עבור לתוכן

עבור לתוכן העניינים

היה אמיץ לב!‏

היה אמיץ לב!‏

תהלים קל”ח:3

 בוקר

 • 9:30 מוזיקה

 • 9:40 שיר מס’ 73 ותפילה

 • 9:50 יהוה מעניק לנו אומץ לב

 • 10:05 סימפוזיון: היה אמיץ כמו...‏

  • חנוך

  • משה

  • יהושפט

  • פטרוס

 • 11:05 שיר מס’ 69 והודעות

 • 11:15 אזור אומץ לב בשירות

 • 11:30 נאום הקדשה

 • 12:00 שיר מס’ 48

 אחר הצוהריים

 • 13:10 מוזיקה

 • 13:20 שיר מס’ 63 ותפילה

 • 13:30 הרצאה פומבית מקראית: נקוט עמדה לצד עבודת אלוהים האמיתית

 • 14:00 שיעור המצפה

 • 14:30 שיר מס’ 76 והודעות

 • 14:40 סימפוזיון: חקה את אומץ ליבו של המשיח כשמופעל עליך לחץ...‏

  • במשפחה

  • בבית־הספר

  • בעבודה

  • בחברה

 • 15:40 אומץ ליבך – ”גמול רב יהיה בצידו”‏

 • 16:15 שיר מס’ 119 ותפילה