לוקס ט”ו:1–10

  • משלים על הכבש האובד ועל המטבע שאבד

  • מלאכי השמיים שמחים

במקרים שונים לאורך שירותו הדגיש ישוע את חשיבות הענווה (‏לוקס י”ד:8–11‏). הוא משתוקק למצוא גברים ונשים שרוצים לשרת את אלוהים בענווה. ייתכן שחלקם עדיין חוטאים ידועים לשמצה.‏

הפרושים והסופרים שמים לב שאנשים כאלה — הנחשבים בעיניהם כבלתי ראויים — נמשכים לישוע ולבשורתו. הם מתלוננים ואומרים: ”האיש הזה מסביר פנים לחוטאים ואוכל אתם” (‏לוקס ט”ו:2‏). הפרושים והסופרים חשים נעלים על אחרים ומתייחסים לפשוטי העם כאל העפר שלרגליהם. כביטוי לבוז שהם רוחשים להם, מנהיגי הדת מכנים אותם ”עם הארץ”.‏

בניגוד לכך, ישוע נוהג בכול בכבוד, בטוב לב ובחמלה. משום כך רבים מפשוטי העם, לרבות כמה שידועים כחוטאים, להוטים להקשיב לו. אך מה דעתו של ישוע על הביקורת שמפנים נגדו על כך שהוא מקבל אנשים אלה ועוזר להם, וכיצד הוא מגיב?‏

התשובה נעשית ברורה כאשר הוא מספר משל נוגע ללב, הדומה למשל שסיפר קודם לכן בכפר נחום (‏מתי י”ח:12–14‏). דבריו של ישוע מציגים את הפרושים כאנשים שהם כביכול צדיקים וזוכים להגנה בתוך המכלא של אלוהים. לעומתם, פשוטי העם מוצגים כמי שסטו מן הדרך ואבדו. ישוע אומר:‏

‏”מי מכם האיש שיש לו מאה כבשים, וכשאובד לו אחד מהם לא יעזוב את התשעים ותשעה במדבר וילך אחרי הכבש האובד עד שימצא אותו? וכשימצא אותו ישים אותו על כתפיו וישמח. ובהגיעו לביתו יקרא לחבריו ולשכניו ויאמר להם, ’שמחו אתי כי מצאתי את הכבש שלי שאבד’” (‏לוקס ט”ו:4–6‏).‏

מה הנמשל? ישוע מסביר: ”אומר אני לכם: כך תהיה שמחה בשמיים על חוטא אחד שחוזר בתשובה, יותר מאשר על תשעים ותשעה צדיקים שאינם צריכים לחזור בתשובה” (‏לוקס ט”ו:7‏).‏

דבריו של ישוע בנושא החזרה בתשובה ודאי מזעזעים את הפרושים. הם רואים בעצמם צדיקים וסבורים שאין להם כל צורך לחזור בתשובה. כאשר כמה מהם מתחו ביקורת מספר שנים קודם לכן על כך שהוא אוכל עם המוכסים והחוטאים, השיב להם ישוע: ”לא באתי לקרוא לַצדיקים כי אם לַחוטאים” (‏מרקוס ב’:15–17‏). הפרושים הצדקנים אינם מכירים בכך שעליהם לחזור בתשובה, ולכן הם אינם גורמים לשמחה בשמיים. אך בדיוק ההיפך הוא הנכון כאשר חוטאים מתחרטים בכנות על חטאיהם.‏

כדי להדגיש עוד יותר שחוטאים החוזרים בתשובה גורמים לשמחה גדולה בשמיים, ישוע מספר משל נוסף הקשור לתרחיש הקורה בבית: ”איזו אישה, שיש לה עשרה מטבעות דרכמה ואובד לה מטבע אחד, לא תדליק מנורה ותטאטא את ביתה ותחפש היטב עד שתמצא אותו? וכשתמצא אותו תקרא לחברותיה ולשכנותיה ותאמר להן, ’שמחו אתי כי מצאתי את המטבע שאיבדתי’” (‏לוקס ט”ו:8, 9‏).‏

הנמשל כאן דומה לזה שבמשל על הכבש האובד. ישוע אומר כעת: ”אומר אני לכם: כך שמחים מלאכי אלוהים על חוטא אחד שחוזר בתשובה” (‏לוקס ט”ו:10‏).‏

תאר לעצמך: מלאכי אלוהים מגלים עניין רב בשיקומם של חוטאים שסטו מן הדרך! נקודה זו משמעותית במיוחד, מכיוון שחוטאים אשר מתחרטים וזוכים לשבת במלכות אלוהים השמימית יהיו במעמד גבוה יותר מזה של המלאכים עצמם! (‏קורינתים א’. ו’:2, 3‏) למרות זאת, המלאכים אינם מקנאים בהם. אם כן, כיצד מן הראוי שנרגיש אנחנו כאשר חוטא מתחרט חרטה מלאה וחוזר לאלוהים?‏