עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עבור לתוכן העניינים

עדי־יהוה

עברית

ישוע — הדרך, האמת והחיים

 פרק 17

ישוע מלמד את נקדימון בלילה

ישוע מלמד את נקדימון בלילה

יוחנן ב’:23 עד ג’:21

  • ישוע משוחח עם נקדימון

  • מה משמע הדבר ”להיוולד מחדש”?‏

בהיותו בירושלים לרגל חג הפסח של שנת 30 לספירה עושה ישוע אותות, או נסים, יוצאים מגדר הרגיל. כתוצאה מכך רבים מאמינים בו. נקדימון, פרוש וחבר בסנהדרין (בית הדין העליון היהודי), מתרשם מישוע. הוא רוצה לדעת יותר ולכן מבקר את ישוע לאחר רדת החשיכה; ככל הנראה הוא עושה כן מחשש ששמו הטוב ייפגע בקרב המנהיגים היהודים האחרים אם מישהו יראה אותו.‏

‏”רבי”, אומר נקדימון, ”אנחנו יודעים שבאת מאת אלוהים להיות מורה; שכן איש אינו יכול לחולל את הנסים שאתה עושה אלא אם כן אלוהים אתו”. בתגובה אומר ישוע לנקדימון שכדי להיכנס למלכות אלוהים על האדם ’להיוולד מחדש’ (‏יוחנן ג’:2, 3‏).‏

אבל כיצד יכול אדם להיוולד מחדש? ”האם יוכל להיכנס שנית לרחם אמו ולהיוולד?”, שואל נקדימון (‏יוחנן ג’:4‏).‏

לא, אין זו משמעותן של המילים ’להיוולד מחדש’. ישוע מסביר: ”מי שלא ייוולד מן המים ומן הרוח לא יוכל להיכנס למלכות אלוהים” (‏יוחנן ג’:5‏). אם כן, כאשר נטבל ישוע ורוח הקודש ירדה ונחה עליו הוא נטבל ”מן המים ומן הרוח”. באותה עת נשמעה הכרזה מן השמיים: ”זה בני אהובי, ורצוי הוא בעיניי” (‏מתי ג’:16, 17‏). כך הכריז אלוהים שהוא הוליד את ישוע כבן רוחני עם התוחלת להיכנס למלכות השמיים. מאוחר יותר, בחג השבועות 33 לספירה, תישפך רוח הקודש על אחרים שנטבלו, וכך יוולדו גם הם מחדש כבנים רוחניים של אלוהים (‏מעשי השליחים ב’:1–4‏).‏

נקדימון מתקשה להבין את מה שמלמד אותו ישוע על המלכות. לכן ישוע מספק לו מידע נוסף לגבי תפקידו המיוחד בתור בנו האנושי של אלוהים. ישוע אומר: ”כפי שהנחש הורם על־ידי משה במדבר, כך צריך שיוּרם בן האדם, כדי שכל המאמין בו יקבל חיי עולם” (‏יוחנן ג’:14, 15‏).‏

שנים רבות קודם לכן הוכשו בני ישראל על־ידי נחשים ארסיים והיה עליהם להביט בנחש הנחושת כדי להינצל (‏במדבר כ”א:9‏). בדומה לכך כל בני האדם צריכים לגלות אמונה בבן אלוהים כדי להינצל ממצבם המוביל למוות ולרשת חיי עולם. ישוע מדגיש כיצד מתבטאת בכך אהבת אלוהים ואומר לנקדימון: ”כה אהב אלוהים את העולם עד כי נתן את בנו יחידו, למען לא יאבד כל המגלה אמונה בו, אלא ינחל חיי עולם” (‏יוחנן ג’:16‏). לפיכך כאן בירושלים, כשישה חודשים לאחר תחילת שירותו, מבהיר ישוע שהוא הדרך לישועת האנושות.‏

ישוע אומר לנקדימון: ”אלוהים שלח את בנו אל העולם לא כדי לשפוט את העולם”. משמע הדבר שהוא נשלח לא כדי לשפוט את העולם לכף חובה ולגזור השמדה על כל בני האדם. תחת זאת אומר ישוע שהוא נשלח ”כדי שהעולם ייוושע באמצעותו” (‏יוחנן ג’:17‏).‏

מתוך פחד בא נקדימון לישוע בחסות החשיכה. לכן מעניין שישוע חותם את השיחה ביניהם במילים: ”זהו הבסיס למשפט: האור [כלומר, ישוע, אשר משקף את האור באורח חייו ובתורתו] בא אל העולם; אך בני האדם אהבו את החושך ולא את האור, שכן מעשיהם היו רעים. העושה מעשים נתעבים שונא את האור ואינו בא אל האור, פן ייחשפו מעשיו. אך העושה את הטוב והישר בא אל האור כדי שיתגלה שמעשיו רצויים בעיני אלוהים” (‏יוחנן ג’:19–21‏).‏

כעת אותו פרוש ומורה בישראל, נקדימון, יצטרך לחשוב על מה שזה עתה שמע לגבי תפקידו של ישוע במטרת אלוהים.‏