מקבל איגרות שכתב השליח פאולוס ברוח אלוהים, ובהן נאמר שהתורה כבר אינה בתוקף ושיהוה דחה את עם ישראל הגשמי לטובת עם ישראל רוחני המורכב מיהודים ונוכרים כאחד (‏רומ’ י’:12; י”א:17–24;‏ גל’ ו’:15, 16;‏ קול’ ב’:13, 14‏). כיצד היית מגיב?‏

21 המשיחיים הענווים קיבלו את הסבריו של פאולוס, שנמסרו ברוח הקודש, ויהוה בירך אותם (‏מה”ש י”ג:48‏). מאידך, היו שהתמרמרו על אותם תיקונים ורצו לדבוק בהבנתם האישית (‏גל’ ה’:7–12‏). אם לא היו משנים את השקפתם, הם היו מאבדים את ההזדמנות למלוך עם המשיח (‏פט”ב ב’:1‏).‏

22. מה אתה חש לגבי ההבהרות שאנו מקבלים באשר למטרת אלוהים?‏

22 בעשרות השנים האחרונות תיקן יהוה את הבנתנו באשר למלכות. לדוגמה, הוא עזר לנו לראות ביתר בהירות מתי יופרדו נתיני המלכות ממי שאינם נענים לבשורה, ככבשים המופרדים מן העזים. הוא גם לימד אותנו מתי יושלם מספרם המלא של ה־144,000, מה פשר המשלים שסיפר ישוע ומתי יוקם לתחייה שמימית אחרון המשוחים.‏ * כיצד אתה מגיב להבהרות כאלו? האם אמונתך מתחזקת? האם אתה רואה בהן הוכחה לכך שיהוה מוסיף ללמד את משרתיו הענווים? המידע שבהמשך הספר יחזק את ביטחונך בכך שיהוה חושף בהדרגה את מטרתו בפני יראיו.‏

^ ס' 4 שם אלוהים, יהוה, נגזר מפועל שמשמעו ”להיות”. שם זה מצביע על כך שאלוהים מקיים את הבטחותיו. ראה התיבה ”‏משמעות שם אלוהים‏” בפרק 4.‏

^ ס' 6 אף שפרק זמן זה אולי נראה כיום ארוך, עלינו לזכור שבעבר הייתה תוחלת חיי האדם ארוכה בהרבה; מאדם הראשון ועד אברהם חלפו רק ארבע תקופות חיים אשר הייתה חפיפה מסוימת ביניהן. תקופת חיי אדם חפפה את זו של למך, אביו של נוח. תקופת חיי למך חפפה את זו של שם, בנו של נוח, ותקופת חיי שם חפפה את זו של אברהם (‏בר’ ה’:5,‏ 31; ט’:29; י”א:10, 11; כ”ה:7‏).‏

^ ס' 13 המילה ”שטן” כשם מופיעה 18 פעם בתנ”ך. אך בכתבי־הקודש היווניים מופיעה המילה ”שטן” בשפה המקורית למעלה מ־30 פעם. התנ”ך לא שם דגש מופרז בדמותו של השטן, אלא התמקד, ובצדק, בזהותו של המשיח. כאשר בא המשיח הוא חשף לגמרי את זהותו של השטן, כמתועד בכתבי־הקודש היווניים.‏

^ ס' 22 לדיון בחלק מתיקונים אלה עיין בהוצאות הבאות של כתב העת המצפה: 15 באוקטובר 1995, עמודים 17–21;‏ 15 בינואר 2008, עמודים 20–24;‏ 15 ביולי 2008, עמודים 17–21;‏ 15 ביולי 2013, עמודים 9–14‏.‏

למד עוד

המצפה – מהדורה לימודית

האמן באמונה איתנה במלכות

יהוה השתמש בסדרה של שש בריתות כדי להבטיח שמלכותו תגשים את מטרתו. כיצד יכולות בריתות אלו לתרום לחיזוק אמונתנו?‏