עבור לתוכן

עבור לתוכן העניינים

 חלק 5

להכיר את אלוהים

להכיר את אלוהים

כשאתה זקוק לעצה, האם לא תפנה לאדם מהימן? אם העצה נובעת ממקור שזוכה לאמונך, לא תהסס ליישם אותה, גם אם היתרונות לא יהיו מיידיים. כדי להפיק תועלת של ממש מן העצות המעשיות שבמקרא, עליך להכיר את מחברו. בנוסף לכך, פתוחה בפניך האפשרות להיות ידיד אלוהים! (‏ישעיהו מ”א:8‏).‏ *

שם אלוהים בספר ישעיהו

2 כדי להתיידד עם מישהו עליך, כמובן, להכיר את שמו. היש לאלוהי המקרא שם? הוא מצהיר: ”אני יהוה, הוא שמי; וכבודי לאחר לא אתן, ותהילתי לפסילים” (‏ישעיהו מ”ב:8‏). שמו הוא ”יהוה”. שם זה מופיע קרוב ל־7,000 פעם בתנ”ך. משמעות השם היא ”גורם להיות”, ומכאן שיהוה גורם לעצמו להיות מה שהוא רואה לנכון להיות לצורך מימוש מטרותיו. יתרה מזו, המבנה הדקדוקי של השם מעיד על פעולה מתמשכת. מה משמע הדבר? משמעו שיהוה גרם ועדיין גורם לעצמו להיות כל דבר שצריך כדי להגשים את מטרותיו. הוא אל חי ולא כוח סתמי!‏

3 יהוה נהיה לבורא (‏בראשית א’:1‏). הוא ”אלוהים חיים אשר עשה את השמים ואת הארץ ואת הים ואת כל אשר בם” (‏מעשי השליחים י”ד:15‏). יהוה ברא את הכל, כולל את הזוג הראשון, אדם וחוה. לפיכך, אלוהים הוא ”מקור חיים” (‏תהלים ל”ו:10‏). הוא גם נהיה למכלכל החיים. הוא ”לא חדל להעיד על עצמו במעשיו הטובים, בתיתו לנו גשם מן השמים ועונות פוריות, ובמלאו את לבותינו מזון ושמחה” (‏מעשי השליחים י”ד:17‏). רבים באפריקה ובאסיה עובדים את  אבותיהם כי הם העניקו להם חיים. האין עליהם על אחת כמה וכמה להיות אסירי תודה לבורא ולמכלכל החיים, האחד שברא את הזוג הראשון וחנן אותם בכוח הפרייה והרבייה? אם תחשוב על כך אולי גם אתה תאמר מעומק לבך: ”לך יאה, אדוננו ואלוהינו, לקבל את הכבוד והיקר והגבורה, כי אתה בראת הכל וברצונך היו ונבראו” (‏ההתגלות ד’:11‏).‏

4 בעזרת המקרא תוכל להכיר את יהוה בוראך ולהתוודע לאישיותו. המקרא מגלה ש”האלוהים הוא אהבה” (‏יוחנן א’. ד’:16;‏ שמות ל”ד:6, 7‏). כשתקרא את המקרא מבראשית ועד ההתגלות תיתקל בפרשות רבות המעידות שהוא אכן אל אוהב. מדוע לא תעשה לך להרגל לקרוא בדבר־אלוהים יום יום כדי להכיר את הבורא? לְמד היטב את המקרא בסיועם של אלה המכירים את תכניו (‏מעשי השליחים ח’:26–35‏). אם תעשה כן תיווכח שיהוה הוא גם אל של צדק, שלא לעד ירשה את קיום הרשע (‏דברים ל”ב:4‏). קשה לבני אדם לשמור על האיזון בין האהבה לבין הצדק, אך יהוה בחוכמתו מקפיד על איזון מושלם ביניהם (‏רומים י”א:33; ט”ז:27‏). הוא אל כל יכול, ויש באפשרותו לעשות כל דבר שהוא רוצה למימוש מטרותיו (‏בראשית י”ז:1‏). אם תשתדל ליישם את העצות הנבונות שתמצא במקרא, תגדל הערכתך כלפי הבורא, ואז תבין שעצותיו הן תמיד לטובתנו.‏

מדוע לא תפנה אל יהוה בתפילה?‏

5 קיימת דרך נוספת לקרוב אל אלוהים — התפילה. יהוה ”שומע תפילה” (‏תהלים ס”ה:3‏). יש בידו ”לעשות יותר מכל מה שאנו מבקשים או ממה שעולה על דעתנו” (‏אפסים ג’:20‏). אך מה תאמר על ”ידיד” הפונה אליך אך ורק כשהוא צריך ממך משהו? סביר להניח שלא תעריך אותו במיוחד. בהתאם לכך, כדאי שתממש את הזכות הזו שנפלה בחלקך לפנות אל אלוהים בתפילה, לא רק כדי לבקש ממנו את צורכיך, אלא גם כדי להודות לו ולהללו (‏פיליפים ד’:6, 7;‏ תסלוניקים א’. ה’:17, 18‏).‏

^ ס' 1 המילה ”אֹהֲבי” בפסוק משמעה במובן הדדי: אוהב ואהוב גם יחד, ופירושה ידידי.‏