לאחר שנעצר ישוע בגן גת שמנים, שליחיו נוטשים אותו ובורחים בפחד. אולם שניים מהם חדלים ממנוסתם. הללו הם פטרוס ”ותלמיד אחר”, ככל הנראה השליח יוחנן (‏יוחנן י”ח:15; י”ט:35; כ”א:24‏). אולי הם יצליחו להשיג את ישוע בעודו מובל אל ביתו של חנן. כאשר שולח חנן את ישוע אל הכוהן הגדול קיפא, עוקבים אחריו פטרוס ויוחנן מרחוק. הם ודאי קרועים בין החשש לחייהם ובין דאגתם לגורל אדונם.‏

יוחנן מוכר לכוהן הגדול ומשום כך מצליח להיכנס אל חצר ביתו של קיפא. פטרוס נשאר בחוץ ליד השער עד שיוחנן חוזר ומדבר עם משרתת צעירה המשמשת כשומרת השער, והיא מרשה לפטרוס להיכנס.‏

הלילה קריר והאנשים שבחצר הדליקו מדורת גחלים. פטרוס יושב אתם כדי להתחמם בשעה שהוא מחכה ”לראות מה יקרה” בסוף משפטו של ישוע (‏מתי כ”ו:58‏). כעת, לאור המדורה, שומרת השער שהכניסה את פטרוס מצליחה לראות טוב יותר את פניו. ”גם אתה אחד מתלמידיו של האיש הזה, נכון?” היא מבקשת לדעת (‏יוחנן י”ח:17‏). והיא אינה היחידה שמזהה את פטרוס ומאשימה אותו בכך שהיה עם ישוע (‏מתי כ”ו:69,‏ 71–73;‏ מרקוס י”ד:70‏).‏

הדבר מטריד מאוד את פטרוס. הוא מנסה לא להתבלט ואפילו מתרחק והולך אל מבוא החצר. פטרוס מכחיש שהוא היה עם ישוע, ובשלב מסוים אומר: ”אינני מכיר אותו ואינני מבין על מה את מדברת” (‏מרקוס י”ד:67, 68‏). הוא גם מתחיל ”לקלל ולהישבע”, כלומר, הוא מוכן להתחייב בשבועה שדבריו נכונים ולהיענש אם הוא משקר (‏מתי כ”ו:74‏).‏

בינתיים משפטו של ישוע נמשך, ככל הנראה בחלק מסוים בביתו של קיפא מעל לחצר. פטרוס והאחרים שמחכים למטה אולי רואים את בואם ולכתם של עדים שונים שזומנו להעיד.‏

המבטא הגלילי של פטרוס מסגיר אותו. יתרה מזו, אחד מן האנשים שם הוא קרוב משפחה של מלכוס, אשר פטרוס כרת את אוזנו. הוא טוען נגד פטרוס: ”ראיתי אותך בגן אתו!” כאשר פטרוס מכחיש זאת בפעם השלישית, התרנגול קורא, כפי שנחזה (‏יוחנן י”ג:38; י”ח:26, 27‏).‏

בשלב זה ישוע ככל הנראה נמצא במרפסת המשקיפה על החצר. האדון פונה ומביט היישר בפטרוס, והדבר ודאי גורם ללבו של פטרוס להתכווץ בקרבו. הוא נזכר במה שאמר ישוע שעות ספורות קודם לכן בחדר העליון. תאר לעצמך מה מרגיש פטרוס כאשר מתחוור לו מה עשה! הוא יוצא החוצה ובוכה בכי מר (‏לוקס כ”ב:61, 62‏).‏

כיצד זה קרה? איך פטרוס — שהיה כל כך בטוח בחוסנו הרוחני ובנאמנותו — יכול היה להתכחש לאדונו? האמת מסולפת כעת, וישוע מצטייר כפושע שפל. בשעה שפטרוס יכול היה לצאת להגנתו של אדם חף מפשע, הוא מפנה עורף לזה אשר דבריו הם ”דברי חיי עולם” (‏יוחנן ו’:68‏).‏

החוויה הטרגית של פטרוס מראה שגם אדם מסור ומלא אמונה יכול למעוד לפתע אם הוא אינו מכין את עצמו היטב לקראת קשיים ופיתויים בלתי צפויים. מן הראוי שמה שקרה לפטרוס ישמש כאזהרה עבור כל משרתי אלוהים!‏