עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עבור לתוכן העניינים

עדי־יהוה

עברית

תוכניית הכינוס הנפתי של 2017–2018 – עם משגיח הנפה

חפש את התשובות לשאלות הבאות

חפש את התשובות לשאלות הבאות
  1. מדוע אין זה קל לעשות את הטוב? (‏פט”א ה’:8;‏ רומ’ י”ב:2;‏ רומ’ ז’:21–25‏)‏

  2. מהי זריעה למען הבשר, וכיצד נוכל להימנע ממנה? (‏גל’ ו’:8‏)‏

  3. עם מי עלינו ’להיטיב’? (‏גל’ ו’:10‏)‏

  4. כיצד נוכל לזרוע למען הרוח? (‏גל’ ו’:8‏)‏

  5. מה נקצור אם לא נלאה? (‏גל’ ו’:9‏)‏