עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עבור לתוכן העניינים

עדי־יהוה

עברית

מהי הדרך לחיים מאושרים?‏

 חלק 15

מה אומרים כתבי־הקודש על המשיח?‏

מה אומרים כתבי־הקודש על המשיח?‏

‏”נביא אקים להם מקרב אחיהם, כמוך” (‏דברים י”ח:18‏).‏

אלוהים גילה בהדרגה פרטים על מוצאו של המשיח ועל תפקידו. להלן מספר דוגמאות:‏

מה הבטיח אלוהים לאברהם באשר למשיח?‏

אלוהים אמר לאברהם הנאמן שהמשיח — ה’זרע’ המובטח — יהיה אחד מצאצאיו. ”והתברכו בזרעך כל גויי הארץ עקב אשר שמעת בקולי” (‏בראשית כ”ב:18‏).‏

מה אמר אלוהים ליצחק?‏

אלוהים חזר באוזני יצחק על ההבטחה שנתן לאברהם: ”והקימותי את השבועה אשר נשבעתי לאברהם אביך, ... והתברכו בזרעך כל גויי הארץ” (‏בראשית כ”ו:3, 4‏).‏

מה אמר משה על המשיח?‏

כאשר עמדו בני ישראל להיכנס אל הארץ המובטחת, אמר להם משה: ”נביא מקרבך, מאחיך, כמוני, יקים לך יהוה אלוהיך — אליו תשמעון” (‏דברים י”ח:15‏).‏

מה הבטיח אלוהים לדוד באשר למשיח?‏

‏”והקימותי את זרעך אחריך, אשר יֵצא ממעיך; והכינותי את ממלכתו. ... כיסאך יהיה נכון עד עולם” (‏שמואל ב’. ז’:12,‏ 16‏).‏

‏”אני בכור אתנהו, עליון למלכי ארץ. לעולם אשמור לו חסדי, ובריתי נֶאֱמֶנֶת לו. ושמתי לעד זרעו, וכיסאו כימי שמיים” (‏תהלים פ”ט:28–30‏).‏

כיצד נתן ירמיהו הנביא משנה תוקף להבטחות הללו?‏

‏”’אצמיח לדוד צמח צדקה’, ... כי כה אמר יהוה: ’לא ייכרת לדוד איש יושב על כיסא בית ישראל’” (‏ירמיהו ל”ג:15,‏ 17‏).‏

מה יאפיין את המשיח?‏

‏”ונחה עליו רוח יהוה, רוח חוכמה ובינה, רוח עצה וגבורה, רוח דעת ויראת יהוה... ושפט בצדק דלים, והוכיח במישור לענווי ארץ. ... אליו גויים ידרושו” (‏ישעיהו י”א:1, 2,‏ 4,‏ 10‏).‏

היכן ייוולד המשיח?‏

‏”ואתה בית לחם אפרתה, צעיר להיות באלפי יהודה, ממך לי יֵצא להיות מושל בישראל, ומוצאותיו מקדם, מימי עולם” (‏מיכה ה’:1‏).‏

מתי נועד לבוא המשיח?‏

‏”שָׁבוּעִים שבעים נחתך [נגזרו]... מן  מוצָא דבר להשיב ולבנות ירושלים עד משיח נגיד [מנהיג], שבועים שבעה, ושבועים שישים ושניים. ... ואחרי השבועים שישים ושניים ייכרת משיח, ואין לו, והעיר והקודש ישחית עַם נגיד הבא. ... ועד קץ [תהיה] מלחמה” (‏דניאל ט’:24–26‏). אם כן, נובא שהמשיח יופיע לפני חורבן בית שני.‏

המילה ’שבוע’ כאן משמעה שבע שנים. ’שבעים השבועות’ — 490 שנה — החלו ב־455 לפה”ס, השנה שבה העניק ארתחשסתא מלך פרס לנחמיה את הצו לשקם ולבנות מחדש את ירושלים. שישים ותשעה השבועות ”עד משיח נגיד” הסתיימו ב־29 לספירה.‏ *

מדוע היה על המשיח למות?‏

ישעיהו ניבא שהמשיח יידחה ו’ייגזר מארץ חיים’, ושחייו ישמשו כקורבן ”אָשָׁם”. הוא ’יצדיק רבים’, כלומר יַקנה להם מעמד של צדקה, ויישא את ”עוונותם” (‏ישעיהו נ”ב:13 עד נ”ג:12;‏ ויקרא ז’:1‏). קורבנו נועד ”להָתֵם חַטָּאת [לשים קץ לחטאים] ולכפר עוון” (‏דניאל ט’:24‏).‏

כיצד המשיח ’השבית זבח ומנחה’? (‏דניאל ט’:27‏)‏

לאחר שהקריב המשיח קורבן מושלם לא היה עוד צורך להקריב זבחים אחרים, והדבר לא נדרש עוד מטעם אלוהים. זאת הסיבה שאלוהים לא מנע את חורבן בית המקדש ואת השבתת הזבחים.‏

^ ס' 22 ראה הספר מה באמת מלמד המקרא? עמ’ 198 וגם הבנה מכתבי־הקודש, כרך ב’, עמודים 899–904 (אנג’). שני הפרסומים יצאו לאור מטעם עדי־יהוה.‏