עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עבור לתוכן העניינים

עדי־יהוה

עברית

למדו את ילדיכם

 שיעור 7

האם אתה מרגיש לפעמים בודד ומפוחד?‏

האם אתה מרגיש לפעמים בודד ומפוחד?‏

הבט בילד הקטן שבתמונה. נכון שהוא נראה בודד ומפוחד? האם גם אתה הרגשת פעם ככה? — כל אחד מרגיש לפעמים בודד ומפוחד. המקרא מספר על משרתי יהוה נאמנים שגם הרגישו כך. אחד מהם היה אליהו. הוא היה חבר של יהוה. עכשיו נלמד עליו ביחד.‏

איזבל רצתה להרוג את אליהו

אליהו חי בארץ ישראל שנים רבות לפני שנולד ישוע. באותם ימים אחאב היה מלך ישראל, והוא לא שירת את אלוהי האמת יהוה. אחאב ואשתו, איזבל, עבדו את הבעל, שהיה אל כזב. בעקבות זאת רוב בני ישראל החלו לעבוד את הבעל. המלכה איזבל הייתה מרושעת, והיא רצתה להרוג את כל משרתי יהוה, ואליהו היה אחד מהם! האם אתה יודע מה עשה אליהו? —‏

 אליהו ברח! הוא ברח הרחק אל המדבר והסתתר במערה. מדוע לדעתך הוא עשה זאת? — נכון, כי הוא פחד. אבל הוא לא היה צריך לפחד. אתה יודע למה? מפני שהוא ידע שיהוה יכול לעזור לו. יהוה כבר הראה לו עד כמה הוא חזק. פעם אחת הוריד יהוה אש מן השמיים כתשובה לתפילתו של אליהו. אין ספק שיהוה יכול היה לעזור לו גם במקרה הזה!‏

כיצד עזר יהוה לאליהו?‏

כאשר היה אליהו במערה, דיבר אליו יהוה ושאל אותו: ”מה אתה עושה כאן?” אליהו ענה: ”אני היחיד שעדיין משרת אותך, ואני מפחד שיהרגו אותי”. אליהו חשב שכל שאר עובדי יהוה נהרגו. אבל יהוה אמר לו: ”לא, זה לא נכון. יש עוד 7,000 איש שעדיין משרתים אותי. היֵה אמיץ. יש לי עוד כמה משימות בשבילך!” האם אתה חושב שאליהו שמח לשמוע את זה? —‏

מה למדת ממה שקרה לאליהו? — אף פעם אין לך סיבה להרגיש בודד ומפוחד. יש לך חברים שאוהבים את יהוה ואוהבים אותך. נוסף על כך, יהוה חזק מאוד, והוא תמיד יעזור לך! האם אתה שמח לדעת שאתה אף פעם לא לבד? —‏

קרא במקרא שלך