עבור לתוכן

התרצה לדעת את האמת?‏

התרצה לדעת את האמת?‏

איזו אמת? האמת אודות חלק מן השאלות החשובות ביותר ששואל האדם. לפניך מספר שאלות שאולי מעסיקות גם אותך:‏

  • האם אלוהים אכן דואג לנו?‏

  • האם יבוא יום ולא יהיו עוד מלחמות וסבל?‏

  • מה קורה לנו לאחר מותנו?‏

  • היש תקווה למתים?‏

  • כיצד עליי להתפלל כדי שתפילותיי תישמענה?‏

  • איך אוכל למצוא אושר אמיתי בחיים?‏

היכן תוכל למצוא מענה לשאלות אלו? בספריות ובחנויות ספרים תמצא אלפי ספרים המתיימרים לספק את התשובות. אלא שבמקרים רבים הם סותרים זה את זה. חלקם עדכניים אך עד מהרה נעשים מיושנים, ובשל כך יש צורך לערוך אותם מחדש או להחליפם בספרים חדשים.‏

ואולם, קיים ספר אחד שבין דפיו מצויות תשובות מהימנות. זהו ספר שתוכנו אמת. בתהלים פונה המחבר לאלוהים ואומר: ”ראש דברך אמת” (‏תהלים קי”ט:160‏). כיום דברו של אלוהים ידוע כ”כתבי־הקודש”. העמודים הבאים יספקו לך הצצה אל התשובות הברורות והמהימנות שמספק המקרא לשאלות שהוזכרו לעיל.‏

 האם אלוהים אכן דואג לנו?‏

מה עומד מאחורי השאלה: אנו חיים בעולם רווי אכזריות ואי־צדק, ודתות רבות מלמדות שאנו סובלים כי זהו רצון אלוהים.‏

מה מלמד המקרא: אלוהים לעולם אינו הגורם לָרֶשע. ”חלילה לאל מֵרֶשע ושַדַי מֵעָוֶל” נאמר באיוב ל”ד:10‏. ברוב אהבתו מתכוון אלוהים לחולל שינויים על פני כדור־הארץ ולהביא לכך שבני אדם ייהנו מרוב שלום. בספר דניאל מובטח: ”ובימי המלכים האלה יקים אלוהי השמיים מלכות שלא תחרב לעולם... והיא תקום לעולם” (‏דניאל ב’:44‏). אלוהים רוצה מאוד בטובתנו, ועל כן הגדיל עשות כדי שמטרתו אכן תתגשם (‏יוחנן ג’:16‏).‏

ראה גם בראשית א’:26–28;‏ מתי ו’:9, 10;‏ יעקב א’:13;‏ פטרוס א’. ה’:6, 7‏.‏

האם יבוא יום ולא יהיו עוד מלחמות וסבל?‏

מה עומד מאחורי השאלה: המלחמות מוסיפות לגבות קורבנות רבים לאינספור, וכולנו יודעים טעמו של סבל מהו.‏

מה מלמד המקרא: אלוהים מנבא שיבוא יום והוא ישכין שלום על פני האדמה. תחת מלכותו השמימית, בני האדם ”לא ילמדו עוד מלחמה”, כי אם ’יכתתו חרבותם לאתים’ (‏ישעיהו ב’:4‏). אלוהים ישים קץ לכל האי־צדק והסבל. המקרא מבטיח: ”בילע המוות לנצח, ומחה אדני יהוה דמעה מעל כל פנים, וחרפת עמו יסיר מעל כל הארץ, כי יהוה דיבר” (‏ישעיהו כ”ה:8‏).‏

ראה גם תהלים ל”ז:10, 11; מ”ו:10;‏ מיכה ד’:1–4;‏ ההתגלות כ”א:3, 4‏.‏

מה קורה לנו לאחר מותנו?‏

מה עומד מאחורי השאלה: רוב דתות העולם מלמדות שדבר מה בתוך האדם מוסיף לחיות לאחר המוות. יש המאמינים כי המתים יכולים לפגוע בחיים או שאלוהים דן את הרשעים לעינויי נצח באש גיהינום.‏

מה מלמד המקרא: במותו חַדֵל האדם להתקיים. ”המתים אינם יודעים מאומה”, אומר קהלת ט’:5‏. הואיל והמתים אינם מסוגלים לדעת, לחוש או לחוות מאומה, אין בכוחם להזיק — או להועיל — לחיים (‏תהלים קמ”ו:3, 4‏).‏

ראה גם בראשית ג’:19;‏ קהלת ט’:6,‏ 10‏.‏

 היש תקווה למתים?‏

מה עומד מאחורי השאלה: אנו חפצי חיים וברצוננו לחיות לצד יקירינו. אין זה אלא טבעי שאנו כמהים לראות את אהובינו שאינם עוד בין החיים.‏

מה מלמד המקרא: רוב המתים יוקמו לתחייה. המקרא מבטיח: ”יחיו מתיך... הקיצו ורננו, שוכני עפר!” (‏ישעיהו כ”ו:19‏) בהתאם למטרתו המקורית של אלוהים, המוקמים לתחייה יקבלו את ההזדמנות לחיות בגן עדן עלי אדמות (‏לוקס כ”ג:43‏). עוד מובטח שבעתיד ייהנו עושי רצון אלוהים מבריאות מושלמת ומחיי נצח. המקרא אומר: ”צדיקים יִירשו ארץ, וישכנו לעד עליה” (‏תהלים ל”ז:29‏).‏

ראה גם איוב י”ד:14, 15;‏ לוקס ז’:11–17;‏ יוחנן ה’:28, 29;‏ מעשי השליחים כ”ד:15‏.‏

כיצד עליי להתפלל כדי שתפילותיי תישמענה?‏

מה עומד מאחורי השאלה: בני כל הדתות מתפללים, אבל רבים חשים שתפילותיהם אינן נענות.‏

מה מלמד המקרא: אין להתפלל על־פי נוסח קבוע (‏מתי ו’:7‏). כדי שתפילותינו תישמענה, עלינו להתפלל בדרך הרצויה בעיני אלוהים. בנוסף לכך, עלינו ללמוד מהו רצון אלוהים ולפעול בהתאם. במשלי ט”ו:29 נאמר: ”רחוק יהוה מרשעים, ותפילת צדיקים ישמע”.‏

ראה גם תהלים ס”ה:3;‏ יוחנן י”ד:6;‏ יוחנן א’. ג’:22;‏ יוחנן א’. ה’:14‏.‏

איך אוכל למצוא אושר אמיתי בחיים?‏

מה עומד מאחורי השאלה: רבים מאמינים שכסף, תהילה ויופי הם המתכון לאושר, ומשום כך חותרים להשיגם. אלא שהאושר חומק מידיהם.‏

מה מלמד המקרא: משורר התהלים מזהה את המפתח לאושר באומרו: ”אשרי האיש אשר... בתורת יהוה חפצו” (‏תהלים א’:1, 2‏). למציאת אושר אמיתי עלינו לספק את הצורך הגדול ביותר שלנו — הצימאון לאמת אודות אלוהים ואודות מטרתו לגבינו. אמת זו מצויה במקרא. ידיעת האמת תאפשר לנו להבחין בין עיקר לטפל. אם האמת המקראית תשמש נר לרגלנו בכל אשר נחליט ונעשה, יהיו חיינו מלאי תוכן ומשמעות (‏לוקס י”א:28‏).‏

ראה גם משלי ג’:5, 6,‏ 13–18;‏ מתי ה’:3;‏ טימותיאוס א’. ו’:9, 10‏.‏

 זהו בסך הכול מבט חטוף על התשובות שמספק המקרא לשש שאלות מני רבות. התרצה להעמיק חקר בנידון? אם אתה אחד מאותם אנשים המודעים לצורכם הרוחני הרי שוודאי תרצה בכך. ייתכן מאוד ששאלות נוספות מעסיקות אותך. אולי אתה תוהה, ’אם אלוהים דואג לנו, מדוע לא מנע את הרוע והסבל התהומיים שידע האדם לאורך ההיסטוריה?’ או ’כיצד אוכל לשפר את איכות חיי המשפחה שלי‏?’ המקרא מעניק תשובות מלאות ומספקות לשאלות אלו ולעוד רבות אחרות.‏

אך רבים אינם ששים לעיין במקרא. הם רואים בו ספר ארוך מדי ואומרים שחלקים ממנו קשים להבנה. האם אתה מעוניין לקבל עזרה במציאת התשובות במקרא? עדי־יהוה מעמידים לרשותך שני כלי עזר.‏

הראשון הוא הספר מה באמת מלמד המקרא?‏ המסייע לאנשים עסוקים לבחון את התשובות הברורות שמספק המקרא לשאלות כבדות משקל. כלי העזר השני הוא תוכנית של שיעורי מקרא ביתיים ללא תשלום. עד־יהוה, הכשיר ללמד את המקרא, ישמח מדי שבוע לשבת איתך לפגישה קצרה בביתך או במקום נוח אחר, חינם אין כסף, ולעבור איתך על נקודות מתוך המקרא. מיליוני בני אדם בכל רחבי תבל כבר נהנים מתוכנית זו, ורבים מהם הגיעו למסקנה המרגשת: ”מצאתי את האמת!”‏

אין אוצר יקר מזה. האמת המקראית משחררת אותנו מאמונות תפלות, מבלבול ומפחדים איומים. היא מקנה לנו תקווה, תכלית ושמחה. ישוע אמר: ”ותדעו את האמת והאמת תשחרר אתכם” (‏יוחנן ח’:32‏).‏