עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עבור לתוכן העניינים

עדי־יהוה

עברית

ישוע — הדרך, האמת והחיים

 פרק 69

מיהו אביהם — אברהם או השטן?‏

מיהו אביהם — אברהם או השטן?‏

יוחנן ח’:37–59

  • היהודים טוענים שאברהם הוא אביהם

  • ישוע היה קיים עוד לפני אברהם

ישוע עדיין נמצא בירושלים בחג הסוכות, והוא ממשיך ללמד אמיתות חשובות. זה עתה אמרו לו כמה מן היהודים: ”זרע אברהם אנחנו ומעולם לא היינו משועבדים”. ישוע משיב להם: ”אני יודע שזרע אברהם אתם; אבל אתם רוצים להרוג אותי, כי אינכם מקבלים את דבריי. אני אומר את הדברים שראיתי בהיותי עם אבי, ואילו אתם עושים את מה ששמעתם מאביכם” (‏יוחנן ח’:33,‏ 37, 38‏).‏

הנקודה שמסביר ישוע פשוטה: אין לו ולהם אותו אב. היהודים אינם מודעים למשמעות דבריו של ישוע ולכן חוזרים על טענתם ואומרים: ”אברהם הוא אבינו” (‏יוחנן ח’:39;‏ ישעיהו מ”א:8‏). הם צאצאיו לפי הבשר, ולכן הם סבורים שיש להם אותה האמונה שהייתה לאברהם, ידיד אלוהים.‏

אך תשובתו של ישוע מפתיעה: ”אם ילדי אברהם אתם, עשו כמעשי אברהם”. כן, בן אמיתי אמור לחקות את אביו. ישוע ממשיך ואומר: ”והנה כעת אתם רוצים להרוג אותי, איש שאמר לכם את האמת ששמעתי מאת אלוהים. לא כך עשה אברהם”. הצהרתו הבאה של ישוע מעוררת תמיהה: ”אתם עושים כמעשי אביכם” (‏יוחנן ח’:39–41‏).‏

היהודים עדיין אינם מבינים למי מתכוון ישוע. הם טוענים שהם ילדים חוקיים: ”לא ילדי זנונים אנחנו; יש לנו אב אחד, אלוהים”. אך האם אלוהים באמת אביהם? ”אילו אלוהים היה אביכם”, אומר ישוע, ”הייתם אוהבים אותי, כי מאת אלוהים באתי ומטעמו אני כאן. לא באתי על דעת עצמי, אלא הוא שלח אותי”. ישוע שואל שאלה ומשיב עליה בעצמו: ”מדוע אינכם מבינים את מה שאני אומר? משום שאינכם מסוגלים לקבל את דבריי” (‏יוחנן ח’:41–43‏).‏

ישוע ניסה להראות להם מה יעלה בגורלם של מי שידחו אותו. אבל כעת הוא אומר להם מפורשות: ”אתם מאביכם השטן, ואת מאוויי אביכם חפצים אתם לעשות”. מה טיבו של אביהם? ישוע מזהה אותו בבירור: ”הוא רוצח היה בראשית דרכו, ובָאמת לא דבק”. ישוע מוסיף: ”מי ששייך לאלוהים מקשיב לדברי אלוהים. זו הסיבה שאינכם מקשיבים, כי אינכם שייכים לאלוהים” (‏יוחנן ח’:44,‏ 47‏).‏

דברי הגינוי הללו מכעיסים את היהודים, והם משיבים: ”האם איננו צודקים באמרנו ששומרוני אתה ושיש בך שד?” בכנותם את ישוע ”שומרוני”, הם מבטאים כלפיו בוז. אולם ישוע מתעלם מדברי ההשמצה הללו ואומר בתגובה: ”אין בי שד, אלא מכבד אני את אבי ואתם בזים לי”. זהו עניין רציני, כפי שניתן להבין מהבטחתו המדהימה של ישוע: ”מי שישמור את דבריי לא יראה מוות לעולם”. הוא אינו מתכוון שהשליחים ותלמידיו האחרים לא ימותו פשוטו כמשמעו. אך הם לעולם לא יראו השמדה נצחית, כלומר את ”המוות השני” אשר אין ממנו תחייה (‏יוחנן ח’:48–51;‏ ההתגלות כ”א:8‏).‏

אבל היהודים מבינים את דברי ישוע פשוטם כמשמעם. הם אומרים: ”כעת ברור לנו שיש בך שד. אברהם מת, וכן גם הנביאים; אך אתה אומר, ’מי שישמור את דבריי לא יטעם מוות לעולם’. האם גדול אתה מאברהם אבינו, אשר מת? ... מי אתה מתיימר להיות?” (‏יוחנן ח’:52, 53‏).‏

דבריו של ישוע מצביעים בבירור על כך שהוא המשיח. אך במקום להשיב ישירות לשאלתם לגבי זהותו, הוא אומר: ”אם אני נותן כבוד לעצמי, אין בכבודי כל ערך. אבי, אשר אתם אומרים שהוא אלוהיכם, הוא הנותן לי כבוד; ואתם אינכם מכירים אותו, אך אני מכיר אותו. אם אומר שאינני מכיר אותו, אהיה שקרן כמוכם” (‏יוחנן ח’:54, 55‏).‏

כעת ישוע מזכיר שוב את דוגמתו של אביהם הנאמן: ”אברהם אביכם שמח עד מאוד בַּתקווה לראות את יומי, ואכן ראה אותו ושמח”. כן, אברהם האמין להבטחת אלוהים וציפה לבואו של המשיח. ”עדיין אינך בן חמישים ואת אברהם ראית?” מגיבים היהודים בחוסר אמונה. ישוע משיב להם: ”אמן אמן אני אומר לכם: עוד לפני שנולד אברהם הייתי קיים”. הוא מתכוון לקיומו הקדם־אנושי כיצור רוחני רב־און בשמיים (‏יוחנן ח’:56–58‏).‏

היהודים מגיבים בזעם על כך שישוע טוען שהוא היה חי עוד לפני אברהם, והם מתכוונים לסקול אותו. אך ישוע הולך משם ללא פגע.‏