היצור הרוחני הקרוי מיכאל אינו מוזכר במקרא פעמים רבות. עם זאת, בכל פעם שהוא מוזכר, מיוחסת לו פעולה כלשהי. בספר דניאל הוא מתואר כמי שנלחם במלאכים רעים; באיגרת יהודה הוא מתווכח עם השטן; ובספר ההתגלות הוא נלחם בשטן ובשדיו. הוא מגן על שלטון יהוה ונלחם באויבי אלוהים, ובזאת מוכיח כי ראוי הוא לשם מיכאל שמשמעו ”מי כמו האל?” אך מיהו מיכאל?‏

יש אשר זוכים ליותר משם אחד. לדוגמה, יעקב ידוע גם כישראל, והשליח פטרוס (כיפא) נקרא גם שמעון (‏בראשית מ”ט:1, 2;‏ מתי י’:2‏). בדומה לכך, המקרא מלמד שמיכאל הוא שם נוסף של ישוע המשיח המיוחס לו לפני ואחרי תקופת חייו עלי אדמות. הבה נראה על אילו טיעונים מקראיים נסמכת מסקנה זו.‏

שר המלאכים. המקרא מציג את מיכאל כ”שר המלאכים” (‏יהודה 9‏). שים לב שהמונח שר המלאכים מופיע בהא הידיעה. מכאן שקיים אך ורק מלאך אחד כזה. למעשה, המונח ”שר המלאכים” מופיע במקרא בלשון יחיד בלבד ולא בלשון רבים. בנוסף לכך, המקרא קושר את ישוע לתפקיד שר המלאכים. באשר לאדון ישוע המשיח אחרי תחייתו, אומר הכתוב בתסלוניקים א’. ד’:16‏: ”האדון עצמו יֵרד מן השמים בקריאה של  פקודה, בקול שר המלאכים”. אם כן, קולו של ישוע מזוהה עם קולו של שר המלאכים. הפסוק מרמז אפוא שישוע עצמו הוא מיכאל שר המלאכים.‏

מפקד צבא. המקרא מציין כי ”מיכאל ומלאכיו נלחמים בתנין... ו[ב]מלאכיו” (‏ההתגלות י”ב:7‏). לפיכך, מיכאל עומד בראש צבא של מלאכים נאמנים. ספר ההתגלות מתאר גם את ישוע כמפקד צבא של מלאכים נאמנים (‏ההתגלות י”ט:14–16‏). והשליח פאולוס מזכיר מפורשות את ”האדון ישוע” עם ”מלאכי עוזו” (‏תסלוניקים ב’. א’:7‏). אם כן, המקרא מזכיר את מיכאל ו”מלאכיו” ואת ישוע ו”מלאכיו” (‏מתי י”ג:41; ט”ז:27; כ”ד:31;‏ פטרוס א’. ג’:22‏). מאחר שבשום מקום במקרא לא נאמר שקיימים שני צִבאות מלאכים נאמנים בשמים — האחד בפיקודו של מיכאל והשני בפיקודו של ישוע — המסקנה ההגיונית היא שמיכאל הוא למעשה ישוע המשיח בתפקידו השמימי.‏ *

^ ס' 1 למידע נוסף המראה שמיכאל הוא שמו של בן אלוהים, ראה האנציקלופדיה הבנה מכתבי־הקודש, כרך ב’ עמודים 393, 394 (אנג’), שיצאה לאור מטעם עדי־יהוה.‏