עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עבור לתוכן העניינים

עדי־יהוה

עברית

למדו את ילדיכם

 שיעור 3

רחב האמינה ביהוה

רחב האמינה ביהוה

נדמיין לעצמנו שאנחנו נמצאים בעיר יריחו. העיר שכנה בארץ כנען, ויושביה לא האמינו ביהוה. שם התגוררה אישה ששמה רחב.‏

כאשר הייתה רחב ילדה קטנה, סיפרו לה כיצד קרע משה את ים סוף והוציא את בני ישראל ממצרים. היא גם שמעה כיצד עזר להם יהוה לנצח במלחמותיהם. חלפו שנים, ויום אחד שמעה רחב שבני ישראל חונים בקרבת יריחו!‏

רחב הגנה על המרגלים כי היא האמינה ביהוה

ערב אחד נכנסו ליריחו שני מרגלים מבני ישראל כדי לאסוף מידע על העיר. הם הלכו לביתה של רחב, והיא הזמינה אותם פנימה והציעה להם ללון אצלה. במהלך הלילה גילה מלך יריחו שיש מרגלים בתוך העיר ושהם הלכו לביתה של רחב. לכן הוא שלח שליחים כדי לתפוס אותם. רחב החביאה את שני המרגלים על הגג השטוח של ביתה ואמרה לשליחי המלך: ”המרגלים היו פה, אבל הם כבר יצאו מהעיר. רוצו אחריהם עכשיו, אתם עוד יכולים להשיג אותם!” האם אתה יודע מדוע הגנה רחב על המרגלים? — כי היא האמינה ביהוה וידעה שהוא יעזור לבני ישראל לכבוש את ארץ כנען.‏

לפני שיצאו המרגלים מביתה של רחב, הם הבטיחו לה שהיא ובני ביתה יינצלו מהשמדת יריחו. האם אתה יודע מה הם ביקשו ממנה לעשות? — הם אמרו: ”קשרי את החבל האדום הזה מחוץ לחלונך. אם תעשי זאת, כל מי שיהיה בביתך יינצל”. רחב עשתה בדיוק את מה שביקשו ממנה המרגלים. האם אתה יודע מה קרה לאחר מכן? —‏

יהוה הציל את רחב ואת משפחתה

כעבור מספר ימים החלו בני ישראל להקיף את העיר בדממה. במשך שישה ימים הם הקיפו את העיר פעם אחת ביום. אך ביום השביעי הם הקיפו את העיר שבע פעמים. אחרי כן הם הריעו בקול גדול, ואז יהוה גרם לחומות העיר להתמוטט. אבל הבית שמחוץ לחלונו היה קשור החוט האדום עמד יציב! האם אתה רואה את הבית בתמונה? — רחב ומשפחתה ניצלו!‏

 מה אתה לומד מרחב? — רחב האמינה ביהוה בזכות כל הדברים הנפלאים ששמעה עליו. גם אתה לומד דברים נפלאים רבים על יהוה. האם גם אתה מאמין בו כמו רחב? — אין ספק שכן!‏

קרא במקרא שלך