עבור לתוכן

עבור לתוכן העניינים

 נספחים

מה משמעות המונחים שְׁאול והָדֶס?‏

מה משמעות המונחים שְׁאול והָדֶס?‏

בשפות המקוריות שבהן נכתב המקרא מופיעות המילים שְׁאול בעברית ומקבילתה הָדֶס ביוונית יותר מ־70 פעם. שתי המילים קשורות למוות. בתרגומי מקרא מסוימים הן מתורגמות למילים ”קבר”, ”גיהינום” או ”בור־שחת”. עם זאת, ברוב השפות אין מילים הנושאות את המשמעות המדויקת של המילים המקוריות בעברית וביוונית. מה פשר המילים הללו? הבה נראה איזה שימוש נעשה בהן בפסוקים שונים במקרא.‏

בקהלת ט’:10 נאמר: ”אין מעשה וחשבון ודעת וחוכמה בִּשְׁאוֹל, אשר אתה הולך שמה”. האם יש להבין מכך ששאול עניינה בקבר מסוים שבו אולי טמון אחד מיקירינו? לא. כאשר המקרא מתייחס מפורשות לחלקת קבר כלשהי, הוא משתמש במילה אחרת בעברית וביוונית, ולא בשאול והדס ‏(‏בראשית כ”ג:7–9;‏ מתי כ”ח:1‏). כמו כן, אין המקרא מציין את המילה ”שאול” ככינוי לקבר שבו קבורים מספר אנשים, כמו קבר משפחתי או קבר המוני (‏בראשית מ”ט:30, 31‏).‏

אם כן, על איזה מקום מצביעה המילה ”שאול”? דבר־אלוהים מלמד כי המונחים ”שאול” או ”הדס” מצביעים על דבר גדול אף יותר מקבר המוני ענק. לדוגמה, בישעיהו ה’:14 נאמר ששאול ’רחבה היא ופערה פיה לבלי חוק [ללא גבולות]’. אף ששאול כביכול ’בלעה’ אינספור מתים, היא תמיד רעבה לעוד ועוד (‏משלי ל’:15, 16‏). בשונה מכל אתר קבורה ממשי, המכיל מספר מתים מוגבל, ’שְׁאול לא תִשְׂבַּע’ (‏משלי כ”ז:20‏). אין היא יודעת שובע ואין לה גבולות. אם כן, שאול והדס אינן מקום מסוים באתר כלשהו. הן כינוי לקבר המשותף של המתים, מקום סמלי שבו מרבית המתים ישנים את שנת המוות.‏

עיקר האמונה המקראי בנושא תחיית המתים מסייע לנו להבין טוב יותר את משמעות המונחים ”שאול” ו”הדס”.  המקרא מראה כי שאול והדס קשורות לסוג המוות שממנו תהיה תחייה * (‏איוב י”ד:13;‏ מעשי השליחים ב’:31;‏ ההתגלות כ’:13‏). עוד מלמד דבר־אלוהים כי לא רק מי ששירתו את יהוה מצויים בשאול או בהדס, אלא גם רבים שלא שירתו אותו (‏בראשית ל”ז:35;‏ תהלים נ”ה:16‏). משום כך, המקרא מלמד שתהיה ”תחייה הן של הצדיקים והן של הרשעים” (‏מעשי השליחים כ”ד:15‏).‏

^ ס' 4 לעומת זאת, המתים שלא יוקמו לתחייה מתוארים כמי שמצויים ב”גיהינום” ולא בשאול או בהדס (‏מתי ה’:30; י’:28; כ”ג:33‏). בדומה לשאול ולהדס, הגיהינום אינו מקום ממשי.‏