עבור לתוכן

עבור לתוכן העניינים

 פרק 120

שריגים העושים פרי, וחבריו של ישוע

שריגים העושים פרי, וחבריו של ישוע

יוחנן ט”ו:1–27

  • הגפן האמיתית והשריגים

  • כיצד להישאר באהבתו של ישוע

ישוע משוחח מלב אל לב עם שליחיו הנאמנים ומעודד אותם. השעה מאוחרת, אולי אחרי חצות. כעת נותן ישוע דוגמה שנועדה להניע את תלמידיו לפעולה:‏

‏”אני הגפן האמיתית ואבי הוא הכורם”, הוא אומר (‏יוחנן ט”ו:1‏). דוגמה זו דומה למה שנאמר מאות שנים קודם לכן על עם ישראל, אשר הומשל לגפנו של יהוה (‏ירמיהו ב’:21;‏ הושע י’:1, 2‏). אך יהוה משליך כעת אומה זו מעל פניו (‏מתי כ”ג:37, 38‏). לכן ישוע מציג דבר חדש. ישוע הוא הגפן שאביו טיפח מאז שמשח אותו ברוח הקודש ב־29 לספירה. אבל ישוע מראה שהגפן אינה מסמלת רק אותו. הוא אומר:‏

‏”כל שריג בי שאינו עושה פרי [אבי] מסיר, וכל שריג שעושה פרי הוא גוזם ומנקה כדי שיעשה פרי רב יותר... כפי שהשריג אינו יכול לעשות פרי מאליו מבלי שיישאר מחובר לגפן, כך גם אתם לא תוכלו לעשות פרי אם לא תהיו מאוחדים אתי. אני הגפן; אתם השריגים” (‏יוחנן ט”ו:2–5‏).‏

ישוע הבטיח לתלמידיו הנאמנים שאחרי לכתו הוא ישלח להם עוזר, את רוח הקודש. חמישים ואחד יום אחרי כן, כאשר מקבלים השליחים ואחרים את הרוח הזו, הם הופכים לשריגים בגפן. וכל ה”שריגים” יצטרכו להישאר מאוחדים עם ישוע. לשם מה?‏

הוא מסביר: ”מי שמאוחד אתי ואני מאוחד אתו, הוא העושה פרי רב; שכן בלעדיי אינכם יכולים לעשות דבר”. ה”שריגים” הללו — תלמידיו הנאמנים — יעשו פרי רב בכך שיחקו את תכונותיו של ישוע, יכריזו בהתלהבות על מלכות אלוהים ויעשו תלמידים נוספים. ומה אם מישהו אינו נשאר מאוחד עם ישוע ואינו עושה פרי? ישוע מבהיר: ’מי שאינו מאוחד אתי יושלך’. לעומת זאת, ישוע אומר: ”אם אתם מאוחדים אתי ודבריי שוכנים בכם, בקשו מה שתרצו ויינתן לכם” (‏יוחנן ט”ו:5–7‏).‏

כעת חוזר ישוע על הנושא שהזכיר פעמיים — שמירת מצוותיו (‏יוחנן י”ד:15,‏ 21‏). הוא מתאר דרך עיקרית שבה יוכיחו תלמידיו שהם עושים כן: ”אם תשמרו את מצוותיי תישארו באהבתי, כשם שאני שומר את מצווֹת האב ונשאר באהבתו”. אך אין די בכך שהם יאהבו את יהוה אלוהים ואת בנו. ישוע אומר: ”זאת מצוותי: אהבו זה את זה כפי שאני אהבתי אתכם. אין אהבה גדולה מאהבתו של הנותן את נפשו בעד חבריו. חבריי אתם אם תעשו את מה שאני מצווה עליכם” (‏יוחנן ט”ו:10–14‏).‏

בעוד מספר שעות יוכיח ישוע את אהבתו כאשר יקריב את חייו עבור כל המגלים אמונה בו. מן הראוי שדוגמתו תניע את תלמידיו לגלות זה כלפי זה את אותה אהבה המלווה בהקרבה עצמית. אהבה זו תהיה סימן ההיכר שלהם, כשם שציין ישוע קודם לכן: ”בזאת יֵדעו הכול שתלמידיי אתם, אם תהיה אהבה ביניכם” (‏יוחנן י”ג:35‏).‏

על השליחים לשים לב שישוע קורא להם ”חברים”. הוא מציין מדוע הם חבריו: ”קראתי לכם חברים מפני שמסרתי לכם את כל מה ששמעתי מאת אבי”. איזה קשר יקר — להיות חברים קרובים של ישוע ולדעת את מה שאמר לו אביו! אך על מנת ליהנות מן הקשר הזה עליהם ”להמשיך לעשות פרי”. אם יעשו כן, אומר ישוע, ”כל מה שתבקשו מן האב בשמי הוא ייתן לכם” (‏יוחנן ט”ו:15, 16‏).‏

האהבה שתשרור בין ה”שריגים”, תלמידיו, תסייע להם לעמוד בקשיים הצפויים להם. הוא מתריע ואומר שהעולם ישנא אותם, אך מנחם אותם במילים הבאות: ”אם העולם שונא אתכם, דעו כי אותי שנא לפני ששנא אתכם. אילו הייתם חלק מן העולם הייתם שייכים לעולם, ומשום כך העולם היה אוהב אתכם. אינכם חלק מן העולם... ולכן העולם שונא אתכם” (‏יוחנן ט”ו:18, 19‏).‏

ישוע ממשיך ומסביר מדוע העולם ישנא אותם. הוא אומר: ”את כל הדברים האלה יעשו נגדכם בגלל שמי, כי אין הם מכירים את שולחי”. ישוע אומר שהנסים שהוא חולל מרשיעים את שונאיו: ”אלמלא עשיתי בקרבם את המעשים אשר איש מלבדי לא עשה, לא היה בהם חטא; אלא שכעת הם ראו את מעשיי ושנאו גם אותי וגם את אבי”. למעשה, שנאתם מגשימה נבואה (‏יוחנן ט”ו:21,‏ 24, 25;‏ תהלים ל”ה:19; ס”ט:5‏).‏

שוב מבטיח ישוע לשלוח את העוזר, את רוח הקודש. הכוח האדיר הזה נגיש לכל תלמידיו ויכול לסייע להם לשאת פרי, או ”להעיד” (‏יוחנן ט”ו:27‏).‏