עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עבור לתוכן העניינים

עדי־יהוה

עברית

ישוע — הדרך, האמת והחיים

 פרק 24

ישוע מרחיב את שירותו בגליל

ישוע מרחיב את שירותו בגליל

מתי ד’:23–25 מרקוס א’:35–39 לוקס ד’:42, 43

  • ישוע סובב בגליל עם ארבעה תלמידים

  • בשורתו ופעליו נודעים למרחוק

יומו של ישוע בכפר נחום עם ארבעת תלמידיו היה יום גדוש פעילות. בערב מביאים תושבי כפר נחום את חוליהם כדי שירפא אותם. לישוע לא היה זמן רב להיות לבד.‏

ביום שלמחרת קם ישוע השכם בבוקר בעוד חושך, ויוצא לבדו. הוא מוצא מקום מבודד כדי להתפלל לאביו בפרטיות. אך הוא אינו מצליח להיות לבד זמן רב. כאשר ”שמעון והאנשים שאתו” מבינים שישוע לא נמצא אתם, הם מחפשים אותו נמרצות. סביר להניח שפטרוס מוביל את החיפוש, שכן ישוע התאכסן בביתו (‏מרקוס א’:36;‏ לוקס ד’:38‏).‏

כאשר הם מוצאים את ישוע, אומר לו פטרוס: ”כולם מחפשים אותך” (‏מרקוס א’:37‏). אין זה אלא הגיוני שתושבי כפר נחום רוצים שישוע יישאר אתם. הם מעריכים מקרב לב את מה שעשה עבורם, ולכן הם מנסים ”להניאו מלעזוב אותם” (‏לוקס ד’:42‏). אולם האם המטרה העיקרית שלשמה בא ישוע אל כדור הארץ היא לבצע נסי ריפוי? והאם עליו להגביל את פעילותו אך ורק לאזור זה? מה הוא עצמו אומר על כך?‏

ישוע עונה לתלמידיו: ”בואו נלך מכאן אל העיירות הקרובות כדי שאבשר גם שם, כי לשם כך באתי”. למעשה, ישוע אף אומר לאנשים שרוצים שיישאר אתם: ”גם לערים אחרות עליי לבשר את הבשורה הטובה על מלכות אלוהים, כי לשם כך נשלחתי” (‏מרקוס א’:38;‏ לוקס ד’:43‏).‏

כן, אחת הסיבות העיקריות לכך שישוע בא אל הארץ היא לבשר על מלכות אלוהים‏. מלכות זו תקדש את שם אביו ותפתור לצמיתות את כל תחלואי האנושות. נסי הריפוי שישוע מבצע מספקים הוכחה לכך שהוא נשלח מטעם אלוהים. בדומה לכך, מאות שנים קודם לכן חולל משה נסים כדי להוכיח שהוא באמת נשלח על־ידי אלוהים (‏שמות ד’:1–9,‏ 30, 31‏).‏

אם כן, ישוע עוזב את כפר נחום כדי לבשר בערים אחרות, וארבעת תלמידיו מתלווים אליו. הארבעה הם: פטרוס ואחיו אנדרי, ויוחנן ואחיו יעקב. שבוע קודם לכן הם הוזמנו להיות שותפיו הראשונים של ישוע במסעותיו.‏

מסע ההטפה של ישוע בגליל עם ארבעת תלמידיו נוחל הצלחה יוצאת מגדר הרגיל! למעשה, הידיעות על ישוע מגיעות עד למרחוק. ”שִמעו יצא בכל סוריה” עד לאזור עשר הערים, המכונות דקפוליס, ומעבר לנהר הירדן (‏מתי ד’:24, 25‏). המון עם רב מאזורים אלה, וכן גם מיהודה, הולכים אחרי ישוע ותלמידיו. רבים מביאים אליו חולים הזקוקים למרפא. ישוע אינו מאכזב אותם — הוא מרפא את החולים ומגרש את הרוחות הרעות מאחוזי השדים.‏