‏”לוּא הקשבת למצוותיי, ויהי כנהר שלומך, וצדקתך כגלי הים” (‏ישעיהו מ”ח:18‏).‏

המשפחה היא מבין הדברים היקרים ביותר ללבנו. עם זאת, חילוקי דעות ומתחים מעיבים על אושרן של משפחות רבות.‏

אילו עקרונות מקראיים יכולים לעזור למשפחות?‏

הסטנדרטים והעקרונות המקראיים שעליהם צריכים להתבסס היחסים בין בני אדם הנם מעשיים, נצחיים ואוניברסאליים. כאשר המשפחות מיישמות אותם, החיים בבית משתפרים. תן דעתך לתפקידם החשוב של האהבה, הכבוד והתקשורת. עד כמה מאושרים יותר יהיו משפחות רבות אם כל אחד מבני הבית יישם תמיד את העיקרון ”ואהבת לרעך כמוך”! (‏ויקרא י”ט:18‏) עד כמה יגבר אושרם של זוגות נשואים רבים אם בני הזוג יכבדו איש את רעהו וישוחחו זה עם זה בצורה חופשית ומתחשבת, כדוגמת אלקנה וחנה! (‏שמואל א’. א’:8‏).‏

יישום עקרונות המקרא תורם לשיפור הנישואין

מהי הדרך הטובה ביותר לגדל ילדים?‏

הורים המלמדים את ילדיהם את דרכי אלוהים רואים פרי בעמלם

בידי ההורים הופקדה הזכות והאחריות להורות לילדיהם את דרכי אלוהים. ”והיו הדברים האלה... על לבבך. ושיננתם לבניך” (‏דברים ו’:6, 7‏). לשם כך צריכים ההורים להכיר בעצמם את כתבי־הקודש. הורים העושים מאמץ ללמוד את ”הדברים האלה” ולהורות אותם לילדיהם רואים פרי בעמלם. ”חנוך לנער על־פי דרכו; גם כי יזקין לא יסור ממנה” (‏משלי כ”ב:6‏).‏

 האם עקרונות המקרא אכן מעשיים?‏

יהושע ומלכה: ‏”גידלנו חמישה ילדים, ומצבנו הכלכלי לא היה הכי טוב. אבל שמנו את העניינים הרוחניים במקום הראשון, וזה עזר לנו לשמור על גישה מאוזנת לגבי כסף. למדנו מניסיוננו שמה שאמר דוד המלך באמת נכון: ’לא ראיתי צדיק נעזב, וזרעו מבקש לחם’ (‏תהלים ל”ז:25‏). נמנענו מהוצאות מיותרות ולא שאפנו להתעשר, כי ידענו שהעושר ’יעשה לו כנפיים כנשר ויעוף לשמיים’ (‏משלי כ”ג:4, 5‏). ככה היה לנו יותר זמן לבלות ביחד כמשפחה גם בפעילויות רוחניות וגם בפיקניקים ובטיולים בטבע.‏

‏”מלכה ואני תמיד השתדלנו לבטוח ביהוה אלוהים ולהישען על חוכמתו ולא על החוכמה שלנו. לימדנו את ילדינו להתחבר עם אנשים שישפיעו עליהם לטובה, כי ’ההולך עם חכמים יחכם, ורועה כסילים יֵרוֹע’ (‏משלי י”ג:20‏). היום ילדינו מנהלים חיים מאושרים ומלאי תוכן. כשאנחנו נזכרים במאמצים שעשינו לגדל אותם בדרכי אלוהים, אנחנו משוכנעים שהוא עזר לנו. אנחנו בהחלט יכולים לומר בלב שלם: ’ברכת יהוה היא תעשיר, ולא יוסיף עצב עִמה’ (‏משלי י’:22‏)”.‏

מרדכי וקרן: ‏”כשבננו הבכור היה קטן פרצה מלחמה והיו התקפות טילים, ובכל פעם שנשמעה אזעקה רצנו לחדר האטום. בחדר האטום, וגם בהזדמנויות אחרות, התפללנו ביחד כמשפחה לאלוהים ה’שומע תפילות’ וביקשנו שייתן לנו את האומץ להתמודד עם החרדה (‏תהלים ס”ה:3‏). אחרי שגדלו הבנים לימדנו אותם פסוקים מהמקרא שמראים עד כמה אלוהים דואג לאוהביו (‏דברים ז’:9‏). הרבה פעמים דיברנו על הבטחת אלוהים להביא בעתיד שלום. התפללנו לאלוהים וחשבנו על פסוקים שונים במקרא, וזה הרגיע אותנו ועזר לנו לא להיכנס לטראומה.‏

‏”כמובן, קורה לפעמים שאחים מתווכחים. כשילדינו רבו זה עם זה, הזכרנו להם שאלוהים לא רוצה שנתנקם אלא שנעשה את הטוב. הרי כתוב, ’שנאה תעורר מדנים, ועל כל פשעים תכסה אהבה’ (‏משלי י’:12‏). זה עזר להם לשבור את מעגל הכעס. גם לימדנו אותם לכבד אנשים מבוגרים ולדאוג להם לפי העיקרון שבויקרא י”ט:32: ’מפני שיבה תקום, והדרת פני זקן. ויראת מאלוהיך’. אנחנו שמחים ששני בנינו הם היום בחורים צעירים מלאי ביטחון וטובי לב”.‏