עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עבור לתוכן העניינים

עדי־יהוה

עברית

מה באמת מלמד המקרא?‏

 פרק שלישי

מהי מטרת אלוהים לגבי כדור־הארץ?‏

מהי מטרת אלוהים לגבי כדור־הארץ?‏
  • מהי מטרת אלוהים לגבי האנושות?‏

  • איזו קריאת תיגר הושמעה נגד אלוהים?‏

  • כיצד ייראו החיים עלי אדמות בעתיד?‏

1. מהי מטרת אלוהים לגבי כדור־הארץ?‏

מטרת אלוהים לגבי כדור־הארץ היא באמת מטרה נפלאה. יהוה רוצה שכדור־הארץ יתמלא באנשים שמחים ובריאים. המקרא אומר ש’אלוהים נטע גן בעדן’ ו’הצמיח... כל עץ נחמד למראה וטוב למאכל’. לאחר שברא את האיש והאישה הראשונים, אדם וחוה, הניח אותם אלוהים בבית יפהפה זה ואמר להם: ”פרו ורבו ומילאו את הארץ וכיבשוה” (‏בראשית א’:28; ב’:8, 9,‏ 15‏). לפיכך, מטרת אלוהים הייתה שבני האדם יולידו ילדים, ירחיבו את גבולות ביתם הגן עדני עד קצווי תבל ויטפלו בבעלי־החיים.‏

2. (א) מניין לנו שמטרת אלוהים לגבי כדור־הארץ תתממש? (ב) מה אומר המקרא בנוגע לאפשרות שבני אדם יחיו לנצח?‏

2 האם אתה חושב שמטרתו של יהוה אלוהים שבני האדם יחיו בגן עדן עלי אדמות, תתממש אי פעם? ”אף דיברתי”, מצהיר אלוהים, ”אף אעשנה” (‏ישעיהו מ”ו:9–11; נ”ה:11‏). כן, אלוהים יקיים כל מטרה שהוא מציב לנגד עיניו! לדבריו, הארץ ’לא נבראה לתוהו [לשווא]’, אלא ”לשבת יְצָרָהּ” (‏ישעיהו מ”ה:18‏). איזה סוג של אנשים רוצה אלוהים שישכנו על הארץ? ולכמה זמן הוא מעוניין שהם יחיו כאן?  המקרא משיב: ‏”צדיקים יירשו ארץ וישכנו לעד עליה” ‏(‏תהלים ל”ז:29;‏ ההתגלות כ”א:3, 4‏).‏

3. אילו תנאים מצערים שוררים כיום על פני כדור־הארץ, ואילו שאלות מתעוררות עקב כך?‏

3 ברור לנו שהדבר טרם התרחש. אנשים בימינו נעשים חולים ומתים; הם אף נלחמים זה בזה והורגים איש את רעהו. משהו השתבש. בכל אופן, אין ספק שאלוהים לא התכוון שכדור־הארץ ייראה כפי שהוא נראה כיום! מה קרה? מדוע מטרתו של אלוהים לא יצאה אל הפועל? שום ספר היסטוריה פרי עטו של בן אנוש אינו מסוגל להשיב על כך, מכיוון שהבעיה החלה בשמים.‏

מוצא האויב

4, 5. (א) מי באמת דיבר אל חוה באמצעות נחש? (ב) כיצד אדם הגון וישר עלול להפוך לגנב?‏

4 הספר הראשון במקרא מספר על מישהו שיצא נגד אלוהים והופיע בגן עדן. הוא מתואר כ’נחש’, אם כי לא מדובר רק בבעל־חיים. הספר האחרון במקרא מזהה אותו כמי ש”נקרא מלשין ושטן, המתעה את כל תבל”. הוא מכונה גם ”הנחש הקדמוני” ‏(‏בראשית ג’:1;‏ ההתגלות י”ב:9‏). מלאך רב־עוצמה זה, יצור רוחני סמוי מן העין, השתמש בנחש כדי לדבר אל חוה, כשם שאדם מיומן יכול ליצור את הרושם שקולו בוקע מתוך בובה שבקרבתו. יצור רוחני זה ראה ללא ספק כיצד מכין אלוהים את כדור־הארץ עבור בני האדם (‏איוב ל”ח:4,‏ 7‏).‏

5 אך הואיל וכל ברואיו של יהוה מושלמים, מי יצר את ה”מלשין”, ה”שטן”? אחד מבניו הרוחניים רבי האון של אלוהים הפך את עצמו לשטן‏. איך ייתכן הדבר? ובכן, כיום אדם הגון וישר עלול להפוך לגנב. הכיצד? ייתכן שהוא  מרשה לתאווה פסולה להתפתח בלבו. אם הוא ממשיך לחשוב עליה, היא עלולה לגדול ולהתעצם. וכאשר נקרית בדרכו ההזדמנות, הוא עלול לממש את התאווה השלילית שניקרה במוחו (‏יעקב א’:13–15‏).‏

6. כיצד הפך בן רוחני רב־עוצמה של אלוהים לשטן ולמלשין?‏

6 כך אירע לשטן. הוא ככל הנראה שמע את אלוהים אומר לאדם וחוה להוליד ילדים ולמלא את הארץ בצאצאים (‏בראשית א’:27, 28‏). ’הרי בני אנוש אלה יוכלו לעבוד אותי במקום את אלוהים!’ חשב לו כנראה השטן. כך התפתחה בלבו תאווה פסולה. בסופו של דבר, פעל השטן והתעה את חוה בשקרים אודות אלוהים (‏בראשית ג’:1–5‏). בדרך זו הפך ל”מלשין”, שפירושו ”משמיץ”. במקביל לכך, נעשה ל”שטן”, שמשמעו ”מתנגד”.‏

7. (א) מדוע מתו אדם וחוה? (ב) מדוע כל צאצאיו של אדם הראשון מזדקנים ומתים?‏

7 בשקרים ובדרכי מרמה גרם השטן לאדם וחוה להמרות את פי אלוהים (‏בראשית ב’:17; ג’:6‏). כתוצאה מכך הם מתו בסופו של דבר, בדיוק כפי שאלוהים אמר שיקרה להם אם לא ישמעו בקולו (‏בראשית ג’:17–19‏). אדם הראשון חטא ואיבד את השלמות, ובעקבות זאת הוריש את החטא לכל צאצאיו (‏רומים ה’:12‏). ניתן להמשיל זאת לתבנית המשמשת לאפיית לחם. אם יש פגם בצורת התבנית, מה יקרה לכל אחת מכיכרות הלחם שייאפו בה? בכל כיכר לחם יופיע פגם. בדומה לכך, כל בן אדם ירש ”פגם” של אי־שלמות מאדם הראשון. משום כך, כל בני האדם מזדקנים ומתים (‏רומים ג’:23‏).‏

8, 9. (א) איזו קריאת תיגר השמיע השטן? (ב) מדוע לא המית אלוהים את המורדים בו במקום?‏

8 כאשר גרם השטן לאדם וחוה לחטוא לאלוהים, הוא  בעצם הנהיג מרד. השטן קרא תיגר נגד שלטונו של יהוה. הוא אמר למעשה: ’אלוהים הוא שליט רע. הוא מספר שקרים ומונע מנתיניו דברים טובים. בני אדם אינם זקוקים לאלוהים שישלוט עליהם. הם יכולים להחליט לעצמם מה טוב ומה רע. וייטב להם תחת שלטוני’. כיצד יגיב אלוהים להאשמה מעליבה זו? יש הסבורים שאלוהים היה צריך פשוט להמית את המורדים. אך האם היה בזה מענה לקריאת התיגר שהשמיע השטן? האם היה בכך כדי להוכיח שדרך שלטונו של אלוהים צודקת?‏

9 חוש הצדק המושלם של יהוה לא הרשה לו להמית את המורדים בו במקום. הוא החליט שדרוש זמן כדי לתת מענה להתקפת השטן במידה מספקת, ולהוכיח שהשטן שקרן. לכן, אלוהים קבע שהוא ירשה שבני האדם ישלטו על עצמם לזמן מה תחת השפעת השטן. מדוע פעל כך יהוה ומדוע הרשה שזמן כה רב יחלוף עד ליישוב הסוגיות הללו? שאלות אלו יידונו בפרק 11 בספר. אך כעת מן הראוי שניתן את הדעת לשאלות הבאות: האם היה נכון מצד אדם וחוה לתת אמון בשטן, אשר מעולם לא עשה דבר טוב עבורם? האם היה נכון מצידם להאמין שיהוה, אשר העניק להם את כל מה שהיה ברשותם, הוא שקרן קשה לב? מה אתה היית עושה?‏

10. כיצד תוכל לצדד ביהוה ולתת מענה להתקפת השטן?‏

10 טוב לחשוב על שאלות אלו מפני שכל אחד מאיתנו ניצב כיום מול סוגיות דומות. כן, יש בידך האפשרות לצדד ביהוה ולתת מענה להתקפת השטן. אתה יכול לקבל עליך את מרותו של יהוה ולתרום להוכחה שהשטן שקרן (‏תהלים ע”ג:28;‏ משלי כ”ז:11‏). למרבה הצער, רק מתי מעט מתוך מיליארדי האנשים בעולם מחליטים לעשות זאת. מכאן  עולה שאלה חשובה: האם המקרא אכן מלמד שהשטן שולט בעולם?‏

מי שולט בעולם הזה?‏

כיצד יכול היה השטן להציע לישוע את כל ממלכות תבל אילולא היו שייכות לו?‏

11, 12. (א) כיצד מתברר מהפיתוי שניצב בפני ישוע שהשטן הוא שר העולם הזה? (ב) הבא ראיות נוספות לכך שהשטן הוא שר העולם הזה.‏

11 ישוע מעולם לא הטיל ספק בכך שהשטן הוא שר  העולם הזה. בדרך על־טבעית כלשהי הראה השטן לישוע את ”כל ממלכות תבל וכבודן”, ואז הבטיח לו: ”את כל אלה אתן לך אם תיפול על פניך ותשתחווה לי” (‏מתי ד’:8, 9;‏ לוקס ד’:5, 6‏). צא וחשוב: האם היה בהצעה זו פיתוי עבור ישוע אילולא שלט השטן בממלכות אלו? ישוע לא הכחיש שכל ממשלות העולם שייכות לשטן. ברור שהוא היה מכחיש זאת אילו השטן לא עמד מאחוריהן.‏

12 כמובן, יהוה הוא האל הכול־יכול, בורא היקום המופלא (‏ההתגלות ד’:11‏). אך בשום מקום במקרא לא נאמר שיהוה אלוהים או ישוע המשיח הם מושלי העולם הזה. לאמיתו של דבר, ישוע ציין מפורשות שהשטן הוא ”שר העולם הזה” (‏יוחנן י”ב:31; י”ד:30; ט”ז:11‏). המקרא אף מכנה את השטן ”אל העולם הזה” (‏קורינתים ב’. ד’:3, 4‏). בעניין מתנגד זה, השטן, כתב השליח המשיחי יוחנן: ”העולם כולו נתון ביד הרָשע” (‏יוחנן א’. ה’:19‏, ע”ח‏).‏

כיצד ימוגר עולמו של השטן

13. מדוע יש צורך בעולם חדש?‏

13 משנה לשנה הופך העולם ליותר ויותר מסוכן. הוא מוצף בצבאות לוחמים, בפוליטיקאים מושחתים, במנהיגי דת צבועים ובפושעים קשוחי לב. העולם בכללותו חסר תקנה. המקרא מגלה שקרובה העת שבה ימגר אלוהים את העולם המרושע במלחמתו, הלוא היא מלחמת הר־מגידון. כך תיסלל הדרך לעולם חדש ורב צדק (‏ההתגלות ט”ז:14–16‏).‏

14. במי בחר אלוהים למלך במלכותו, וכיצד נובא הדבר?‏

14 יהוה אלוהים בחר בישוע המשיח למלך במלכותו, או  בממשלתו השמימית. בימי קדם ניבא המקרא: ”כי ילד יוּלד לנו, בן ניתַן לנו; ותהי המִשׂרה [ממשלה] על שכמו. ויקרא שמו... שר שלום. למרבה המִשׂרה ולשלום אין קץ” (‏ישעיהו ט’:5, 6‏). ביחס לממשלה זו לימד ישוע את תלמידיו להתפלל: ”תבוא מלכותך, ייעשה רצונך כבשמים כן בארץ” (‏מתי ו’:10‏). כפי שנראה בהמשך הספר, מלכות אלוהים תסיר בקרוב את כל ממשלות העולם הזה, ותתפוס את מקומן (‏דניאל ב’:44‏). או אז תכונן מלכות אלוהים גן עדן עלי אדמות.‏

עולם חדש באופק!‏

15. מהי ’הארץ החדשה’?‏

15 המקרא מבטיח לנו: ”ואנחנו מחכים, על־פי הבטחתו [של אלוהים], לשמים חדשים ולארץ חדשה אשר צדק ישכון בם” (‏פטרוס ב’. ג’:13;‏ ישעיהו ס”ה:17‏). המילה ”ארץ” במקרא היא לעתים כינוי לאנשים החיים על פני האדמה (‏בראשית י”א:1‏). מכאן ש’הארץ החדשה’ אשר צדק ישכון בה היא חברת אנשים הרצויים בעיני אלוהים.‏

16. מהי המתנה היקרה לאין ערוך שיעניק אלוהים למי שיישאו חן בעיניו, ומה עלינו לעשות כדי לקבלה?‏

16 ישוע הבטיח כי בעולם החדש הקרב ובא, מי שיישאו חן בעיני אלוהים יקבלו את מתנת ”חיי עולם” (‏מרקוס י’:30‏). פתח נא את המקרא שלך ביוחנן ג’:16 ו־‏י”ז:3‏, וקרא מה עלינו לעשות לפי דברי ישוע על מנת לזכות לחיי נצח. כעת בחן מתוך המקרא את הברכות שמהן ייהנו כל מי שיימצאו ראויים לקבל מתנה נהדרת זו מאת אלוהים בגן העדן הארצי הממשמש ובא.‏

17, 18. מדוע נוכל להיות בטוחים שישררו שלום וביטחון בכל רחבי תבל?‏

 17 רֶשע, מלחמות, פשע ואלימות לא יהיו עוד. ‏”ואין רָשע... וענווים יירשו ארץ” (‏תהלים ל”ז:10, 11‏). ייכון שלום מפני שאלוהים ’ישבית מלחמות עד קצה הארץ’ (‏תהלים מ”ו:10;‏ ישעיהו ב’:4‏). בעת ההיא ”יפרח... צדיק, ורוב שלום עד בלי ירח” — כלומר לנצח נצחים (‏תהלים ע”ב:7‏).‏

18 משרתי יהוה יחיו בביטחון. כל עוד בני ישראל בימי המקרא צייתו לאלוהים, הם חיו בבטחה (‏ויקרא כ”ה:18, 19‏). מה נפלא יהיה ליהנות מביטחון דומה בגן עדן! (‏ישעיהו ל”ב:18;‏ מיכה ד’:4‏).‏

19. מניין לנו שיהיה שפע מזון בעולם החדש שיכונן אלוהים?‏

19 יבוא סוף לרעב. ‏”יהי פיסת [שפע] בר בארץ”, שר מחבר התהלים. ”בראש הרים ירעש” (‏תהלים ע”ב:16‏). יהוה אלוהים יברך את משרתיו הצדיקים ו’הארץ תיתן יבולה’ (‏תהלים ס”ז:7‏).‏

20. מדוע נוכל להיות סמוכים ובטוחים שכדור־הארץ כולו יהפוך לגן עדן?‏

20 כדור־הארץ כולו יהפוך לגן עדן. ייבנו בתים יפים וחדשים ויינטעו גינות ססגוניות על האדמה שבעבר נהרסה בידי חוטאים (‏ישעיהו ס”ה:21–24;‏ ההתגלות י”א:18‏). עם חלוף הזמן, תיכבש כל חלקה בכדור־הארץ עד אשר העולם כולו יהפוך לגן מרהיב עין ופורה, כמו גן העדן הקדום. אלוהים יעמוד בדיבורו ו’יפתח את ידו וישביע לכל חי רצון’ (‏תהלים קמ”ה:16‏).‏

21. מה מראה שישרור שלום בין בני האדם לבין בעלי־החיים?‏

21 ישרור שלום בין בני האדם לבין בעלי־החיים. חיות בר וחיות בית ירעו יחדיו. אפילו לילד קטון לא תהיה שום סיבה לפחד מחיות הידועות כיום כמסוכנות (‏ישעיהו י”א:6–9; ס”ה:25‏).‏

22. מה יקרה למחלות?‏

 22 המחלות ייעלמו. כמלך במלכות אלוהים השמימית, יחולל ישוע ניסי ריפוי בקנה מידה גדול בהרבה מן הניסים שחולל בהיותו על הארץ (‏מתי ט’:35;‏ מרקוס א’:40–42;‏ יוחנן ה’:5–9‏). בימים ההם ”בל יאמר שכן: ’חליתי’” (‏ישעיהו ל”ג:24; ל”ה:5, 6‏).‏

23. מדוע תחיית המתים תשמח את לבנו?‏

23 יקירים שכבר אינם בין החיים יוקמו לתחייה עם התוחלת לא למות לעולם. כל הישנים כעת את שנת המוות ושמורים בזכרונו של אלוהים, יוקמו לתחייה. למעשה ”תהיה תחייה הן של הצדיקים והן של הרשעים” (‏מעשי השליחים כ”ד:15;‏ יוחנן ה’:28, 29‏).‏

24. מה אתה חש לגבי התקווה לחיות בגן עדן עלי אדמות?‏

24 איזה עתיד מזהיר מצפה למי שבוחרים ללמוד על בוראנו הנאדר, יהוה אלוהים, ולשרתו! ישוע דיבר על גן העדן הארצי העומד בפתח כאשר הבטיח לפושע שהוקע לצידו: ”תהיה אתה איתי בגן עדן” (‏לוקס כ”ג:43‏). מן ההכרח שנוסיף ללמוד על ישוע המשיח‏, אשר באמצעותו תתאפשרנה כל הברכות הללו.‏