עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עבור לתוכן העניינים

עדי־יהוה

עברית

ישוע — הדרך, האמת והחיים

 פרק 77

ישוע נותן עצות לגבי עושר ונכסים

ישוע נותן עצות לגבי עושר ונכסים

לוקס י”ב:1–34

  • המשל על האיש העשיר

  • ישוע מדבר על העורבים ועל השושנים

  • ‏”עדר קטן” יירש את המלכות

בשעה שישוע סועד בביתו של הפרוש מתאספים בחוץ אלפי אנשים וממתינים לו. מקרים דומים אירעו בעבר כשהיה בגליל (‏מרקוס א’:33; ב’:2; ג’:9‏). כאן ביהודה רבים רוצים לראות אותו ולשמוע מפיו, וגישתם שונה לגמרי מזו של הפרושים שנכחו בסעודה.‏

פתח דבריו של ישוע נושא משמעות מיוחדת עבור תלמידיו: ”היזהרו משאור הפרושים, כלומר מן הצביעות”. ישוע כבר נתן אזהרה דומה בעבר, אך מה שראה בסעודה מדגיש עד כמה אזהרה זו דחופה (‏לוקס י”ב:1;‏ מרקוס ח’:15‏). הפרושים מנסים להסתיר את רשעותם באצטלה של אדיקות דתית, אך למעשה הם מהווים סכנה שיש לחשוף. ישוע מסביר: ”אין דבר חבוי שלא יתגלה ואין סוד שלא ייוודע” (‏לוקס י”ב:2‏).‏

ייתכן שרבים מן ההמונים המתאספים סביב ישוע מתגוררים ביהודה ולא שמעו אותו מלמד בגליל. משום כך הוא חוזר על עיקרי הדברים שאמר קודם לכן. הוא מאיץ בכל המאזינים: ”אל תפחדו מן ההורגים את הגוף, שכן לאחר מכן אין הם יכולים עוד לעשות דבר” (‏לוקס י”ב:4‏). כפי שעשה בעבר, הוא מדגיש עד כמה חשוב שתלמידיו יהיו סמוכים ובטוחים שאלוהים ידאג לצורכיהם. עליהם גם להכיר בבן האדם ולהבין שבכוחו של אלוהים לעזור להם (‏מתי י’:19, 20,‏ 26–33; י”ב:31, 32‏).‏

אז מישהו מן ההמון מעלה בעיה דחופה המטרידה אותו: ”מורי, אמור לאחי להתחלק אתי בירושה” (‏לוקס י”ב:13‏). לפי התורה, הבן הבכור צריך לקבל חלק כפול בירושה, ולכן לא צריכה להיות שום מחלוקת בנושא (‏דברים כ”א:17‏). אך נראה שהאיש רוצה לקבל יותר ממה שמגיע לו על־פי חוק. ישוע נוהג בתבונה ונמנע מלנקוט צד. ”בן אדם, מי מינה אותי עליכם לשופט או לבורר?” הוא שואל (‏לוקס י”ב:14‏).‏

אז מזהיר ישוע את הכול ואומר: ”פקחו עיניכם והישמרו מכל חמדנות, כי גם אם רבים נכסי האדם, הם לא יעניקו לו חיים” (‏לוקס י”ב:15‏). גם אם יהיו לאדם נכסים רבים, בסופו של דבר הוא ימות ויותיר הכול מאחור. ישוע מדגיש נקודה זו בעזרת משל בלתי נשכח שגם מראה עד כמה חשוב לרכוש שם טוב אצל אלוהים:‏

‏”שדהו של איש עשיר אחד הניב יבול רב. חשב האיש בלבו, ’מה אעשה? הרי אין לי מקום לאחסן את יבולי’. אז אמר, ’זה מה שאעשה: אהרוס את מחסניי ואבנה גדולים מהם, ושם אאחסן את כל תבואתי ואת כל רכושי, ואומר לנפשי: ”נפשי, יש לך הרבה דברים טובים למשך שנים רבות; את יכולה עכשיו להירגע, לאכול, לשתות וליהנות”’. אך אלוהים אמר לו: ’כסיל, בלילה הזה ידרשו ממך את נפשך, ולמי יהיו הדברים שאגרת?’ כך יהיה לְאדם האוצר אוצרות בשביל עצמו ואינו חותר להיות עשיר בעיני אלוהים” (‏לוקס י”ב:16–21‏).‏

הן תלמידיו של ישוע והן אחרים השומעים אותו עלולים ליפול במלכודת ולהתחיל לרדוף אחר עושר ולצבור נכסים. כמו כן, דאגות החיים עלולות להסיח את דעתם משירות יהוה. לפיכך ישוע חוזר על העצות המצוינות שנתן כשנה וחצי קודם לכן בדרשת ההר:‏

‏”חדלו להיות מודאגים לגבי נפשכם, מה תאכלו, או לגבי גופכם, מה תלבשו... הביטו בעורבים; הם אינם זורעים ואינם קוצרים, ואין להם לא אסם ולא מחסן, והנה אלוהים מכלכל אותם. ועד כמה יקרים אתם מציפורים! ... הביטו וראו איך השושנים גדלים; הם אינם עמלים ואינם טווים, אבל אומר אני לכם: אפילו שלמה בכל תפארתו לא היה לבוש כאחד מהם... לכן חדלו להיות טרודים בשאלה מה תאכלו ומה תשתו, וחדלו לדאוג יותר מדי... אביכם יודע שזקוקים אתם לדברים אלה... תמיד חפשו את מלכותו, והדברים האלה ייווספו לכם” (‏לוקס י”ב:22–31;‏ מתי ו’:25–33‏).‏

מי יחפשו את מלכות אלוהים‏? ישוע מגלה שזו תהיה קבוצה קטנה יחסית, ”עדר קטן” של אנשים נאמנים. מאוחר יותר יתגלה שמספרם הוא 144,000 בלבד. איזה גמול מצפה להם? ישוע מבטיח להם: ”אביכם כבר החליט לתת לכם את המלכות”. אנשים אלה לא יתמקדו בהשגת אוצרות עלי אדמות, אשר גנבים יכולים לגנוב. תחת זאת, לבם יהיה ממוקד ב”אוצר בלתי מתכלה בשמיים”, היכן שימלכו עם המשיח (‏לוקס י”ב:32–34‏).‏