עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עבור לתוכן העניינים

עדי־יהוה

עברית

ישוע — הדרך, האמת והחיים

 פרק 39

אוי לדור עיקש

אוי לדור עיקש

מתי י”א:16–30 לוקס ז’:31–35

  • ישוע גוער בכמה ערים

  • ישוע מציע הקלה ורענון

ישוע רוחש כבוד עמוק ליוחנן המטביל, אבל מה חושבים עליו רוב האנשים? ”הדור הזה”, מצהיר ישוע, ”דומה הוא לילדים היושבים בַּשווקים וקוראים אל חבריהם בקול: ’חיללנו לכם בחליל ולא רקדתם; קונַנו לכם קינות ולא טפחתם על לבכם בצער’” (‏מתי י”א:16, 17‏).‏

למה מתכוון ישוע? הוא מבהיר את הנקודה: ”הנה בא יוחנן, לא אכל ולא שתה, ואומרים עליו, ’יש בו שד’; בא בן האדם, והוא אוכל ושותה, ואומרים עליו, ’הנה איש זללן ושתיין, ידיד המוכסים והחוטאים’” (‏מתי י”א:18, 19‏). יוחנן חי חיים פשוטים כנזיר ואף נמנע לחלוטין מיין, אך הדור הזה אומר עליו שהוא אחוז שד (‏במדבר ו’:2, 3;‏ לוקס א’:15‏). ישוע, לעומת זאת, חי כשאר האנשים. הוא אוכל ושותה בצורה מאוזנת, אך טוענים נגדו שהוא זולל וסובא. נראה שאי־אפשר לרצות את האנשים.‏

ישוע משווה את הדור הזה לילדים בַּשווקים אשר מסרבים לרקוד כשילדים אחרים מחללים להם בחליל ואינם רוצים להתאבל כשמקוננים להם קינות. ”מכל מקום”, הוא אומר, ”החוכמה נצדקת על־ידי מעשיה” (‏מתי י”א:16,‏ 19‏). כן, ה’מעשים’, כלומר הראיות שמספקים יוחנן וישוע, מוכיחים שההאשמות נגדם משוללות כל יסוד.‏

לאחר שישוע מרשיע את הדור הזה כדור עיקש, הוא מתמקד בכורזין, בבית צידא ובכפר נחום, ערים שבהן עשה גבורות רבות. ישוע גוער בהן ואומר שאילו היה מחולל גבורות כאלה בערים הפניקיות צור וצידון, הן היו חוזרות בתשובה. הוא מזכיר גם את כפר נחום, אשר הייתה לזמן מה מרכז פעילותו. אפילו שם הרוב לא נענו לבשורתו. ישוע אומר על עיר זו: ”קל יותר יהיה ביום הדין לארץ סדום מאשר לך” (‏מתי י”א:24‏).‏

לאחר מכן מהלל ישוע את אביו, אשר מסתיר אמיתות רוחניות יקרות ”מן החכמים והמלומדים” אך מגלה אותן לענווים, המשולים לעוללים (‏מתי י”א:25‏). להם הוא מושיט הזמנה שובת לב: ”בואו אליי, כל העמלים והעמוסים, ואני ארענן את נפשותיכם. קחו עליכם את עולי ולמדו ממני, כי עניו אני ושפל רוח, ותמצאו מרגוע לנפשותיכם; שכן נוח עולי וקל משאי” (‏מתי י”א:28–30‏).‏

כיצד מרענן ישוע את מי שבוחרים לבוא אליו? מנהיגי הדת מעמיסים על כתפי האנשים מסורות משעבדות, כגון כללים מחמירים בנוגע לשבת. אבל ישוע מרענן את נפשותיהם כשהוא מלמד אותם את האמת שמאת אלוהים מבלי לטמא אותה במסורות אלו. הוא גם מראה כיצד כל הנדכאים תחת עול השלטונות הפוליטיים ומי שמרגישים שהם כורעים תחת נטל החטא יכולים למצוא הקלה. כן, ישוע מגלה להם כיצד הם יכולים לזכות למחילה על חטאיהם וכיצד הם יכולים ליהנות מיחסי שלום עם אלוהים.‏

כל המקבלים את עולו הנעים של ישוע יכולים להקדיש את חייהם לאלוהים ולשרת את אבינו השמימי הרחום ומלא החמלה. הדבר אינו מהווה מעמסה כבדה, שכן דרישות אלוהים אינן מכבידות כלל וכלל (‏יוחנן א’. ה’:3‏).‏