עבור לתוכן

עבור לתוכן העניינים

 חלק 20

כיצד נוכל לחזות בהתגשמות מטרת אלוהים?‏

כיצד נוכל לחזות בהתגשמות מטרת אלוהים?‏

‏”לכו ונעלה אל הר יהוה ואל בית אלוהי יעקב; ויורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו” (‏מיכה ד’:2‏).‏

כל אדם יוכל לחזות בהתגשמות מטרת אלוהים ולחיות חיים מאושרים ומלאי משמעות אם רק יחפוץ בכך. אך עלינו להיות מוכנים לעשות את המאמצים הדרושים. תחילה עלינו להרחיב את ידיעותינו על אלוהים ועל מטרותיו.‏

כיצד נוכל להכיר טוב יותר את אלוהים ואת מטרותיו?‏

שלמה המלך כתב: ”אם תיקח אמריי ומצוותיי תצפון אתך, להקשיב לחוכמה אוזנך, תטה לבך לתבונה. כי אם לבינה תקרא, לתבונה תיתן קולך, אם תבקשנה ככסף, וכמטמונים תחפשנה, אז תבין יראת יהוה, ודעת אלוהים תמצא” (‏משלי ב’:1–5‏).‏

הזמן והמאמצים שיידָרשו ממך כדי ללמוד מהו רצון אלוהים בהחלט כדאיים

שים לב למילה ”אם”, המוזכרת כאן שלוש פעמים. ברור אפוא שכדי לרכוש את ”דעת אלוהים” נדרשת הנחישות ללמוד מהו רצון אלוהים ולחיות על־פיו. הזמן והמאמצים שיידרשו לכך בהחלט כדאיים (‏משלי כ”ג:23‏). עדי־יהוה ישמחו להראות לך כיצד תוכל ליהנות מן העתיד שאיבדו אדם וחוה. אתה תוכל לחזות בהתגשמות מטרתו הנפלאה של יהוה — ובמילים אחרות לחיות את החיים שהועיד לנו מבראשית, לתהילתו ולאושרך הנצחי!‏