עבור לתוכן

עבור לתוכן העניינים

 שיעור 5

ידידי אלוהים יחיו בגן־עדן

ידידי אלוהים יחיו בגן־עדן

גן־עדן לא יהיה כמו העולם של היום. אלוהים מעולם לא התכוון שהעולם יהיה מלא בצרות, צער, כאב וסבל. בעתיד יהפוך אלוהים את כדור־הארץ לגן־עדן. אילו תנאים ישררו בגן־עדן? הבה נראה מה כתוב במקרא:‏

אנשים טובים. גן־עדן יהיה מעונם של ידידי אלוהים. הם יתייחסו יפה איש לרעהו, ויחיו על־פי דרכי הצדק של אלוהים (‏משלי ב’:21‏).‏

שפע מזון. בגן־עדן לא יהיה עוד רעב. המקרא מבטיח: ”יהי פיסת [שפע] בר בארץ” (‏תהלים ע”ב:16‏).‏

בתים יפים ועבודה מהנה. בגן־עדן עלי־אדמות תהיה לכל משפחה בית משלה. הכל יעבדו בעבודה שתסב להם שמחה אמיתית (‏ישעיהו ס”ה:21–23‏).‏

 שלום כלל־עולמי. לא עוד יילחמו בני אדם זה בזה ולא יהיו עוד חללי מלחמות. דבר־אלוהים אומר: ”[אלוהים] משבית מלחמות” (‏תהלים מ”ו:9, 10‏).‏

בריאות. המקרא מבטיח: ”בל יאמר שכן [בגן־עדן]: ’חליתי’” (‏ישעיהו ל”ג:24‏). בנוסף לכך, איש לא יהיה פיסח, עיוור, חירש ואילם (‏ישעיהו ל”ה:5, 6‏).‏

קץ לכאב, לצער ולמוות. דבר־אלוהים אומר: ”המוות לא יהיה עוד; גם אבל וזעקה וכאב לא יהיו עוד, כי הראשונות עברו” (‏ההתגלות כ”א:4‏).‏

לא יימצאו עוד אנשים רעים. יהוה מבטיח: ”ורשעים מארץ ייכרתו, ובוגדים יִסְחו ממנה” (‏משלי ב’:22‏).‏

בני אדם יאהבו ויכבדו איש את רעהו. עוולות, דיכוי, חמדנות ושנאה יחלפו לבלי שוב. יושבי תבל יהיו מאוחדים ויחיו על־פי אורחות הצדק של אלוהים (‏ישעיהו כ”ו:9‏).‏