עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עבור לתוכן העניינים

עדי־יהוה

עברית

מה באמת מלמד המקרא?‏

 נספחים

מהו יום הדין?‏

מהו יום הדין?‏

איך יום הדין מצטייר בעיני רוחך? רבים מאמינים שמיליארדי נפשות יתייצבו זו אחר זו לפני כיסא אלוהים, ושם ייגזר דינה של כל נפש ונפש. חלקן יזכו לחיי אושר בשמים וחלקן יידונו לייסורים נצחיים. במקרא, לעומת זאת, מצטיירת תמונה שונה לחלוטין ביחס לפרק זמן זה. דבר־אלוהים אינו מתאר זאת כתקופה מחרידה, אלא כימים של תקווה ושיקום.‏

בספר ההתגלות כ’:11, 12 מתאר השליח יוחנן את יום הדין: ”ראיתי כיסא לבן גדול ואת היושב עליו אשר נסו מפניו הארץ והשמים, ומקום לא נמצא להם. וראיתי את המתים, הקטנים והגדולים, עומדים לפני הכיסא וספרים נפתחו. גם ספר אחר נפתח, ספר החיים. והמתים נשפטו מתוך הדברים הכתובים בספרים, לפי מעשיהם”. מיהו השופט המתואר כאן?‏

יהוה אלוהים הוא השופט העליון של האנושות. עם זאת, הוא הטיל את מלאכת השיפוט על מישהו אחר. במעשי השליחים י”ז:31 אמר השליח פאולוס כי אלוהים ”יעד יום לשפוט תבל  בצדק על־ידי איש אשר מינה”. השופט הממונה הוא ישוע המשיח שהוקם לתחייה (‏יוחנן ה’:22‏). מתי יתחיל יום הדין? ומה אורכו?‏

ספר ההתגלות מלמד שיום הדין יתחיל אחרי מלחמת הר מגידון, מלחמה שבה יושמד הסדר הארצי של השטן * (‏ההתגלות ט”ז:14,‏ 16; י”ט:19 עד כ’:3‏). אחרי הר מגידון ייכלאו השטן ושדיו בתהום לאלף שנים. במרוצת תקופה זו, ה־144,000, שותפי הנחלה שיחיו בשמים, יהיו שופטים ו’ימלכו עם המשיח אלף שנים’ (‏ההתגלות י”ד:1–3; כ’:1–4;‏ רומים ח’:17‏). יום הדין אינו מאורע קצר שיימשך 24 שעות בלבד. אורכו אלף שנים.‏

במהלך אלף השנים ישפוט ישוע המשיח ”את החיים ואת המתים” (‏טימותיאוס ב’. ד’:1‏). ”החיים” יהיו ’ההמון הרב’ שישרוד את הר מגידון (‏ההתגלות ז’:9–17‏). עוד ראה השליח יוחנן את ’המתים... עומדים לפני כיסא’ המשפט. ישוע אכן הבטיח כי ”כל שוכני קבר ישמעו את קולו [של המשיח] ויֵצאו” בתחיית המתים (‏יוחנן ה’:28, 29;‏ מעשי השליחים כ”ד:15‏). אך על סמך מה יישפטו המתים?‏

לפי החזון שראה השליח יוחנן, ’ייפתחו ספרים והמתים יישפטו מתוך הדברים הכתובים בספרים, לפי מעשיהם’. האם בספרים אלה רשומים כל המעשים שעשו בעבר? לא, המשפט לא יתמקד במה שעשו לפני מותם. מניין לנו שכך הדבר? המקרא מציין: ”המת משוחרר מן החטא” (‏רומים ו’:7‏). המוקמים לתחייה פותחים דף חדש. יוצא אפוא שהספרים מסמלים דרישות נוספות מאת אלוהים. כדי לחיות לנצח, יצטרכו ניצולי הר מגידון והמוקמים לתחייה להישמע  למצוות אלוהים, כולל דרישות חדשות שאותן יחשוף יהוה במהלך אלף השנים. לפיכך, כל אדם יישפט על סמך המעשים שיעשה במרוצת יום הדין.‏

יום הדין יקנה למיליארדי אנשים את ההזדמנות הראשונה ללמוד על רצון אלוהים ולחיות על־פיו. מכאן שתתבצע פעילות חינוכית רחבת היקף. ’צדק ילמדו יושבי תבל’ (‏ישעיהו כ”ו:9‏). אך לא הכול יסכימו לחיות על־פי רצון אלוהים. בישעיהו כ”ו:10 נאמר: ”יוּחן רָשע [אף שייעשה חסד עם הרשע], בל למד צדק. בארץ נכוחות יעוול. ובל יִראה גאוּת יהוה”. במהלך יום הדין יומתו אותם רשעים אחת ולתמיד (‏ישעיהו ס”ה:20‏).‏

בתום יום הדין ’יחיו’ השורדים במלוא מובן המילה כבני אדם מושלמים (‏ההתגלות כ’:5‏). יום הדין יביא לשיקום המין האנושי ולהשבתו לשלמותו המקורית (‏קורינתים א’. ט”ו:24–28‏). אז יתקיים המבחן האחרון. השטן ישוחרר מכלאו וזו תהיה הפעם האחרונה שיוּתר לו לנסות להתעות את האנושות (‏ההתגלות כ’:3,‏ 7–10‏). מי שיתייצבו נגדו ייהנו ממלוא התגשמותה של הבטחת אלוהים: ”צדיקים יִירשו ארץ, וישכנו לעד עליה” (‏תהלים ל”ז:29‏). יום הדין יהיה ברכה לכל הנאמנים!‏

^ ס' 1 באשר להר מגידון, ראה הבנה מכתבי־הקודש, כרך א’, עמודים 594, 595, 1037, 1038 (אנג’), ופרק כ’ בספר עבוד את אלוהי האמת לבדו‏, שיצאו לאור מטעם עדי־יהוה.‏