עבור לתוכן

עבור לתוכן העניינים

 חלק 7

כיצד נוכל ליהנות בעתיד מחיים מאושרים?‏

כיצד נוכל ליהנות בעתיד מחיים מאושרים?‏

‏”אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, ... כי אם בתורת יהוה חפצו, ... וכל אשר יעשה יצליח” (‏תהלים א’:1–3‏).‏

לאורך הדורות תהו אנשים בני דעת: ”איזה עתיד מצפה לנו ולכל המין האנושי?”‏

מדוע עלינו לשאת עינינו לאלוהים למציאת התשובה?‏

רק אלוהים יכול לומר מה צופן לנו העתיד, והוא עשה כן. אנו יכולים לסמוך על דבריו, שכן הוא אומר: ’דברי אשר יֵצא מפי לא ישוב אליי ריקם’ (‏ישעיהו נ”ה:11‏).‏

האם אלוהים מצפה מאתנו לפתור את בעיותינו בכוחות עצמנו?‏

ההיסטוריה מלמדת שמאמצי האדם לחיות ללא הדרכת אלוהים לא הובילו לאושר. מדוע? מפני שלא נבראנו לחיות במנותק מאלוהים, כפי שילדים קטנים אינם מסוגלים להסתדר ללא הדרכת הוריהם. הנביא ירמיהו הודה: ”לא לאיש הולך והָכין את צעדו”, כלומר אין זה מתפקידו של האדם לכוון את צעדיו שלו (‏ירמיהו י’:23‏).‏

כמובן, אלוהים מצפה מאתנו להתמודד כמיטב יכולתנו עם בעיות החיים, אבל ישנן בעיות רבות שאיננו מסוגלים לפתור בכוחותינו אנו. משום כך אלוהים רוצה שנישען עליו ולא על עצמנו. אם נעשה כן, יהיו לכך תוצאות טובות. ”בכל דרכיך דעהו [את אלוהים], והוא יישר אורחותיך” (‏משלי ג’:6‏).‏