עבור לתוכן

עבור לתוכן העניינים

 שיעור 15

ידידי אלוהים עושים את הטוב

ידידי אלוהים עושים את הטוב

כשיש לך ידיד שאתה מעריץ ומכבד, אתה משתדל להתנהג כמותו. ‏”טוב וישר יהוה”, אומר המקרא (‏תהלים כ”ה:8‏). כדי להיות ידידי אלוהים עלינו להיות טובים וישרים. המקרא מציין: ”לכו בדרכי אלוהים כבנים אהובים, והתהלכו באהבה” (‏אפסים ה’:1, 2‏). להלן כמה דרכים לעשות כן:‏

עזור לזולת. ‏”נגמול טוב לכל אדם” (‏גלטים ו’:10‏).‏

עבוד קשה. ‏”הגונב אל יוסיף לגנוב, כי אם יעמול ובידיו יעשה את הטוב” (‏אפסים ד’:28‏).‏

שמור על טוהר פיסי ומוסרי. ‏”נטהר את עצמנו מכל טומאת גוף ורוח ונשלים קדושתנו ביראת אלוהים” (‏קורינתים ב’. ז’:1‏).‏

 נהג בבני משפחתך באהבה ובכבוד. ‏”איש איש יאהב את אשתו כאהבתו את עצמו; והאשה תירא את בעלה. הבנים, שימעו בקול הוריכם” (‏אפסים ה’:33 עד ו’:1‏).‏

גלה אהבה לאחרים. ‏”נאהב נא איש את רעהו, כי האהבה מאלוהים היא” (‏יוחנן א’. ד’:7‏).‏

ציית לחוקי המדינה. ‏”כל אדם ייכנע לרשויות השלטון... תנו לכל אדם מה שמגיע לו: מס למי שעל המס” (‏רומים י”ג:1,‏ 7‏).‏