עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עבור לתוכן העניינים

עדי־יהוה

עברית

ישוע — הדרך, האמת והחיים

 פרק 49

ישוע מבשר בגליל ומכשיר את השליחים

ישוע מבשר בגליל ומכשיר את השליחים

מתי ט’:35 עד י’:15 מרקוס ו’:6–11 לוקס ט’:1–5

  • ישוע עורך מסע הטפה נוסף בגליל

  • הוא שולח את השליחים לבשר

ישוע מבשר נמרצות במשך כשנתיים. האם זו השעה להאט את הקצב ולהירגע? להיפך, ישוע מרחיב את פעילות ההטפה שלו ויוצא לבשר ”בכל הערים והכפרים [שבגליל], כשהוא מלמד בבתי הכנסת שלהם ומכריז את הבשורה הטובה על המלכות ומרפא כל מיני מחלות ומדווים” (‏מתי ט’:35‏). מה שהוא רואה משכנע אותו שיש צורך להרחיב את פעילות הבישור. אך כיצד יעשה זאת?‏

תוך כדי מסעו רואה ישוע אנשים הזקוקים למרפא רוחני ולנחמה. הם כצאן ללא רועה, פצועים ועזובים. הוא מרחם עליהם ואומר לתלמידיו: ”הקציר רב, אבל הפועלים מעטים. לכן התחננו אל אדון הקציר שישלח פועלים לקצירו” (‏מתי ט’:37, 38‏).‏

ישוע יודע מה יכול לעזור. הוא קורא אליו את 12 השליחים, מחלק אותם לזוגות ויוצר שישה צוותי מבשרים. לאחר מכן הוא נותן להם הנחיות ברורות: ”אל תלכו אל הגויים, ואל תיכנסו לעיר שומרונית, אלא לכו אל הכבשים האובדים — אל בית ישראל. ובלכתכם הכריזו: ’קָרבה מלכות שמיים’” (‏מתי י’:5–7‏).‏

המלכות שעליהם לבשר עליה היא זו שהזכיר ישוע בתפילה לדוגמה‏. ’המלכות קָרבה’ במובן זה שהמלך שמטעם אלוהים, ישוע המשיח, נמצא בקרבם. אך מה יוכיח שתלמידיו באמת מייצגים מלכות זו? ישוע נותן להם את הכוח לרפא חולים ואף להקים מתים, ומורה להם לעשות זאת מבלי לבקש תשלום. אם כן, כיצד ידאגו השליחים לצורכיהם האישיים, כגון מזונם היומי?‏

ישוע אומר לתלמידיו לא לערוך הכנות חומריות למסע הטפה זה. אל להם לקחת זהב, כסף או נחושת בארנקיהם. הם אף אינם זקוקים לתרמיל מזון או לכותונות נוספות ולזוג סנדלים נוסף. למה לא? ישוע מבטיח להם: ”ראוי הפועל למזונו” (‏מתי י’:10‏). האנשים שיפגשו ושיעריכו את המסר שבפיהם ידאגו לספק את צורכיהם הבסיסיים של התלמידים. ישוע אומר: ”בכל מקום שבו תיכנסו לְבית, הישארו בו עד שתעזבו את האזור” (‏מרקוס ו’:10‏).‏

ישוע גם מסביר להם כיצד להציג את בשורת המלכות בפני בני הבית. הוא אומר: ”כשאתם נכנסים לַבּית, ברכו את בני הבית בברכת שלום. אם ראוי הבית, ישרה עליו השלום שאתם מאחלים לו, אבל אם איננו ראוי, ישוב אליכם השלום שאיחלתם לו. בכל מקום שבו לא יכניסו אתכם ולא יקשיבו לדבריכם, בצאתכם מן הבית ההוא או מן העיר ההיא נערו את האבק מעל רגליכם” (‏מתי י’:12–14‏).‏

ייתכן שכל העיר או כל הכפר ידחו את המסר. מה יהיו השלכות הדבר עבור מקומות כאלה? ישוע מגלה שדינם יהיה חמור. הוא מסביר: ”אמן אומר אני לכם: קל יותר יהיה ביום הדין לארץ סדום ועמורה מאשר לאותה עיר” (‏מתי י’:15‏).‏