עבור לתוכן

עבור לתוכן העניינים

 פרק ארבע עשרה

כיצד תהפוך את חיי המשפחה שלך למאושרים

כיצד תהפוך את חיי המשפחה שלך למאושרים
  • מה נדרש מן הגבר כדי להיות בעל טוב?‏

  • כיצד יכולה האישה להיות רעיה מוצלחת?‏

  • מה כרוך בהורות טובה?‏

  • כיצד יכולים הילדים לתרום לחיי משפחה מאושרים?‏

1. מהו המפתח לחיי משפחה מאושרים?‏

יהוה אלוהים רוצה שיהיו לך חיי משפחה מאושרים. דברו, המקרא, מספק קווים מנחים לכל חבר במשפחה, ומתאר איזה תפקיד מועיד אלוהים לכל אחד מהם. כאשר חברי המשפחה ממלאים את תפקידם בהתאם להדרכת אלוהים, רואים תוצאות מספקות ביותר. ישוע אמר: ”אשרי השומעים את דבר אלוהים ושומרים אותו” (‏לוקס י”א:28‏).‏

2. באיזו עובדה עלינו להכיר כדי לחיות חיי משפחה מאושרים?‏

2 אושר בחיי המשפחה תלוי בעיקר בהכרה בעובדה שיהוה הוא מכונן מוסד המשפחה. ישוע קרא לו ”אבינו” (‏מתי ו’:9‏). כל משפחה עלי אדמות קיימת בזכות אבינו השמימי — והוא ללא ספק יודע מהו הסוד לחיי משפחה מאושרים (‏אפסים ג’:14, 15‏). אם כן, מה מלמד המקרא על תפקידו של כל חבר במשפחה?‏

אלוהים — מכונן מוסד המשפחה

3. כיצד מתאר המקרא את כינון מוסד המשפחה, ומניין לנו שהנאמר בו הוא אמת לאמיתה?‏

3 יהוה ברא את אדם וחוה, הזוג הראשון, ואיחד אותם  כבעל ואישה. הוא הניח אותם בבית יפהפה עלי אדמות — בגן עדן — והורה להם להביא ילדים לעולם. ”פרו ורבו ומילאו את הארץ”, אמר יהוה (‏בראשית א’:26–28; ב’:18,‏ 21–24‏). אין זו מעשייה או אגדה, שהרי ישוע הראה כי הנאמר בספר בראשית על כינון מוסד המשפחה הוא אמת לאמיתה (‏מתי י”ט:4, 5‏). כיום ניצבות בפנינו בעיות רבות והחיים אינם מתנהלים לפי מטרת אלוהים. למרות זאת, הבה נראה כיצד ניתן ליהנות מאושר בחיי המשפחה.‏

4. (א) כיצד כל אחד מחברי המשפחה יכול לתרום לחיי משפחה מאושרים? (ב) מדוע חשוב מאוד ללמוד על חיי ישוע כדי לתרום לאושרה של המשפחה?‏

4 כל אחד מחברי המשפחה יכול לתרום את חלקו לחיי משפחה מאושרים אם יחקה את אלוהים בגילוי אהבה (‏אפסים ה’:1, 2‏). אבל כיצד נוכל לחקות את אלוהים, אם אין אנו מסוגלים אפילו לראותו? ניתן ללמוד כיצד פועל יהוה בזכות העובדה שהוא שלח את בנו בכורו מן השמים אל כדור־הארץ (‏יוחנן א’:14,‏ 18‏). בתקופת חייו עלי אדמות חיקה הבן, ישוע המשיח, את אביו השמימי בצורה כה מושלמת עד כי ניתן היה לומר שכל מי שראה ושמע את ישוע כאילו היה עם יהוה והאזין לו (‏יוחנן י”ד:9‏). לפיכך, אם נלמד על האהבה שגילה ישוע ונחקה את דוגמתו, יוכל כל אחד מאיתנו לתרום לאושרה של המשפחה.‏

מופת לבעלים

5, 6. (א) מדוע הדרך שבה נוהג ישוע בקהילה היא מופת לבעלים? (ב) מה יש לעשות כדי לזכות לסליחת חטאים?‏

5 המקרא אומר שעל הבעלים להתייחס לנשיהם כדרך שנוהג ישוע בתלמידיו. תן דעתך להדרכה המקראית הבאה: ”האנשים, אהבו את נשיכם כשם שגם המשיח אהב את הקהילה ומסר את עצמו בעדה‏... כן חייבים גם האנשים לאהוב את נשיהם כאהבתם את גופם הם. האוהב את אשתו  אוהב את עצמו. הן מעולם לא שנא איש את בשרו, אלא הוא מכלכל ומטפח אותו כדרך שגם המשיח נוהג בקהילה” ‏(‏אפסים ה’:23,‏ 25–29‏).‏

6 האהבה שגילה ישוע כלפי קהילת תלמידיו היא מופת מושלם לבעלים. ישוע ”אהב אותם עד תום” והקריב את חייו למענם, אף שהיו רחוקים מלהיות מושלמים (‏יוחנן י”ג:1; ט”ו:13‏). באופן דומה, הבעלים נקראים ‏’לאהוב את נשיהם ושלא תהא בלבבם מרירות נגדן’ (‏קולוסים ג’:19‏). מה יעזור לבעל ליישם עצה זו, בייחוד כאשר אשתו נוהגת לפעמים בחוסר תבונה? עליו לזכור את הטעויות שהוא עצמו עושה ואת מה שנדרש ממנו כדי לזכות לסליחת אלוהים. ומה נדרש ממנו? לסלוח לחוטאים לו, ובכלל זה אשתו. מובן שגם היא חייבת לסלוח (‏מתי ו’:12,‏ 14, 15‏). האם אתה מבין כעת מדוע אומרים שנישואין מוצלחים הם איחוד של שני סלחנים גדולים?‏

7. מה הביא ישוע בחשבון, ואיזו דוגמה הציב בכך לבעלים?‏

7 מוטב גם שהבעלים ייתנו לבם לעובדה שישוע תמיד גילה התחשבות כלפי תלמידיו. הוא הביא בחשבון את מגבלותיהם ואת צורכיהם הפיסיים. למשל, כאשר היו עייפים אמר להם ישוע: ”בואו אתם לבדכם למקום שומם ונוחו מעט” (‏מרקוס ו’:30–32‏). גם הנשים ראויות להתחשבות ולאדיבות. המקרא מתאר אותן כ”כלי חלש יותר” והבעלים מצוּוים לתת להן ”כבוד”. מדוע? מכיוון שהן הבעלים והן הנשים שותפים באותה מידה ב”נחלת חסד החיים” (‏פטרוס א’. ג’:7‏). על הבעלים לזכור כי נאמנותו של הפרט היא החשובה בעיני אלוהים ולא אם הוא ממין זכר או נקבה (‏תהלים ק”א:6‏).‏

8. (א) מדוע בעל ”האוהב את אשתו אוהב את עצמו”? (ב) מה משמע הדבר שבעל ואישה הם ”בשר אחד”?‏

8 המקרא אומר כי בעל ”האוהב את אשתו אוהב את עצמו”.  הסיבה לכך היא שהאיש ואשתו, ”אין הם עוד שניים אלא בשר אחד”, כפי שהדגיש ישוע (‏מתי י”ט:6‏). על כן עליהם לגלות עניין מיני אך ורק זה בזה (‏משלי ה’:15–21;‏ עברים י”ג:4‏). לשם כך, נדרש מהם לדאוג איש לצורכי רעהו באופן בלתי אנוכיי (‏קורינתים א’. ז’:3–5‏). התזכורת הבאה ראויה לציון: ”הן מעולם לא שנא איש את בשרו, אלא הוא מכלכל ומטפח אותו”. על הבעלים לאהוב את נשיהם כשם שהם אוהבים את עצמם, ולזכור כי עליהם לתת דין וחשבון לעומד בראשם, הלוא הוא ישוע המשיח (‏אפסים ה’:29;‏ קורינתים א’. י”א:3‏).‏

9. איזו תכונה שגילה ישוע מוזכרת בפיליפים א’:8‏, ומדוע על הבעלים לנהוג כך בנשיהם?‏

9 השליח פאולוס דיבר על ”אהבת [”חיבה לבבית של”, ע”ח‏] המשיח ישוע” (‏פיליפים א’:8‏). הרכות שגילה ישוע הייתה מרעננת, ותכונה זו נעמה לנשים שנמנו עם תלמידיו (‏יוחנן כ’:1,‏ 11–13,‏ 16‏). כל אישה כמהה לחיבה לבבית ולרכות מצד בעלה.‏

דוגמה לנשים

10. במה הציב ישוע דוגמה ראויה לחיקוי עבור הנשים?‏

10 משפחה היא מעין גוף ארגוני, ועל מנת לתפקד כהלכה היא זקוקה למישהו שיעמוד בראשה. גם ישוע נכנע לראשות שמעליו. ”ראש המשיח הוא אלוהים”, כפי ש”ראש האישה הוא האיש” (‏קורינתים א’. י”א:3‏). כניעתו של ישוע לראשות אלוהים היא דוגמה ראויה לחיקוי, שכן כולנו כפופים למישהו.‏

11. איזו גישה על האישה לגלות כלפי בעלה, ואיזו השפעה עשויה להיות להתנהגותה?‏

11 גברים לא־מושלמים עושים טעויות, ובמקרים רבים אינם פועלים כראשי משפחות אידיאליים. לכן, מה על האישה לעשות? אל לה לזלזל במה שבעלה עושה או לנסות  ליטול לידיה את ראשותו. טוב תעשה אם תזכור כי רוח ענווה ושקטה יקרה היא מאוד בעיני אלוהים (‏פטרוס א’. ג’:4‏). בגישה כזו, יהיה לה קל יותר לגלות כניעה כרצון אלוהים, גם בנסיבות קשות. יתרה מזו, המקרא אומר כי: ”האישה תירא את בעלה”, כלומר תרחש לו כבוד עמוק (‏אפסים ה’:33‏). אך מה אם אין הוא מקבל את ראשות ישוע? המקרא מאיץ בנשים: ”היכנענה לבעליכן; וכך, אם יש שאינם מצייתים לדבר, ייקנה לבם לא על־ידי דיבור אלא על־ידי התנהגות הנשים, בראותם את התנהגותכן הטהורה המלווה ביראה ‏[”כבוד עמוק”, ע”ח‏]” (‏פטרוס א’. ג’:1, 2‏).‏

12. מדוע אין פסול בכך שאישה תביע את דעותיה באופן מכובד?‏

12 בין שבעלה שותף לאמונתה ובין שלא, לא יהיה זה חוסר כבוד מצד האישה אם היא תביע בטקט דעה שונה משלו. ייתכן שהשקפתה נכונה, ויהיה זה לטובת המשפחה כולה אם הבעל יקשיב לה. אברהם לא היה תמים דעים עם אשתו, שרה, שהעלתה פתרון מעשי לבעיה משפחתית מסוימת. למרות זאת אמר לו אלוהים: ”שמע בקולה” (‏בראשית כ”א:9–12‏). כמובן, כאשר הבעל מחליט החלטה סופית שאינה עומדת בניגוד למצוות אלוהים, האישה תגלה כניעה ותתמוך בהחלטתו (‏מעשי השליחים ה’:29;‏ אפסים ה’:24‏).‏

איזו דוגמה טובה הציבה שרה לרעיות?‏

13. (א) מה מורה הכתוב בטיטוס ב’:4, 5 לנשים נשואות? (ב) מה אומר המקרא על פירוד ועל גירושין?‏

13 האישה יכולה לעשות רבות כדי למלא את תפקידה ולדאוג לצורכי המשפחה. למשל, המקרא מראה כי על הנשים הנשואות ”לאהוב את בעליהן וילדיהן, ולהיות צנועות, טהורות, משגיחות על ביתן, טובות, נשמעות לבעליהן” (‏טיטוס ב’:4, 5‏). רעיה ואֵם הפועלת בדרך זו תזכה לאהבה רבה ולכבוד עמוק מצד בני משפחתה (‏משלי ל”א:10,‏ 28‏). אבל מאחר שנישואין הם איחוד בין שני אנשים לא־מושלמים,  ישנם מקרים קיצוניים העלולים להוביל לפירוד או לגירושין. המקרא מתיר פירוד בנסיבות מסוימות. עם זאת, אין להתייחס לכך בקלות ראש. עצת המקרא היא: ”שלא תיפרד אישה מבעלה... ואל יעזוב איש את אשתו” (‏קורינתים א’. ז’:10, 11‏). רק אם אחד מבני הזוג ביצע מעשה ניאוף, מהווה הדבר בסיס מקראי לגירושין (‏מתי י”ט:9‏).‏

דוגמה מושלמת עבור ההורים

14. כיצד התייחס ישוע לילדים, ולמה זקוקים הילדים?‏

14 ישוע הציב דוגמה מושלמת עבור ההורים בדרך שבה התייחס לילדים. כאשר ניסו למנוע מהילדים לגשת אליו אמר: ”הניחו לילדים לבוא אליי, אל תמנעו בעדם”. המקרא מוסר כי הוא ”חיבק אותם וברכם בשימו את ידיו עליהם” (‏מרקוס י’:13–16‏). הואיל וישוע הקדיש מזמנו לילדים, האין זה מן הראוי שגם אתה תקדיש זמן לבניך ולבנותיך? אין הם זקוקים רק לרגעים ספורים מזמנך, אלא לחלק נכבד ממנו. עליך להקדיש זמן על מנת ללמד אותם, מכיוון שיהוה מצווה על ההורים לעשות זאת (‏דברים ו’:4–9‏).‏

15. מה יכולים ההורים לעשות על מנת להגן על ילדיהם?‏

 15 ככל שעולם זה הולך ונהיה מרושע יותר, זקוקים הילדים להורים שיגנו עליהם מפני אנשים המחפשים להרע להם, כמו סוטי מין. ראה כיצד הגן ישוע על תלמידיו, אשר אותם כינה בחום ”בניי”. כאשר נעצר ועמדו להוציאו להורג, דאג ישוע שתלמידיו יוכלו להימלט מסכנה (‏יוחנן י”ג:33; י”ח:7–9‏). כהורה, עליך להיות ער לנסיונות השטן לפגוע בילדיך ולהזהירם מבעוד מועד * (‏פטרוס א’. ה’:8‏). האיום על בטחונם הפיסי, הרוחני והמוסרי גדול היום יותר מתמיד.‏

מה יכולים ההורים ללמוד מן הדרך שבה נהג ישוע בילדים?‏

16. מה יכולים ההורים ללמוד מהדרך שבה הגיב ישוע לחולשות תלמידיו?‏

 16 בלילה שלפני הוצאתו להורג, התווכחו תלמידי ישוע מי מהם גדול יותר. במקום לכעוס עליהם, המשיך ישוע להתייחס אליהם באהבה הן במילים והן בדוגמה אישית (‏לוקס כ”ב:24–27;‏ יוחנן י”ג:3–8‏). אם אתה הורה, האם אתה רואה כיצד תוכל לחקות את דוגמתו של ישוע בדרך שבה אתה מתקן את ילדיך? נכון, הם זקוקים למשמעת, אך יש להטיל עליהם מוסר ”למשפט”, כלומר במידה הנכונה, ולעולם לא בכעס. לא כדאי שתדבר אליהם בצורה חסרת התחשבות כב”מדקרות חָרֶב” (‏ירמיהו ל’:11;‏ משלי י”ב:18‏). עליך להטיל משמעת על ילדך באופן שהוא יבין לאחר מכן כי היא אכן הייתה במקומה (‏אפסים ו’:4;‏ עברים י”ב:9–11‏).‏

מופת לילדים

17. באילו דרכים הציב ישוע מופת מושלם לילדים?‏

17 האם ילדים יכולים ללמוד מישוע? בהחלט כן! בדוגמתו האישית הראה ישוע כיצד על הילדים להישמע להוריהם. ”על־פי מה שלימדני אבי”, אמר, ”את זאת אני מדבר”. הוא הוסיף: ”את הטוב בעיניו אני עושה תמיד” (‏יוחנן ח’:28, 29‏). ישוע שמע בקול אביו השמימי, והמקרא מורה לילדים לשמוע בקול הוריהם (‏אפסים ו’:1–3‏). אף שישוע היה ילד מושלם, הוא ציית להוריו, יוסף ומרים, שהיו בלתי מושלמים. הדבר ללא ספק תרם לאושרם של כל אחד מבני משפחתו של ישוע (‏לוקס ב’:4, 5,‏ 51, 52‏).‏

18. מדוע תמיד ציית ישוע לאביו השמימי, ואת מי משמחים הילדים כשהם שומעים בקול הוריהם?‏

18 האם יכולים הילדים למצוא דרכים לחקות טוב יותר את ישוע ולשמח את הוריהם? אמת, לעתים קשה לצעירים לציית להוריהם, אך אלוהים רוצה שהילדים ינהגו כך (‏משלי א’:8;  ו’:20‏). ישוע תמיד ציית לאביו השמימי, גם במצבים קשים. פעם אחת כאשר אלוהים רצה שהוא יעשה משהו קשה במיוחד, אמר ישוע: ”העבר נא מעליי את הכוס [המשימה] הזאת”. למרות זאת, ישוע עשה את מה שביקש ממנו אלוהים, מפני שהבין כי אביו יודע מה הטוב ביותר עבורו (‏לוקס כ”ב:42‏). אם הילדים ילמדו להיות ממושמעים, הם ישמחו מאוד את הוריהם ואת אביהם השמימי * (‏משלי כ”ג:22–25‏).‏

על מה הצעירים צריכים לחשוב בשעת פיתוי?‏

19. (א) כיצד מנסה השטן לפתות את הילדים? (ב) כיצד התנהגות לא־מוסרית של הילדים עלולה להשפיע על ההורים?‏

19 השטן ניסה לפתות את ישוע, וללא ספק הוא ינסה לפתות גם צעירים לעשות את הרע (‏מתי ד’:1–10‏). השטן משתמש בלחץ חברתי שקשה לעמוד בפניו. אם כן, מן ההכרח שהילדים לא יהיו בחברתם של עושי רע (‏קורינתים א’. ט”ו:33‏). דינה בת יעקב נהגה להתרועע עם מי שלא שירתו את יהוה, והדבר גרם לצרות צרורות (‏בראשית ל”ד:1, 2‏). חשוב עד כמה עלולה המשפחה להיפגע אם אחד מחבריה יהיה מעורב באי־מוסריות מינית (‏משלי י”ז:21,‏ 25‏).‏

 המפתח לחיי משפחה מאושרים

20. מה על כל אחד מחברי המשפחה לעשות כדי ליהנות מחיי משפחה מאושרים?‏

20 קל יותר להתמודד עם בעיות במשפחה כאשר מיישמים את עצות המקרא. לאמיתו של דבר, יישום העצות הללו הוא המפתח לחיי משפחה מאושרים. אם כן, בעלים, אהבו את נשיכם ונהגו בהן כפי שישוע נוהג בקהילתו. נשים, היכנענה לראשות בעליכן ונהגו כדוגמת אותה אשת חיל המתוארת במשלי ל”א:10–31‏. הורים, חנכו את ילדיכם (‏משלי כ”ב:6‏). אבות, ’הנהיגו היטב את בני ביתכם’ (‏טימותיאוס א’. ג’:4, 5; ה’:8‏). וילדים, שימעו בקול הוריכם (‏קולוסים ג’:20‏). איש מחברי המשפחה אינו מושלם וכולם עושים טעויות. לכן, הייו ענווים ובקשו סליחה איש מרעהו.‏

21. איזו תוחלת נפלאה צופן לנו העתיד, וכיצד נוכל ליהנות מחיי משפחה מאושרים כבר עכשיו?‏

21 המקרא אכן מכיל שפע עצות והדרכות יקרות ערך ביחס לחיי המשפחה. יתר על כן, הוא מלמדנו על העולם החדש שיכונן אלוהים, ועל גן העדן הארצי שיתמלא במשרתי יהוה מאושרים (‏ההתגלות כ”א:3, 4‏). איזו תוחלת נפלאה צופן לנו העתיד! כבר עכשיו נוכל ליהנות מחיי משפחה מאושרים אם ניישם את הדרכות אלוהים המצויות בדברו, המקרא.‏

^ ס' 15 עזרה בנושא הגנה על הילדים ניתן למצוא בפרק 32 בספר למד מהמורה הגדול‏, שיצא לאור מטעם עדי־יהוה.‏

^ ס' 18 רק במקרה שהורה מבקש מבנו להפר את עקרונות אלוהים, יהיה זה נכון מצד הילד לא לציית (‏מעשי השליחים ה’:29‏).‏