עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עבור לתוכן העניינים

עדי־יהוה

עברית

מלכות אלוהים מולכת!‏

 פרק 5

המלך מאיר אור על המלכות

המלך מאיר אור על המלכות

במה מתמקד הפרק

משרתי אלוהים מגיעים להבנת אמיתות חשובות לגבי המלכות, לגבי שליטיה ונתיניה ולגבי הצורך להיות נאמנים

1, 2. באיזה מובן הוכיח עצמו ישוע כמורה דרך נבון?‏

תאר לעצמך שמורה דרך מנוסה עורך לך סיור בעיר יפה ומופלאה. זו הפעם הראשונה שאתה והאנשים שאתך מבקרים בעיר, ולכן אתה שותה בצמא כל מילה ומילה היוצאת מפיו של המדריך. לעיתים אתה ושאר התיירים שאתך חושבים בהתרגשות על צדדים שונים בעיר שטרם ראיתם. אבל כאשר אתה שואל על כך את המדריך, הוא נמנע מלספק פרטים עד לרגע הנכון, לרוב בדיוק כאשר האתר המסוים נחשף לנגד עיניכם. עם הזמן אתה יותר ויותר מתרשם מתבונתו, שכן הוא מוסר לך את המידע הנחוץ בדיוק כאשר אתה זקוק לו.‏

2 ניתן להמשיל את המשיחיים האמיתיים לאותם תיירים. אנו לומדים בשקיקה על העיר המופלאה ביותר, ”עיר שיש לה יסודות אמיתיים”, מלכות אלוהים (‏עב’ י”א:10‏). כאשר התהלך ישוע על פני האדמה, הוא עצמו שימש כמורה דרך לתלמידיו והדריך אותם לידע עמוק יותר לגבי המלכות. האם השיב לכל שאלותיהם ומסר להם בבת אחת את כל הפרטים לגבי המלכות? לא. הוא אמר: ”עוד דברים רבים יש לי לומר לכם, אך אינכם יכולים לשאת אותם כעת” (‏יוח’ ט”ז:12‏). כמדריך הנבון ביותר, ישוע מעולם לא העמיס על תלמידיו ידע רב מדי שטרם היו מוכנים לעכלו.‏

3, 4. ‏(א) כיצד הוסיף ישוע ללמד את הנאמנים על אודות מלכות אלוהים? (ב) מה נלמד בפרק זה?‏

3 ישוע אמר את הכתוב ביוחנן ט”ז:12 בלילה האחרון לחייו עלי אדמות. כיצד יוסיף אחרי מותו ללמד את הנאמנים על אודות מלכות אלוהים? הוא הבטיח לשליחיו: ’רוח האמת תדריך אתכם אל מלוא האמת’ (‏יוח’ ט”ז:13‏). אפשר לומר שרוח הקודש היא כמורה דרך סבלן. הרוח היא האמצעי שדרכו מלמד ישוע את תלמידיו את מה שעליהם לדעת באשר למלכות אלוהים — בדיוק כאשר הם זקוקים לידע זה.‏

4 הבה נראה כיצד הדריכה רוח קודשו של יהוה משיחיים כנים לידע רב יותר לגבי המלכות. תחילה נבדוק כיצד הבנו מתי  החלה מלכות אלוהים לשלוט. אחר כך נבחן את זהותם ואת תקוותיהם של שליטי המלכות ושל נתיניה. לבסוף נראה כיצד הגיעו תלמידי המשיח להבנה ברורה יותר לגבי מה שנדרש ממי שרוצה להיות נאמן למלכות.‏

הבנת משמעותה של שנה גורלית

5, 6. ‏(א) אילו דעות מוטעות היו לתלמידי המקרא לגבי היווסדות המלכות ולגבי הקציר? (ב) מדוע רעיונות מוטעים כאלה אינם גורמים לנו להטיל ספק בכך שישוע הדריך את תלמידיו?‏

5 כפי שראינו בפרק 2 בספר זה, תלמידי המקרא הצביעו במשך עשרות שנים על שנת 1914 כשנה משמעותית בהתגשמות נבואות המקרא. אלא שבאותה עת הם האמינו שנוכחות המשיח החלה ב־1874, שהמשיח החל למלוך בשמיים ב־1878 ושרק באוקטובר 1914 תוקם המלכות במלואה. הם סברו שהקציר יימשך בין השנים 1874–1914 ויסתיים באיסוף המשוחים אל השמיים. האם רעיונות מוטעים כאלה גורמים לנו להטיל ספק בכך שישוע אכן הדריך את אותם אחים נאמנים באמצעות רוח הקודש?‏

6 לא ולא! נחזור לדוגמה שבתחילת הפרק. האם הרעיונות המוקדמים והשאלות הנלהבות שהעלו התיירים מטילים ספק באמינותו של מורה הדרך? ודאי שלא! באותו אופן, אף שמשרתי אלוהים מנסים לעיתים להבין בטרם עת פרטים שונים לגבי מטרת אלוהים לפני שרוח הקודש מדריכה אותם לאמיתות אלו, ברור שישוע מדריך אותם. הנאמנים מוכנים אפוא לקבל תיקון ומשנים בענווה את השקפותיהם (‏יעקב ד’:6‏).‏

7. באילו הבזקי אור רוחני בורכו משרתי אלוהים?‏

7 לאורך השנים מאז 1919 בורכו משרתי אלוהים ביותר ויותר הבזקי אור רוחני. ‏(קרא תהלים צ”ז:11‏.) בשנת 1925 התפרסם בהמצפה מאמר שהיווה ציון דרך — ”הולדת אומה”. המאמר הציג ראיות מקראיות משכנעות שלפיהן מלכות המשיח נולדה ב־1914, וזאת כהתגשמות התמונה הנבואית של אשת אלוהים השמימית היולדת בן, כמתואר בההתגלות פרק י”ב‏.‏ * עוד הראה המאמר כי הרדיפות והצרות שניחתו על משרתי יהוה במהלך שנות המלחמה היו אות ברור לכך שהשטן הושלך מן השמיים וירד ”בזעם רב, ביודעו כי זמנו קצר” (‏ההת’ י”ב:12‏).‏

8, 9. ‏(א) כיצד הודגשה חשיבותה של מלכות אלוהים? (ב) באילו שאלות נדון?‏

8 עד כמה חשובה המלכות? בשנת 1928 החל כתב העת המצפה להדגיש שהמלכות חשובה יותר מן הישועה האישית שבאמצעות הכופר. הרי על־ידי מלכות המשיח יקדש יהוה את שמו, יצדיק את ריבונותו ויגשים את כל מטרותיו לגבי בני האדם.‏

9 מי ימלכו עם המשיח במלכות? מי יהיו נתיניה הארציים? ואיזו פעילות צריכים לבצע תלמידי המשיח?‏

 מלאכת הקציר מתמקדת במשוחים

10. מה מבינים משרתי אלוהים כבר זמן רב לגבי ה־144,000?‏

10 כבר עשרות שנים לפני 1914 הבינו המשיחיים האמיתיים ש־144,000 מתלמידיו הנאמנים של המשיח ימלכו עמו בשמיים.‏ * אותם תלמידי מקרא הגיעו למסקנה שיש להבין מספר זה כפשוטו ושחברי קבוצה זו החלו להיאסף עוד במאה הראשונה לספירה.‏

11. כיצד התקדמו מי שנועדו להוות את כלת המשיח בהבנת תפקידם הארצי?‏

11 אך מה הוטל על אותם משיחיים, שנועדו להוות את כלת המשיח, לעשות בעודם עלי אדמות? הם שמו לב שישוע הדגיש את מלאכת הבישור וקשר אותה לעת הקציר (‏מתי ט’:37;‏ יוח’ ד’:35‏). כפי שצוין בפרק 2‏, לזמן מה סברו תלמידי המקרא כי תקופת הקציר תארך 40 שנה ותסתיים באיסוף המשוחים אל השמיים. אולם הואיל והפעילות נמשכה גם בחלוף 40 שנה, היה צורך בהבהרה נוספת. כעת אנו יודעים כי עת הקציר — העת להפרדת החיטים מן העשבים הרעים כלומר את המשיחיים המשוחים הנאמנים מן המשיחיים המדומים — החלה ב־1914. הגיע הזמן להתמקד באיסוף שארית חברי הכיתה השמימית!‏

שנת 1914 ציינה את תחילת עת הקציר (ראה סעיף 11)‏

12, 13. כיצד מתגשמים באחרית הימים משליו של ישוע על עשר הבתולות ועל כיכרי מטבעות הכסף?‏

12 מאז 1919 ואילך הדגיש העבד הנאמן והנבון, בהדרכת המשיח, את פעילות הבישור. עוד במאה הראשונה קבע המשיח שפעילות זו תתבצע (‏מתי כ”ח:19, 20‏). הוא גם הראה אילו תכונות יהיו נחוצות לתלמידיו המשוחים על מנת שיוכלו למלא את התפקיד לבשר. כיצד הראה זאת? במשל עשר הבתולות הבהיר המשיח כי יהיה על המשוחים להמשיך לגלות ערנות ולהיות דרוכים מבחינה רוחנית כדי שיזכו להגיע ליעד הסופי — להשתתף בסעודת החתונה הגדולה בשמיים, שבה יתאחד המשיח עם ’כלתו’ המורכבת מ־144,000 המשוחים (‏ההת’ כ”א:2‏). אחר כך, במשל כיכרי מטבעות הכסף לימד ישוע שמשרתיו המשוחים יגלו חריצות בביצוע מלאכת הבישור שהפקיד בידם (‏מתי כ”ה:1–30‏).‏

 13 במאה השנים האחרונות מוכיחים המשוחים ערנות וחריצות גם יחד, והם ללא ספק יזכו לגמול על כך שהם עומדים על המשמר! אבל האם מלאכת הקציר הגדולה מוגבלת אך ורק לאיסוף שארית ה־144,000 שימלכו עם המשיח?‏

המלכות אוספת את נתיניה הארציים!‏

14, 15. באילו ארבע קבוצות שונות דן הספר התעלומה שנסתיימה?‏

14 זמן רב היו גברים ונשים נאמנים סקרנים מאוד לגבי ’ההמון הרב’ המוזכר בההתגלות ז’:9–14‏. אין פלא שבטרם הגיעה העת שבה חשף המשיח את זהותה של קבוצה גדולה זו, נאמרו בנושא דברים רבים הרחוקים מאוד מן האמיתות הברורות והפשוטות שאותן אנו יודעים ואוהבים כיום.‏

15 בשנת 1917 נאמר בספר התעלומה שנסתיימה ש”יש שתי דרגות או שני סוגים של ישועה שמימית ושתי דרגות או שני סוגים של ישועה ארצית”. ממי היו מורכבות אותן ארבע קבוצות שנועדו כל אחת לרשת תקווה שונה? תלמידי המקרא האמינו שהקבוצה הראשונה מורכבת מה־144,000 שימלכו עם המשיח. הקבוצה השנייה היא ההמון הרב. בימים ההם סברו כי ההמון הרב הם מי שעדיין השתייכו לכנסיות הנצרות; הייתה להם אמונה במידת מה אך היא לא הייתה מספיק חזקה כדי להניע אותם לדבוק נאמנה בעקרונות המקרא. משום כך הם נועדו לקבל מעמד פחות בכיר בשמיים. באשר לארץ, הדעה הייתה שקבוצה שלישית, ”נכבדי קדם” — נאמנים כדוגמה אברהם, משה ואחרים — יזכו לתפקידי סמכות, ותחת סמכותם יהיו חברי הקבוצה הרביעית, עולם האנושות.‏

16. לאילו הבזקי אור רוחני זכו משרתי אלוהים ב־1923 וב־1932?‏

16 כיצד הדריכה רוח הקודש את תלמידי המשיח אל ההבנה שאותה אנו מוקירים כיום? הדבר אירע בהדרגה, על־ידי סדרת הבזקים של אור רוחני. עוד בשנת 1923 הצביע המצפה על קבוצת אנשים שאין להם שאיפה לחיות בשמיים ושיחיו עלי אדמות תחת שלטון המשיח. בשנת 1932 דן המצפה ביונדב (יהונדב), אשר הצטרף ליהוא מלך ישראל שנמשח על־ידי אלוהים, וזאת כדי לתמוך בו במלחמתו בפולחן כזב (‏מל”ב י’:15–17‏). המאמר ציין כי ישנה כיתת אנשים בימינו הדומים ליונדב והוסיף שכיתה זו תעבור בעזרת יהוה את ”צרת הר מגידון” ותחיה כאן עלי אדמות.‏

17. ‏(א) לאיזה הבזק בוהק של אור רוחני זכו האחים ב־1935? (ב) כיצד הושפעו המשיחיים הנאמנים מן ההבנה החדשה באשר להמון הרב? (ראה התיבה ”‏ אנחת רווחה גדולה‏”.)‏

17 בשנת 1935 זכו האחים להבזק בוהק של אור רוחני. בכינוס שנערך בוושינגטון די.סי. זוהה ההמון הרב ככיתה ארצית, המקבילה לכבשים במשלו של ישוע על הכבשים והעזים (‏מתי כ”ה:33–40‏). ההמון הרב יהיה חלק מן ’הכבשים האחרים’ אשר עליהם אמר ישוע: ”עליי להנהיג גם אותם” (‏יוח’ י’:16‏).  כאשר שאל הנואם ג’. פ. רתרפורד: ”האם תואילו לקום, כל מי שתקוותם לחיות לנצח עלי אדמות?” יותר ממחצית הנוכחים קמו על רגליהם! ”הביטו!” קרא הנואם, ”ההמון הרב!” רבים היו נרגשים מאוד על כך שזכו סוף סוף להבין מהי תקוותם לעתיד.‏

18. במה מיקדו תלמידי המשיח את מאמציהם בשירות, ומה היו התוצאות?‏

18 מאז ואילך מדריך המשיח את משרתיו ועוזר להם למקד את מאמציהם באיסוף חברי ההמון הרב, אשר יעברו בשלום את הצרה הגדולה. בתחילה נדמה היה שהאיסוף אינו גדול במיוחד. אח רתרפורד אף אמר פעם: ”נראה שבסופו של דבר ’ההמון הרב’ לא יהיה רב כל כך”. כמובן, כיום אנו יודעים עד כמה בירך יהוה את מלאכת הקציר. בהדרכת ישוע ורוח הקודש, הפכו המשוחים ועמיתיהם ’הכבשים האחרים’ ל”עדר אחד” המשרת תחת ”רועה אחד”, בדיוק כפי שניבא ישוע.‏

אח רתרפורד לא יכול היה לחזות עד כמה גדול יהיה ההמון הרב (משמאל לימין: נתן ה. נור, ג’וזף פ. רתרפורד והיידן ק. קובינגטון)‏

19. כיצד נוכל ליטול חלק בהרחבת שורותיו של ההמון הרב?‏

19 רובם המכריע של הנאמנים יחיו לנצח בגן עדן ארצי שעליו ימלוך המשיח יחד עם 144,000 שותפיו למלכות. עד כמה נעים לחשוב על האופן שבו עזר המשיח למשרתי אלוהים להבין תקווה מקראית ברורה זו! ומה גדולה זכותנו לחלוק אותה עם האנשים שאותם אנחנו פוגשים בשירות! הבה נהיה פעילים ככל האפשר בשירות, בתלות בנסיבותינו, כדי שההמון הרב יוסיף לגדול ויישא קריאת הלל רמה מאין כמוה לכבוד שם יהוה! ‏(קרא לוקס י’:2‏).‏

ההמון הרב הולך וגדל בהתמדה

מה נדרש ממי שרוצה להיות נאמן למלכות

20. מאילו גורמים מורכב ארגון השטן, וכיצד נוגע הדבר לנאמנותנו המשיחית?‏

20 ככל שהוסיפו משרתי אלוהים ללמוד על המלכות, היה עליהם גם להבין בבירור מה נדרש ממי שרוצה להיות נאמן לממשלה שמימית זו. בעניין זה הדגיש המצפה בשנת 1922 שקיימים שני ארגונים — ארגון יהוה וארגון השטן. עוד הוסבר שארגון השטן מורכב מן הגורמים המסחריים, הדתיים והפוליטיים של העולם. מי שנאמנים למלכות אלוהים שבידי המשיח חייבים לא להתפשר על נאמנותם על־ידי מעורבות בלתי ראויה בחלק כלשהו של ארגון השטן (‏קור”ב ו’:17‏). מה זאת אומרת?‏

21. ‏(א) כיצד הזהיר העבד הנאמן את משרתי אלוהים מפני עולם המסחר? (ב) מה הסביר המצפה בשנת 1963 באשר ל”בבל הגדולה”?‏

21 המזון הרוחני מטעם העבד הנאמן חשף בעקביות את שחיתותו של עולם המסחר והזהיר את משרתי אלוהים שלא להיגרר אחרי חומרנותו ההולכת ומתפשטת (‏מתי ו’:24‏). בדומה לכך, פרסומינו תמיד כיוונו את אור הזרקורים אל החלק הדתי של ארגון השטן. בשנת 1963 הראה המצפה בבירור כי ”בבל הגדולה” אינה מסמלת רק את הנצרות, אלא את המעצמה העולמית כולה של דתות הכזב. לפיכך, כפי שנראה ביתר הרחבה בפרק 10 בספר  זה, משרתי אלוהים בכל ארץ ותרבות קיבלו את העזרה הדרושה על מנת ’לצאת ממנה’, כלומר להיטהר מכל מנהג דתי כוזב (‏ההת’ י”ח:2,‏ 4‏).‏

22. כיצד הבינו רבים ממשרתי אלוהים את רומים י”ג:1 במרוצת מלחמת העולם הראשונה?‏

22 אך מה באשר לחלק הפוליטי של ארגון השטן? האם יכולים המשיחיים האמיתיים ליטול חלק במלחמות ובסכסוכים בין אומות? במרוצת מלחמת העולם הראשונה הבינו תלמידי המקרא באופן כללי שאסור לתלמידי המשיח להיות מעורבים בהרג של בני אדם (‏מתי כ”ו:52‏). אלא שרבים סברו אז כי מן הקריאה ברומים י”ג:1 לציית ל”סמכויות הנעלות” משתמע שעליהם להתגייס לצבא, ללבוש מדים ואף לשאת נשק; אך אם יידרשו להרוג את האויב, עליהם לירות באוויר.‏

23, 24. כיצד הבנו את רומים י”ג:1 במהלך מלחמת העולם השנייה, ולאיזו הבנה מדויקת יותר הדריך המשיח את תלמידיו?‏

23 עם פרוץ מלחמת העולם השנייה בשנת 1939, דן המצפה לעומק בנושא הניטרליות. המאמר הבהיר כי המשיחיים אינם צריכים להיות מעורבים כלל ועיקר במלחמות ובסכסוכים בין אומות שונות בעולם השטן. איזו הדרכה בעִתה! כך זכו תלמידי המשיח להגנה מפני אשמת הדמים הנוראית שדבקה באומות באותה מלחמה. עם זאת ראוי לציין שהחל מ־1929 הוסבר בפרסומינו שהסמכויות הנעלות המוזכרות ברומים י”ג:1 אינן רשויות השלטון אלא יהוה וישוע. היה צורך בהבנה מדויקת יותר.‏

 24 רוח הקודש הדריכה את תלמידי המשיח להבנה זו בשנת 1962, שנה שבה יצאו בהוצאות המצפה מ־15 בנובמבר ומ־1 בדצמבר מאמרים חשובים שדנו ברומים י”ג:1–7‏. לבסוף הבינו משרתי אלוהים את עקרון הכניעה היחסית שאותו הגדיר ישוע במילים הידועות: ”תנו לקיסר את אשר לקיסר ולאלוהים את אשר לאלוהים” (‏לוקס כ’:25‏). כיום מבינים המשיחיים האמיתיים שהסמכויות הנעלות הן רשויות השלטון של עולם זה ושהמשיחיים חייבים להיכנע להן. אך כניעה זו היא כניעה יחסית. כאשר רשויות השלטון מבקשות מאתנו להמרות את פי יהוה אלוהים, אנו משיבים להן כפי שהשיבו שליחיו של ישוע: ”עלינו לציית לאלוהים כשליט ולא לבני אדם” (‏מה”ש ה’:29‏). בפרקים 13 ו־‏14 בספר זה נראה ביתר פירוט כיצד משרתי אלוהים יישמו בפועל את עקרון הניטרליות.‏

מה גדולה הזכות לחלוק עם הזולת את התקווה המקראית לחיות לנצח!‏

25. מדוע אתה מעריך את ההבנה שמעניקה לנו רוח הקודש אודות מלכות אלוהים?‏

25 חשוב על כל מה שלמדו במאה השנים האחרונות תלמידי המשיח אודות המלכות. למדנו מתי הוקמה מלכות אלוהים בשמיים ועד כמה חשובה היא. יש לנו תמונה ברורה לגבי שתי התקוות העומדות בפני הנאמנים — התקווה השמימית והתקווה הארצית. כמו כן, אנו יודעים כיצד עלינו להוכיח את נאמנותנו למלכות אלוהים ועם זאת להיכנע באופן יחסי לרשויות השלטון. שאל את עצמך, ’האם הייתי יודע את האמיתות היקרות הללו אילו ישוע המשיח לא היה מדריך את עבדו הנאמן עלי אדמות ועוזר לו להבין אותן וללמדן?’ עד כמה מבורכים אנו על כך שהמשיח ורוח הקודש מדריכים אותנו!‏

^ ס' 7 לפני כן סברו האחים שהחזון הצביע על מלחמה בין רומא הפגאנית לבין הכנסייה הרומית־קתולית.‏

^ ס' 10 ביוני 1880 הועלתה בהמצפה של ציון ההשערה כי ה־144,000 הם יהודים שיהפכו למשיחיים לפני 1914. אך מאוחר יותר בשנת 1880 התפרסמה הבנה הקרובה יותר להבנה שבה אנו מחזיקים עד היום.‏