עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עבור לתוכן העניינים

עדי־יהוה

עברית

מהי הדרך לחיים מאושרים?‏

 חלק 14

מדוע אנו זקוקים לקורבן טוב יותר?‏

מדוע אנו זקוקים לקורבן טוב יותר?‏

‏”אח לא פדֹה יפדה איש... [למען] יחי עוד לנצח” (‏תהלים מ”ט:8,‏ 10‏).‏

הניתן כיום להקריב את הקורבנות שדרשה התורה?‏

הואיל ובית המקדש והכהונה חדלו להתקיים, אין זה אפשרי להקריב את הקורבנות שדרשה התורה לכפרת חטאים. אבל אלוהים לא הותיר אותנו ללא תקווה. כתבי־הקודש מצביעים על פתרון נצחי — ”ברית חדשה” אשר בזכותה מבטיח יהוה: ”אסלח לעוונם ולחטאתם לא אזכור עוד”. באמצעות ”ברית חדשה” זו יש לאלוהים הבסיס להעניק לנו מחילה נצחית על כל חטאינו (‏ירמיהו ל”א:31–34‏).‏

כיצד אנו מושפעים מחטאו של אדם הראשון?‏

כאשר מרד אדם הראשון באלוהים הוא איבד את האפשרות לחיות לנצח (‏בראשית ג’: 17–19‏). בתור אבינו המשותף יכול היה אדם הראשון להוריש לנו אך ורק אי־שלמות ומוות. למעשה, הוא אחראי למותם של כל ילדיו.‏

אם היית חי בתקופת התורה ומישהו היה רוצח במזיד את אחד מיקיריך, האם די היה שהרוצח יקריב פר כדי שהצדק ייעשה?‏

רוצח בזדון לא יכול היה על־פי התורה לכפר על חטאו על־ידי הקרבת בעל חיים (‏במדבר ל”ה:31‏). אין בעל חיים שחייו משתווים בערכם לחיי אדם. החוטא חייב היה לשלם בחייו.‏

אם כן, איזה קורבן יכול היה לכפר על חטאו של אדם הראשון כך שיהוה יוכל לסלוח לבני אדם ’ולא לזכור עוד את חטאתם’?‏

יש צורך בתמורה שוות ערך — ”נפש בנפש”, כלומר חיים תחת חיים (‏דברים י”ט: 21‏). רק חיי אנוש מושלמים (כמו החיים שהיו לאדם הראשון לפני חטאו), ולא פחות מכך, היו יכולים לאזן את מאזני הצדק. רק מישהו שיש לו חיים מושלמים כאלה, אשר טומאת החטא שירשנו מאדם הראשון לא דבקה בו, יכול היה לספק את הקורבן המכפר (‏תהלים מ”ט:8–10‏). אלוהים לבדו מסוגל ליצור חיי אנוש מושלמים, ללא אב בשר ודם, כפי שעשה כאשר ברא את אדם הראשון (‏בראשית ב’:7‏).‏

מי היחיד שיכול היה לשמש כקורבן מכפר?‏

אך ורק המשיח יכול היה לשמש כקורבן מכפר. הוא יבוא כגואל (‏בראשית ג’:15;‏ תהלים ב’:2,‏ 8‏). אבל תחילה היה עליו לשמש כקורבן ”אָשָׁם” מושלם, שיעניק כפרה מוחלטת על חטאינו — החטאים שירשנו והחטאים שאנו מבצעים (‏ויקרא ז’:1;‏ ישעיהו נ”ג:6,‏ 10‏).‏

מה עוד אומר המקרא על המשיח ועל תפקידו?‏