עבור לתוכן

עבור לתוכן העניינים

מפתח משלים (דוגמאות)‏

מפתח משלים (דוגמאות)‏

המספרים מציינים את מספרי הפרקים.‏

אוצר טמון בשדה 43

איש עשיר שבנה אסמים 77

אלמנה ושופט 94

בחירת המקום המכובד ביותר 83

בית שנבנה על סלע 35

בן שאבד 86

בנו של בעל הכרם נהרג בידי הכורמים 106

בניית מגדל 84

גמל דרך נקב מחט 96

גפן אמיתית 120

גרגיר חיטה מת, ואז מניב יבול 103

גרגיר חרדל, אמונה 89

גרגיר חרדל, מלכות 43

דייגי אדם 22

דרכמה שנמצאה 85

האיש העשיר ואלעזר 88

הבן האובד 86

הזורע שישן 43

הזמנות לסעודה נדחות 83

הכבש האובד 63

הרועה הטוב 80

השומרוני הטוב 73

השער הצר 35

זורע 43

זרעים בסוגי אדמה שונים 43

חיטים ועשבים רעים 43

טלאי חדש על בגד ישן 28

ידיד עיקש 74

יין חדש, נאדות ישנים 28

ילדים בשווקים 39

יסודות הבית 35

כבשים ועזים 114

כורמים רצחניים 106

כיכרים 113

לשים יד על המחרשה 65

מוכס ופרוש 94

מטבע דרכמה שאבד 85

מלח הארץ 35

מלך מבטל חוב גדול 64

מלך שוקל יציאה לקרב 84

מנים 100

מסננים יתוש, בולעים גמל 109

נכונותו של האב לתת 35

נקב המחט 96

סוכן הבית הנאמן 78

סוכן לא־ישר 87

סעודת החתונה של המלך 107

עבד חוזר מן השדה 89

עבד לא־סלחן 64

עבד נאמן ונבון 111

עבדים המצפים לשובו של האדון 78

עופות השמיים ושושני השדה 35

עניים מוזמנים לסעודה 83

עץ התאנה 79

עשר בתולות 112

פועלים בכרם 97

פנינה יקרת ערך 43

פנינים לפני חזירים 35

קיסם בעינו של אחיך 35

רוח טמאה חוזרת 42

רשת דייגים 43

שאור הפרושים 58

שאור נטמן בקמח 43

שכר דינר לפועלים 97

שני בעלי חוב 40

שני ילדים נשלחים לכרם 106

תרנגולת מקבצת את אפרוחיה 110

מפתח תיבות

‏’הגיעה עת טהרתם’ 6

מסעות מהנים 10

מי היו השומרונים? 19

אחוזי שדים 23

דוגמאות בנוגע לצום 28

הוראה באמצעות חזרה 35

זיעתו היא כטיפות דם 123

שדה הדם 127

הלקאה 129

‏”הוקע אותו” 132