עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עבור לתוכן העניינים

עדי־יהוה

עברית

ישוע — הדרך, האמת והחיים

 פרק 108

ישוע מסכל את הניסיונות להכשילו

ישוע מסכל את הניסיונות להכשילו

מתי כ”ב:15–40 מרקוס י”ב:13–34 לוקס כ’:20–40

  • תנו לקיסר את אשר לקיסר

  • האם מי שיוקמו לתחייה יוכלו להתחתן?‏

  • המצוות הגדולות ביותר

אויביו הדתיים של ישוע זועמים. זה עתה סיפר ישוע משלים החושפים את רשעותם. הפרושים זוממים כעת להכשילו. הם מנסים לגרום לו לומר משהו שהם יוכלו לנצל כדי להסגירו לידי הנציב הרומי, והם משלמים לכמה מתלמידיהם לנסות להכשילו (‏לוקס ו’:7‏).‏

‏”מורנו”, הם אומרים, ”אנחנו יודעים שאתה מדבר ומלמד דברים נכונים ואינך נושא פנים, אלא מלמד את דרך אלוהים על־פי האמת. הגד לנו, האם מותר לנו לתת מס לקיסר או לא?” (‏לוקס כ’:21, 22‏) חנופתם אינה מטעה את ישוע; הוא יודע שמאחוריה מסתתרות צביעות וערמומיות. אם יאמר, ’לא, אסור לשלם את המס הזה’, הוא עלול להיות מואשם בהסתה למרד ברומא. אך אם יאמר, ’כן, עליכם לשלם את המס’, אזי ההמונים, שממילא מואסים בשלטון הרומי, יבינו לא־נכונה את דבריו ויפנו נגדו. אם כן, מהי תשובתו?‏

ישוע עונה להם ואומר: ”צבועים, מדוע אתם מנסים אותי? הראו לי את מטבע המס”. הם נותנים לו דינר, והוא שואל אותם: ”של מי הדמות הזאת והכתובת?” הם משיבים: ”של הקיסר”. אז אומר להם ישוע ברוב תבונתו: ”אם כן, תנו לקיסר את אשר לקיסר ולאלוהים את אשר לאלוהים” (‏מתי כ”ב:18–21‏).‏

האנשים נדהמים מדבריו של ישוע. תשובתו המבריקה סוכרת את פיהם והם הולכים משם. אך היום טרם הסתיים, וגם לא תמו מאמציהם להכשילו. אחרי כישלונם של הפרושים ניגשים אל ישוע מנהיגיה של קבוצה דתית נוספת.‏

הצדוקים, הטוענים שאין תחיית מתים, מעלים שאלה הנוגעת לתחייה ולנישואי ייבום. הם שואלים: ”מורנו, משה אמר: ’אם ימות איש מבלי שהוליד ילדים, חייב אחיו לשאת את אשתו ולהקים זרע לאחיו’. ובכן, היו אתנו שבעה אחים. הראשון התחתן ומת, וכיוון שלא היו לו ילדים השאיר את אשתו לאחִיו. כך קרה גם לשני ולשלישי, עד לשביעי. אחרי כולם מתה האישה. אם כן, למי מבין השבעה תהיה היא לאישה בתחיית המתים‏? היא הרי הייתה נשואה לכולם” (‏מתי כ”ב:24–28‏).‏

ישוע מסתמך על כתביו של משה, אשר הצדוקים מקבלים, ומשיב: ”אתם טועים, כי אינכם מכירים את הכתובים וגם לא את כוחו של אלוהים. הרי כאשר קמים המתים לתחייה, גברים אינם מתחתנים ונשים אינן נישאות, אלא הם כמלאכים בשמיים. ואשר לכך שהמתים קמים, האם לא קראתם את מה שכתב משה בסיפור הסנה, שאלוהים אמר לו: ’אנוכי אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב’? אין הוא אלוהי המתים כי אם אלוהי החיים‏. אתם טועים מאוד” (‏מרקוס י”ב:24–27;‏ שמות ג’:1–6‏). ההמון נדהם מתשובתו.‏

ישוע השתיק הן את הפרושים והן את הצדוקים. לכן כעת מתנגדים אלה חוברים יחד כדי להמשיך לנסותו. אחד הסופרים שואל אותו: ”מורנו, מהי המצווה הגדולה ביותר בתורה?” (‏מתי כ”ב:36‏).‏

ישוע משיב: ”הראשונה היא, ’שמע, ישראל, יהוה אלוהינו יהוה אחד, ואהבת את יהוה אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל שכלך ובכל כוחך’. והשנייה היא, ’ואהבת לרעך כמוך’. אין מצווה גדולה מאלו” (‏מרקוס י”ב:29–31‏).‏

כשמעו את התשובה, אומר הסופר: ”יפה, מורי, אמת אמרת ש’אחד הוא ואין עוד מלבדו’, ושלאהוב אותו בכל לבבך ובכל שכלך ובכל כוחך, ולאהוב את רעך כמוך חשוב יותר מכל עולה וזבח”. בראותו שהסופר השיב בחוכמה, אומר לו ישוע: ”אינך רחוק ממלכות אלוהים” (‏מרקוס י”ב:32–34‏).‏

במשך שלושה ימים (ט’, י’ ו־י”א בניסן) לימד ישוע בבית המקדש. חלק מהאנשים, כמו אותו סופר, הקשיבו לו בהנאה. אך לא ניתן לומר זאת על מנהיגי הדת, אשר כעת ’אינם מעזים עוד לשאול אותו שאלות’.‏

למד עוד

המצפה – מהדורה לימודית

שאלות של קוראים — אוגוסט 2014

כשישוע אמר שהמוקמים לתחייה ”אינם מתחתנים”, האם הוא התייחס לתחייה הארצית?‏

לאלוהים יש חדשות טובות עבורך!‏

איזו תקווה שמורה למתים?‏

מהו מצב המתים? האם אי פעם נראה שוב את יקירינו שמתו?‏