עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עבור לתוכן העניינים

עדי־יהוה

עברית

מה באמת מלמד המקרא?‏

 פרק שמיני

מהי מלכות אלוהים?‏

מהי מלכות אלוהים?‏
  • מה מספר לנו המקרא על מלכות אלוהים?‏

  • מה תעשה מלכות אלוהים?‏

  • מתי תממש המלכות את רצון אלוהים על הארץ?‏

1. איזו תפילה ידועה נבחן כעת?‏

מיליונים ברחבי העולם מכירים את התפילה המכונה בפי רבים ”תפילת אבינו”, או ”תפילת האדון”. שני המונחים מתייחסים לתפילה ידועה שניתנה כדגם מפי ישוע המשיח עצמו. תפילה זו נושאת משמעות רבה. אם תבחן את שלוש הבקשות הראשונות שבה, יתרום הדבר להרחבת ידיעותיך בנוגע למה שהמקרא באמת מלמד.‏

2. מה היו שלושה מהדברים שישוע לימד את תלמידיו להתפלל בעבורם?‏

2 בתחילת התפילה לדוגמה הורה ישוע למאזיניו: ”לכן כך התפללו אתם: אבינו שבשמים, יתקדש שמך, תבוא מלכותך, ייעשה רצונך כבשמים כן בארץ” (‏מתי ו’:9–13‏). מה משמעות שלוש הבקשות הללו?‏

3. מה עלינו לדעת בנוגע למלכות אלוהים?‏

3 כבר למדנו רבות על שם אלוהים, יהוה. כמו כן, דיברנו במידה מסוימת על רצון אלוהים — מה עשה ועוד יעשה בעתיד למען האנושות. אך למה התכוון ישוע כשאמר לנו להתפלל: ”תבוא מלכותך”? מהי מלכות אלוהים? כיצד בואה יקדש את שם אלוהים?  ומה הקשר בין בואה של המלכות לבין מימוש רצון אלוהים?‏

מהי מלכות אלוהים

4. מהי מלכות אלוהים, ומיהו המלך העומד בראשה?‏

4 מלכות אלוהים היא ממשלה שהקים יהוה אלוהים אשר בראשה עומד מלך שמונה מטעמו. מיהו המלך של מלכות אלוהים? ישוע המשיח. ישוע בתפקידו כמלך, מרומם מכל שליטי אנוש והוא נקרא: ”מלך המלכים ואדון האדונים” (‏טימותיאוס א’. ו’:15‏). בכוחו להיטיב הרבה יותר מכל שליטי אנוש, גם מן הטוב שבהם.‏

5. מניין תמלוך מלכות אלוהים, ועל מה תמלוך?‏

5 מניין תמלוך מלכות אלוהים? ובכן, היכן נמצא ישוע? אתה ודאי זוכר שלמדנו כי ישוע הוצא להורג על עמוד הוקעה ואחר כך הוקם לתחייה. זמן קצר לאחר מכן, עלה השמיימה (‏מעשי השליחים ב’:33‏). לפיכך, זהו מקום משכנה של מלכות אלוהים — בשמים. זו הסיבה שהמקרא מכנה אותה ’מלכות שמים’ (‏טימותיאוס ב’. ד’:18‏). אף שמלכות אלוהים שוכנת בשמים, היא תמלוך על הארץ (‏ההתגלות י”א:15‏).‏

6, 7. מה מייחד את ישוע כמלך?‏

6 מה מייחד את ישוע כמלך? דבר ראשון, הוא לעולם לא ימות. המקרא משווה בין ישוע לבין שליטים בשר ודם ואומר עליו ש”לו לבדו האלמוות והוא שוכן אור נשגב מִקְרוב אליו” (‏טימותיאוס א’. ו’:16‏). מכאן שכל הדברים הטובים שעושה ישוע יעמדו לנצח. והוא אכן יעשה גדולות.‏

7 תן דעתך לנבואה המקראית הבאה שניתנה על ישוע:  ‏”ונחה עליו רוח יהוה, רוח חוכמה ובינה, רוח עצה וגבורה, רוח דעת ויראת יהוה. והריחוֹ [נהנה] ביראת יהוה. ולא למראה עיניו ישפוט, ולא למשמע אוזניו יוכיח. ושפט בצדק דלים, והוכיח במישור לענווי ארץ” (‏ישעיהו י”א:2–4‏). מילים אלה מראות שישוע יהיה מלך שימלוך בצדק וברוב חמלה על שוכני הארץ. האם לא היית רוצה שליט כזה?‏

8. מי ימלכו עם ישוע?‏

8 והנה עובדה נוספת על מלכות אלוהים: ישוע לא ימלוך לבדו, יהיו לו שותפים לשלטון. למשל, השליח פאולוס אמר לטימותיאוס: ”אם נחזיק מעמד, גם נמלוך איתו” (‏טימותיאוס ב’. ב’:12‏). כן, פאולוס, טימותיאוס ונאמנים אחרים שנבחרו על־ידי אלוהים, ימלכו יחד עם ישוע במלכות השמימית. כמה אנשים ייהנו מזכות מיוחדת זו?‏

9. כמה ימלכו לצד ישוע, ומתי החל אלוהים בבחירתם?‏

9 כפי שצוין בפרק 7‏, השליח יוחנן קיבל חזון שבו ראה את ”השה [ישוע המשיח] עומד על הר ציון [מעמדו המלכותי בשמים] ואיתו מאה וארבעים וארבעה אלף אשר שמו ושם אביו כתובים על מצחותיהם”. מי הם ה־144,000? יוחנן בעצמו מוסר לנו: ”אלה הם ההולכים אחרי השה לכל אשר ילך. אלה נפדו מבני אדם ביכורים לאלוהים ולשה” (‏ההתגלות י”ד:1,‏ 4‏). אלה הם תלמידיו הנאמנים של ישוע המשיח, אשר נבחרו במיוחד כדי למלוך עימו בשמים. לאחר תחייתם מן המתים לחיים שמימיים הם ”ימלכו על הארץ” לצד ישוע (‏ההתגלות ה’:10‏). מאז ימי השליחים החל אלוהים לבחור משיחיים נאמנים על מנת להשלים את המספר 144,000.‏

10. מדוע הסידור שישוע וה־144,000 ימלכו על האנושות מעיד על אהבה?‏

 10 הסידור שישוע וה־144,000 ימלכו על האנושות מעיד על אהבה רבה. סיבה אחת לכך היא שישוע יודע מה משמע הדבר להיות בן אנוש ולסבול. פאולוס אמר שישוע אינו מישהו ”שאינו יכול לחוש עימנו את חולשותינו, אלא אחד שהתנסה בכול כמונו מבלי חטא” (‏עברים ד’:15; ה’:8‏). גם שותפיו למלכות התנסו בסבל והחזיקו מעמד כבני אדם. זאת ועוד, היה עליהם להיאבק באי־שלמות ולהתמודד עם כל מיני מחלות. אין ספק שהם יוכלו להבין את בעיות האדם.‏

מה תעשה מלכות אלוהים?‏

11. מדוע אמר ישוע שעל תלמידיו להתפלל שרצון אלוהים ייעשה בשמים?‏

11 כאשר אמר ישוע שעל תלמידיו להתפלל לבואה של מלכות אלוהים, הוא ציין שעליהם להתפלל גם שרצון אלוהים ייעשה ”כבשמים כן בארץ”. אלוהים שוכן בשמים ורצונו תמיד נעשה שם על־ידי המלאכים הנאמנים. אך בפרק 3 למדנו שמלאך רשע אחד חדל לעשות את רצון אלוהים וגרם לאדם וחוה לחטוא. בפרק 10 נרחיב על מה שהמקרא מלמד בנוגע למלאך מרושע זה הנקרא השטן. השטן ויצורים רוחניים אחרים שבחרו ללכת בעקבותיו — המכונים שדים — הורשו להישאר בשמים לזמן מה. כך שלא כל שוכני השמים עשו אז את רצון אלוהים. המצב נועד להשתנות כשמלכות אלוהים תיטול לידיה את רסן השלטון. זמן קצר לאחר הכתרתו למלך, היה על ישוע המשיח לצאת למלחמה נגד השטן (‏ההתגלות י”ב:7–9‏).‏

12. אילו שני מאורעות חשובים מתוארים בההתגלות י”ב:10‏?‏

12 דברי הנבואה הבאים מתארים את מה שנועד  להתרחש: ”ושמעתי קול גדול בשמים אומר: ’עתה באה ישועת אלוהינו, גבורתו ומלכותו וממשלת משיחו, כי הושלך שוטן אחינו [השטן] המקטרג עליהם לפני אלוהינו יומם ולילה!’” (‏ההתגלות י”ב:10‏) האם שמת לב לשני מאורעות חשובים מאוד המתוארים בפסוק? ראשית, מלכות אלוהים שבראשה עומד ישוע המשיח, מתחילה לשלוט. שנית, השטן מגורש מן השמים ומושלך ארצה.‏

13. מה קרה בעקבות השלכת השטן מן השמים?‏

13 מה קרה בעקבות שני מאורעות אלו? על מה שהתרחש בשמים אנו קוראים: ”על זאת שימחו שמים ושוכניהם”! (‏ההתגלות י”ב:12‏) כן, המלאכים הנאמנים בשמים צוהלים משמחה מפני שהשטן ושדיו סולקו, וכעת כל שוכני השמים נאמנים ליהוה אלוהים. שוררים שם שלום והרמוניה מושלמים שלא יופרו לעולם. רצון אלוהים נעשה בשמים.‏

השלכת השטן ושדיו מהשמים הביאה אוי לארץ. בקרוב צרות אלה יבואו אל קיצן

14. מה קורה בעקבות השלכת השטן ארצה?‏

14 אך מה לגבי הארץ? המקרא מוסר: ”אוי לארץ ולים, כי ירד אליכם השטן בחמה גדולה, ביודעו כי קצרה עיתו” (‏ההתגלות י”ב:12‏). השטן זועם בשל גירושו מן השמים ובשל העובדה שנותר לו זמן מועט. בכעסו הוא גורם למצוקות, ל”אוי” על הארץ‏. על ”אוי” זה נרחיב בפרק הבא. בהתחשב בכך, ייתכן שנשאל: כיצד תוכל המלכות להביא לכך שרצון אלוהים ייעשה על הארץ?‏

15. מהו רצון אלוהים לגבי כדור־הארץ?‏

15 ובכן, זכור מהו רצון אלוהים לגבי כדור־הארץ. למדת על כך בפרק 3‏. בגן עדן הראה אלוהים שרצונו הוא שכדור־הארץ כולו יהפוך לגן של עדנה ויתמלא בבני אדם צדיקים שיחיו לנצח. השטן גרם לאדם וחוה לחטוא, דבר שהשפיע  על מימוש רצון אלוהים לגבי כדור־הארץ, אך לא שינה אותו. יהוה עדיין רוצה ש”צדיקים יירשו ארץ, וישכנו לעד עליה” (‏תהלים ל”ז:29‏). ומלכות אלוהים תגשים זאת. באיזו דרך?‏

16, 17. מה מוסר לנו הכתוב בדניאל ב’:44 בנוגע למלכות אלוהים?‏

16 שים לב לנבואה המופיעה בדניאל ב’:44‏. שם נאמר: ”ובימי המלכים האלה יקים אלוהי השמים מלכות שלא תחרב לעולם. מלכות זו לא תעבור לעם אחר. היא תפורר את כל המלכויות האלה ותשים להן קץ והיא תקום לעולם”. מה אנו למדים מכך על מלכות אלוהים?‏

17 ראשית, אנו רואים שמלכות אלוהים תקום ”בימי המלכים האלה”, כלומר בשעה שמלכויות אחרות עדיין בשלטון. שנית, נאמר שהמלכות תעמוד לנצח. שום ממשלה אחרת לא תפיל אותה ולא תתפוס את מקומה. שלישית, אנו למדים שתתחולל מלחמה בין מלכות אלוהים לבין מלכויות העולם הזה. ידה של מלכות אלוהים תהיה על העליונה. בסופו של דבר, תהיה זו הממשלה היחידה שתנהיג את האנושות. בעת ההיא ייהנו בני האדם מן השלטון הטוב ביותר שידעו מימיהם.‏

18. כיצד נקראת המלחמה הסופית בין מלכות אלוהים לבין ממשלות העולם הזה?‏

18 למקרא יש הרבה מה לומר על המלחמה הסופית שתתחולל בין מלכות אלוהים לבין ממשלות העולם הזה. לדוגמה, המקרא מלמד שעם התקרב הקץ, יפיצו רוחות רעות כזבים כדי להתעות את ”מלכי הארץ כולה”. לאיזו מטרה? ”לאסוף אותם [את המלכים] למלחמת היום הגדול אשר לאלוהי צבאות”. מלכי הארץ ייאספו יחדיו אל ”המקום הנקרא בעברית הר מגידון” (‏ההתגלות ט”ז:14,‏  16‏). בשל הנאמר בשני פסוקים אלה, נקרא העימות הסופי בין ממשלות האנוש לבין מלכות אלוהים, מלחמת הר מגידון.‏

19, 20. מה מונע את עשיית רצון אלוהים על הארץ כבר עתה?‏

19 מה תשיג מלכות אלוהים באמצעות מלחמת הר מגידון? חשוב שוב על רצון אלוהים לגבי כדור־הארץ. מטרתו של יהוה אלוהים הייתה שהארץ תימלא בבני אדם צדיקים ומושלמים שישרתו אותו בגן עדן. מה מונע את התגשמות הדבר כבר עתה? קודם כול, אנו חוטאים, חולים ומתים. אולם, בפרק 5 למדנו כי ישוע מת עבורנו כדי שנוכל לחיות לנצח. סביר להניח שזכורות לך המילים הכתובות בספר הבשורה על־פי יוחנן: ”כה אהב אלוהים את העולם עד כי נתן את בנו יחידו למען לא יאבד כל המאמין בו, אלא ינחל חיי עולם” (‏יוחנן ג’:16‏).‏

20 בעיה נוספת היא שרבים עושים את הרע. הם משקרים, מרמים ומבצעים מעשים לא־מוסריים. הם אינם רוצים לעשות את רצון אלוהים. עושי הרע יושמדו במלחמת אלוהים, מלחמת הר מגידון (‏תהלים ל”ז:10‏). עוד סיבה לכך שרצון אלוהים אינו נעשה כיום על הארץ היא שהממשלות אינן מעודדות את נתיניהן לעשות את רצונו. ממשלות רבות הן חלשות, אכזריות או מושחתות. המקרא אומר בכנות: ”עת אשר שלט האדם באדם לרע לו” (‏קהלת ח’:9‏).‏

21. כיצד תביא המלכות לכך שרצון אלוהים ייעשה על הארץ?‏

21 לאחר מלחמת הר מגידון תהיה האנושות תחת שלטונה של ממשלה אחת בלבד, מלכות אלוהים. מלכות זו תעשה את רצון אלוהים ותביא בכנפיה ברכות נפלאות.  למשל, היא תסלק את השטן ושדיו (‏ההתגלות כ’:1–3‏). ערך קורבנו של ישוע יחול על בני האדם הנאמנים, והם לא יוסיפו לחלות ולמות. במקום זאת, תחת מלכות אלוהים הם יוכלו לחיות לנצח (‏ההתגלות כ”ב:1–3‏). הארץ תהפוך לגן עדן. בדרך זו תביא המלכות לכך שרצון אלוהים ייעשה על הארץ, והיא תקדש את שם אלוהים. למה הכוונה? הכוונה היא שלבסוף, כל מי שיחיו תחת מלכות אלוהים יכבדו את שם יהוה.‏

מתי תפעל מלכות אלוהים?‏

22. מניין לנו שמלכות אלוהים לא באה בזמן שישוע היה על הארץ או מייד עם הקמתו לתחייה?‏

22 כאשר אמר ישוע לתלמידיו להתפלל ”תבוא מלכותך”, ברור היה שהמלכות טרם באה נכון לעת ההיא. האם היא באה עם עלייתו של ישוע השמיימה? לא, שהרי הן פטרוס והן פאולוס אמרו שלאחר הקמתו לתחייה, התגשמה בישוע הנבואה בתהלים ק”י:1‏: ”נאום יהוה לאדני: ’שב לימיני עד אשית אויביך הדום לרגליך’” (‏מעשי השליחים ב’:32–35;‏ עברים י’:12, 13‏). נועדה להיות תקופת המתנה.‏

תחת שלטון המלכות ייעשה רצון אלוהים כבשמים כן בארץ

23. (א) מתי החלה מלכות אלוהים בשלטונה? (ב) במה ידון הפרק הבא?‏

23 למשך כמה זמן? במאה ה־19 חישבו תלמידי מקרא כנים ומצאו שתקופת ההמתנה תסתיים בשנת 1914.  ‏(פרטים לגבי תאריך זה ראה נספח ”‏1914 — שנה משמעותית בנבואות המקרא‏”.) מאורעות העולם שהחלו ב־1914 אימתו את חישובם של תלמידי מקרא כנים אלה. התגשמותן של נבואות המקרא מראה כי ב־1914 הומלך המשיח למלך ומלכות אלוהים החלה בשלטונה. לפיכך, אנו חיים ב’עת הקצרה’‏ שנותרה לשטן (‏ההתגלות י”ב:12;‏ תהלים ק”י:2‏). נוכל גם לומר בביטחון מלא שמלכות אלוהים תממש בקרוב את רצון אלוהים על הארץ. האם אתה סבור שאלה חדשות נפלאות? האם אתה מאמין שזו האמת? הפרק הבא יעזור לך להיווכח שהמקרא אכן מלמד דברים אלה.‏