עבור לתוכן

עבור לתוכן העניינים

 שיעור 11

התרחק מדתות הכזב!‏

התרחק מדתות הכזב!‏

השטן ושדיו אינם רוצים שתשרת את אלוהים. הם רוצים להרחיק את כולם מאלוהים. באילו דרכים הם מנסים לעשות כן? אחת הדרכים היא דתות הכזב (‏קורינתים ב’. י”א:13–15‏). דת שאינה מלמדת את האמת מן המקרא היא דת כזב. דת כזב דומה לכסף מזויף — היא נראית אמיתית, אבל היא חסרת ערך ועלולה להכניס אותך לצרות צרורות.‏

שקרים בנושאים דתיים לעולם לא ימצאו חן בעיני יהוה, אלוהי האמת. בימי ישוע היתה קבוצה דתית אחת שביקשה להורגו. חבריה האמינו שדרכם היא הדרך הנכונה לעבוד את אלוהים. הם אמרו: ”יש לנו אב אחד — האלוהים”. האם הסכים איתם ישוע? לא! הוא אמר להם: ”אתם מאביכם השטן” (‏יוחנן ח’:41,‏ 44‏). הרבה אנשים היום חושבים שהם עובדים את אלוהים, אבל למעשה הם משרתים את השטן ואת השדים! (‏קורינתים א’. י’:20‏).‏

 כשם שעץ נשחת עושה פרי רע, דתות הכזב מניבות אנשים שעושים דברים רעים. העולם מוכה בעיות בגלל הדברים הרעים שאנשים עושים. יש בו אי־מוסריות, מאבקים, גניבות, דיכוי ומעשי רצח ואונס. רבים העושים דברים פסולים אלו שייכים לדת זו או אחרת, אבל הדת שלהם אינה מניעה אותם לעשות את הטוב. כל עוד הם ממשיכים לעשות את הרע אין הם יכולים להיות ידידי אלוהים (‏מתי ז’:17, 18‏).‏

דתות הכזב מלמדות בני אדם להתפלל לפסלים. אלוהים קבע שאסור להתפלל לפסלים, וזו מצווה מתקבלת על הדעת. איך היית מרגיש אם מישהו מעולם לא פנה אליך ישירות, אלא דיבר אל התמונה שלך? האם תראה בו ידיד אמת? ודאי שלא. יהוה רוצה שבני אדם ידברו אליו, ולא אל פסל או תמונה דוממים (‏שמות כ’:4, 5‏).‏

דתות הכזב מלמדות שמותר להרוג אחרים במלחמה. ישוע אמר שבין ידידי אלוהים תהיה אהבה. לא נהרוג אנשים שאנו אוהבים (‏יוחנן י”ג:35‏). גם אסור לנו להרוג אנשים רעים. כשבאו אויבי ישוע לעוצרו, הוא לא הרשה לתלמידיו להילחם בעדו כדי להגן עליו (‏מתי כ”ו:51, 52‏).‏

דתות הכזב מלמדות שהרשעים יתענו באש גיהינום. לעומת זאת, המקרא מלמד שהחטא מוביל למוות (‏רומים ו’:23‏). יהוה הוא אל של אהבה. הייתכן שאל אוהב יענה בני אדם לנצח? ברור שלא! בגן־עדן תהיה דת אחת בלבד, הדת הרצויה בעיני יהוה (‏ההתגלות ט”ו:4‏). כל הדתות המבוססות על שקריו של השטן ייעלמו.‏