עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עבור לתוכן העניינים

עדי־יהוה

עברית

ישוע — הדרך, האמת והחיים

 יחידה 5

שירותו המאוחר של ישוע בעבר הירדן

‏’רבים האמינו בו’ (‏יוחנן י’:42‏).‏

שירותו המאוחר של ישוע בעבר הירדן

במדור זה

פרק 82

שירותו של ישוע במחוז פריה

ישוע מסביר למאזיניו מה דרוש כדי להיוושע. עצתו הייתה חשובה באותם ימים. האם היא חשובה גם עבורנו כיום?‏

פרק 83

הזמנות לסעודה — את מי מזמין אלוהים?‏

במהלך ארוחה בביתו של אחד הפרושים מספר ישוע משל על סעודת ערב גדולה. הוא רוצה ללמד את כל משרתי אלוהים לקח חשוב. מהו?‏

פרק 84

תלמידי המשיח נושאים באחריות כבדה

תלמידיו של המשיח נושאים באחריות כבדה. ישוע אינו מותיר ספק לגבי מה שנדרש מן ההולכים אחריו. כמה מן הרוצים ללכת אחריו אולי מזדעזעים ממה שהוא אומר.‏

פרק 85

שמחה על חוטא שחוזר בתשובה

הפרושים והסופרים מותחים ביקורת על ישוע משום שהוא מתרועע עם פשוטי העם. בתגובה לכך ישוע משתמש במשלים כדי להראות מה השקפתו של אלוהים על חוטאים.‏

פרק 86

שובו של הבן האובד

איזה לקח נוכל להפיק ממשלו של ישוע על הבן האובד?‏

פרק 87

תכנן מראש — נהג בפיקחות

ישוע מספר משל על סוכן בית ערמומי ומושחת כדי להסביר עובדה מפתיעה.‏

פרק 88

שינוי במצבם של האיש העשיר ושל אלעזר

כדי להבין את משלו של ישוע מן ההכרח לדעת את מי מסמלות שתי הדמויות הראשיות שבו.‏

פרק 89

ישוע מלמד באזור פריה בדרכו ליהודה

ישוע מבליט תכונה שיכולה לעזור לנו לסלוח גם למי שחוטאים נגדנו שוב ושוב.‏

פרק 90

‏”התחייה והחיים”‏

למה התכוון ישוע באמרו שהמגלה אמונה בו ”לא ימות לעולם”?‏

פרק 91

אלעזר מוקם לתחייה

שני היבטים מרכזיים באירוע הזה אינם מאפשרים אפילו למתנגדיו של ישוע להכחיש את הנס שהוא חולל.‏

פרק 92

עשרה מצורעים נרפאים — אחד מגלה הכרת טובה

האיש שנרפא מגלה הערכה לא רק כלפי ישוע אלא גם כלפי מישהו נוסף.‏

פרק 93

בן האדם יתגלה

באיזה מובן תהיה נוכחות המשיח כמו ברק?‏

פרק 94

הצורך בשני דברים חשובים — תפילות וענווה

במשלו על השופט הרשע והאלמנה ישוע מדגיש את ערכה של תכונה מסוימת.‏

פרק 95

ישוע מלמד על גירושין ועל אהבה לילדים

השקפתו של ישוע על ילדים שונה מאוד מזו של תלמידיו. מדוע?‏

פרק 96

ישוע משיב לנכבד צעיר ועשיר

מה גורם לישוע לומר שקל יותר לגמל לעבור דרך נקב מחט מאשר לאיש עשיר להיכנס למלכות אלוהים?‏

פרק 97

המשל על הפועלים בכרם

כיצד הראשונים הופכים לאחרונים והאחרונים הופכים לראשונים?‏

פרק 98

השליחים שוב שואפים למעמד בולט

יעקב ויוחנן מבקשים מעמד מיוחד במלכות, אך הם אינם היחידים שרוצים בכך.‏

פרק 99

ישוע מרפא עיוורים ועוזר לזכי

כיצד ניתן ליישב את מה שנראה כסתירה בין הסיפורים השונים על ריפוי העיוור על־ידי ישוע בקרבת יריחו?‏

פרק 100

משל עשרת המנים

למה התכוון ישוע כשאמר: ”כל מי שיש לו יינתן לו עוד; אך מי שאין לו, גם מה שיש לו יילקח ממנו”?‏