עבור לתוכן

עבור לתוכן העניינים

 חלק 17

האם המשיח באמת ימגר את הרשע?‏

האם המשיח באמת ימגר את הרשע?‏

‏”אהבתָּ צדק ותשנא רֶשע, על כן משחך אלוהים, אלוהיך, שמן ששון מחבריך” (‏תהלים מ”ה:8‏).‏

זו אחריותה של כל ממשלה לאכוף את החוק בצורה צודקת. וכך יעשה בדיוק המלך המשיח, העומד בראשה של ממשלת אלוהים. ”עוד מעט ואין רָשע, והתבוננת על מקומו ואיננו; וענווים יירשו ארץ והתענגו על רוב שלום” (‏תהלים ל”ז:10, 11‏).‏

מה יהיה היקף השינוי?‏

אלוהים יקיים במלואה את הבטחתו לברוא ”שמיים חדשים” — ממשלה צודקת שתשלוט על ”ארץ חדשה” (‏ישעיהו ס”ה: 17‏). הברכות שיביא עמו שלטון המשיח לא יחולו אך ורק על ארץ ישראל, אלא יורעפו על ”כל הגויים”, כפי שהבטיח יהוה לאברהם (‏ישעיהו ב’:2, 3;‏ בראשית כ”ב:18‏). מלכות אלוהים שבידי המשיח תספק מענה נצחי ואוניברסאלי לקריאת התיגר על שם אלוהים ומטרתו.‏

במה יהיו אז החיים שונים מבימינו?‏

האנושות תהיה עדה לקיום הבטחת אלוהים המיוחלת שניתנה ביד ישעיהו: ”ושפט בין הגויים והוכיח לעמים רבים. וכיתתו חרבותם לאִתים וחניתותיהם למזמרות. לא יישא גוי אל גוי חרב, ולא ילמדו עוד מלחמה”. עוד נובא: ”לא יָרֵעו ולא ישחיתו בכל הר קודשי, כי מלאה הארץ דעה את יהוה כמים לים מכסים” (‏ישעיהו ב’:4; י”א:9‏).‏

מניין לנו שכל זה אכן יתגשם?‏

זו מטרתו הבלתי משתנה של יהוה, האל הכול יכול, אשר הוא האלוהים ”בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת” (‏יהושע ב’:11‏). יהוה עצמו אומר לנו: ”זִכרו ראשונות מעולם, כי אנוכי אל ואין עוד אלוהים ואפס כמוני. מגיד מראשית אחרית, ומקדם אשר לא נעשו; אומר: ’עצתי תקום, וכל חפצי אעשה’” (‏ישעיהו מ”ו:9, 10‏). יהוה הכריז שהוא יגשים את מטרתו באמצעות המשיח. מי יוכל לעצור בעדו מלעשות כן?‏