עבור לתוכן

עבור לתוכן העניינים

 שיעור 8

מי הם אויבי אלוהים?‏

מי הם אויבי אלוהים?‏

אויבו העיקרי של אלוהים הוא השטן. זהו יצור רוחני שמרד ביהוה. השטן עדיין נלחם באלוהים וממרר את חייהם של בני האדם. הוא מרושע, שקרן ורוצח (‏יוחנן ח’:44‏).‏

יצורים רוחניים אחרים חברו לשטן במרדו באלוהים. המקרא מכנה אותם שדים. בדומה לשטן, השדים הם אויבי האנושות. הם אוהבים להזיק לבני אדם (‏מתי ט’:32, 33; י”ב:22‏). יהוה ישמיד את השטן ואת שדיו כליל. נותרה להם עת קצרה בלבד להביא צרות על האנושות (‏ההתגלות י”ב:12‏).‏

אם אתה מעוניין להיות ידיד אלוהים, אל תעשה את רצון השטן. השטן ושדיו שונאים את יהוה. הם אויבי אלוהים, והם רוצים שגם אתה תהיה אויב אלוהים. עליך להחליט את רצונו של מי אתה מעוניין להשביע — את רצונו של השטן או של יהוה. אם אתה רוצה לחיות לנצח, עליך לעשות את רצון אלוהים. לשטן תחבולות ודרכים רבות להתעות בני אדם. ואת רוב האנשים הוא מצליח להוליך שולל (‏ההתגלות י”ב:9‏).‏