עבור לתוכן

עבור לתוכן העניינים

 פרק שתים עשרה

לחיות בדרך המשביעה את רצון אלוהים

לחיות בדרך המשביעה את רצון אלוהים
  • כיצד תוכל להיות ידיד אלוהים?‏

  • כיצד אתה מעורב בקריאת התיגר שהשמיע השטן?‏

  • אילו מעשים מכעיסים את יהוה?‏

  • כיצד תוכל לחיות בדרך המשביעה את רצון אלוהים?‏

1, 2. הבא דוגמאות של אנשים שיהוה ראה בהם ידידים קרובים.‏

באיזה מין אדם היית בוחר כחבר שלך? סביר להניח שהיית מעוניין בחברתו של אדם השותף להשקפותיך, לתחומי ההתעניינות שלך ולערכיך. כמו כן, היית ודאי נמשך לאדם בעל תכונות יפות, כמו יושר וטוב לב.‏

2 לאורך ההיסטוריה בחר אלוהים באנשים מסוימים להיות לו לידידיו הקרובים. לדוגמה, יהוה כינה את אברהם אוהבו, כלומר ידידו (‏ישעיהו מ”א:8;‏ יעקב ב’:23‏). אלוהים אמר על דוד שהוא ’איש כלבבו’, מכיוון שהיה מסוג האנשים שיהוה אוהב (‏מעשי השליחים י”ג:22‏). ויהוה ראה בנביא דניאל איש ”חמודות”, אדם רצוי מאוד בעיניו (‏דניאל ט’:23‏).‏

3. מדוע בוחר יהוה באנשים מסוימים להיות לידידיו?‏

3 מדוע ראה יהוה באברהם, בדוד ובדניאל ידידיו? ובכן, הוא אמר לאברהם: ”שמעת בקולי” (‏בראשית כ”ב:18‏). אם כן, יהוה קרוב למי שעושים בענווה את מה שהוא מבקש מהם. ”שימעו בקולי”, אמר לבני ישראל, ”והייתי לכם לאלוהים,  ואתם תהיו לי לעם” (‏ירמיהו ז’:23‏). אם תשמע ליהוה, תוכל גם אתה להיות ידידו!‏

יהוה מחזק את ידידיו

4, 5. כיצד יהוה מראה את כוחו עבור משרתיו?‏

4 חשוב מה משמע הדבר להיות ביחסי ידידות עם אלוהים. המקרא אומר כי יהוה מחפש הזדמנויות ”להתחזק [להראות את כוחו] עם [עבור מי ש]לבבם שלם אליו” (‏דברי הימים ב’. ט”ז:9‏). כיצד יכול יהוה להראות את כוחו עבורך? דרך אחת מוזכרת בתהלים ל”ב:8‏: ”אשכילך ואורך בדרך זו תלך. אִיעֲצָה עליך עיני”.‏

5 איזה ביטוי נוגע ללב לדאגתו של יהוה! הוא יספק לך את ההדרכה הדרושה וישגיח עליך בעודך מיישם את עצותיו. אלוהים רוצה לעזור לך לעבור בהצלחה את המבחנים והנסיונות שעימם אתה מתמודד (‏תהלים נ”ה:23‏). לכן, אם תשרת את יהוה בלב שלם יהיה לך הביטחון שהביע מחבר התהלים: ”שיוויתי יהוה לנגדי תמיד, כי מימיני בל אמוט” (‏תהלים ט”ז:8; ס”ג:9‏). כן, יהוה יכול לעזור לך לחיות בדרך שתשביע את רצונו. אך כפי שידוע לך, יש לאלוהים אויב הרוצה למנוע ממך לעשות זאת.‏

קריאת התיגר של השטן

6. מה טען השטן נגד בני האדם?‏

6 בפרק 11 בספר הוסבר כיצד השטן קרא תיגר על ריבונות יהוה. השטן האשים את אלוהים בשקר, ורמז כי יהוה נהג בחוסר צדק משום שלא נתן לאדם וחוה להחליט בעצמם מה טוב ומה רע. לאחר שאדם וחוה חטאו והארץ החלה להימלא בצאצאיהם, הטיל השטן ספק במניעיהם של כל בני האדם. ’בני אדם משרתים את אלוהים לא מפני שהם  אוהבים אותו’, התריס השטן. ’אם תיתן לי הזדמנות אוכל לגרום לכל איש להפנות עורף לאלוהים’. סיפורו של איוב מוכיח שכך חשב השטן. מי היה איוב, וכיצד היה מעורב בקריאת התיגר שהשמיע השטן?‏

7, 8. (א) במה בלט איוב בקרב בני דורו? (ב) כיצד הטיל השטן ספק במניעיו של איוב?‏

7 איוב חי לפני כ־3,600 שנה. הוא היה אדם טוב, שהרי יהוה העיד עליו: ”אין כמוהו בארץ, איש תם וישר, ירא אלוהים וסר מרע” (‏איוב א’:8‏). אלוהים היה שבע רצון מאיוב.‏

8 השטן הטיל ספק במניעים שמתוכם שירת איוב את אלוהים. הוא אמר ליהוה: ”הלוא אתה שַׂכְת בעדו [סוככת עליו] ובעד ביתו ובעד כל אשר לו מסביב. מעשה ידיו ברכת, ומקנהו פרץ בארץ. ואולם, שלח נא ידך וגע בכל אשר לו, אם לא על פניך יברכך [יקללך, תיקון סופרים]” (‏איוב א’:10, 11‏).‏

9. כיצד הגיב יהוה להאשמות שהשמיע השטן, ומדוע?‏

9 השטן טען למעשה שאיוב משרת את אלוהים רק בשביל טובות הנאה. עוד טען כי אם יועמד למבחן, יפנה איוב עורף לאלוהים. כיצד הגיב יהוה להאשמות שהשמיע השטן? מאחר שמניעיו של איוב הוטלו בספק, הרשה יהוה לשטן לנסותו. בדרך זו יוכח מעל לכל ספק אם איוב באמת אוהב את אלוהים או לא.‏

איוב נבחן

10. אילו מבחנים באו על איוב, וכיצד הגיב?‏

10 עד מהרה בחן השטן את איוב בדרכים שונות. חלק מבהמותיו נגנבו וחלקן הומתו. רוב משרתיו נטבחו. בעקבות זאת נקלע איוב למצוקה כלכלית. טרגדיה נוספת היכתה בו כאשר עשרת ילדיו נהרגו בסוּפה. אך למרות כל האסונות  שניחתו עליו, ”לא חטא איוב ולא נתן תִּפְלָה [דברים חסרי טעם] לאלוהים” (‏איוב א’:22‏).‏

11. (א) איזו האשמה נוספת השמיע השטן נגד איוב, וכיצד הגיב יהוה? (ב) כיצד הגיב איוב לאחר שהוכה במחלה מייסרת?‏

11 השטן לא הרים ידיים. הוא ככל הנראה חשב שאם איוב לא נשבר עקב אובדן רכושו, משרתיו וילדיו, הוא ודאי יפנה עורף ליהוה אם יוכה במחלה. יהוה הרשה לשטן להכות את איוב במחלה מבחילה ומייסרת. אך גם זה לא גרם לאיוב לאבד אמונה באלוהים. תחת זאת אמר בנחישות: ”עד אגווע לא אסיר תומתי ממני!” (‏איוב כ”ז:5‏).‏

איוב זכה לגמול על נאמנותו

12. כיצד סיפק איוב מענה לקריאת התיגר שהשמיע השטן?‏

12 איוב לא ידע שהשטן הוא הגורם לצרותיו. הוא לא היה מודע לקריאת התיגר שהשמיע השטן נגד ריבונות יהוה וחשש כי אלוהים הוא מקור כל בעיותיו (‏איוב ו’:4; ט”ז:11–14‏). ואף־על־פי־כן שמר איוב אמונים ליהוה. בזכות נאמנותו הוכח שהשטן שיקר ושאיוב אינו משרת את אלוהים ממניעים אנוכיים!‏

13. מה אירע בזכות נאמנותו של איוב לאלוהים?‏

13 נאמנותו של איוב נתנה ביד יהוה תשובה ניצחת להאשמותיו המעליבות של השטן. איוב היה באמת ובתמים ידיד יהוה, ואלוהים גמל לו על נאמנותו (‏איוב מ”ב:12–17‏).‏

כיצד אתה מעורב

14, 15. מדוע ניתן לומר שטענת השטן נגד איוב נוגעת לכל בני האדם?‏

14 סוגיית הנאמנות לאלוהים שהעלה השטן לא הייתה מכוונת אך ורק נגד איוב. גם אתה מעורב בה. הדבר עולה בבירור מהכתוב במשלי כ”ז:11‏. דבר יהוה אומר: ”חכם, בני, ושמח לבי, ואשיבה חורפי דבר”. מילים אלה שנכתבו מאות שנים לאחר מות איוב, מראות כי השטן ממשיך לחרף את אלוהים ואת משרתיו. כאשר אנו חיים בדרך המשביעה את  רצון יהוה, אנו בעצם נותנים מענה להאשמותיו הכוזבות של השטן, ובכך משמחים את לב אלוהים. אילו רגשות מעורר בך הדבר? האין זה נפלא ליטול חלק במתן מענה לטענות השקר של השטן, גם אם הדבר כרוך בעריכת שינויים מסוימים באורח חייך?‏

15 שים לב לדברי השטן: ”כל אשר לאיש ייתן בעד נפשו” (‏איוב ב’:4‏). באומרו ”איש”, הבהיר השטן שטענתו נוגעת לא רק לאיוב, אלא לכל בני האדם. זוהי נקודה חשובה מאוד. השטן מטיל ספק בנאמנות שלך לאלוהים. הוא רוצה שתמרה את פי יהוה ושתזנח את דרך הישר כשתיתקל בקשיים. כיצד מנסה השטן לגרום לך לעשות כן?‏

16. (א) באילו שיטות מנסה השטן להרחיק אנשים מאלוהים? (ב) כיצד עלול השטן להשתמש בשיטות אלה נגדך?‏

16 כפי שראינו בפרק 10‏, השטן משתמש במגוון שיטות כדי להרחיק אנשים מאלוהים. מצד אחד, הוא תוקף ’כאריה שואג המחפש לו לטרוף מישהו’ (‏פטרוס א’. ה’:8‏). לכן השפעת השטן ניכרת כאשר חברים, קרובי משפחה או אחרים מתנגדים למאמציך ללמוד את המקרא וליישם את מה שאתה לומד * (‏יוחנן ט”ו:19, 20‏). מצד שני, השטן ”מתחפש למלאך אור” (‏קורינתים ב’. י”א:14‏). הוא יכול להשתמש בדרכים ערמומיות כדי להטעותך ולפתות אותך לסטות מאורח חיים המשביע את רצון אלוהים. הוא עלול גם לרפות את ידיך ואולי לגרום לך לחשוב שאינך מספיק טוב כדי לשאת חן בעיני אלוהים (‏משלי כ”ד:10‏). בין שהשטן מתנהג כ”אריה שואג” ובין שהוא מתחזה ל”מלאך אור”,  טענתו נותרת בעינה: כאשר תעמוד בפני מבחן או פיתוי, תחדל לשרת את אלוהים. כיצד תוכל לתת מענה לטענת השטן ולהוכיח את נאמנותך לאלוהים כדוגמת איוב?‏

לציית למצוות יהוה

17. מהי הסיבה העיקרית שצריכה להניע אותנו לציית למצוות יהוה?‏

17 כדי לתת מענה לטענת השטן עליך לחיות בדרך המשביעה את רצון אלוהים. מה כרוך בכך? המקרא משיב: ”ואהבת את יהוה אלוהיך, בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך” (‏דברים ו’:5‏). ככל שאהבתך לאלוהים תלך ותגדל, כך יגאה בך הרצון לקיים את מה שהוא דורש ממך. ”הן זאת היא אהבת אלוהים”, כתב השליח יוחנן, ”שנשמור את מצוותיו”. אם תאהב את יהוה בכל לבבך, תיווכח ש”מצוותיו אינן קשות” (‏יוחנן א’. ה’:3‏).‏

18, 19. (א) מה הן כמה ממצוות יהוה? (ראה מסגרת ”‏ הימנע ממה שיהוה שונא‏”.) (ב) מניין לנו שאלוהים אינו דורש מאיתנו מעל ומעבר?‏

18 מה הן מצוות יהוה? חלקן קשורות להתנהגות פסולה שחובה עלינו להימנע ממנה. לדוגמה, ראה את המסגרת המופיעה תחת הכותרת ”‏ הימנע ממה שיהוה שונא‏”. תמצא שם רשימת מעשים שהמקרא מגנה מפורשות. אולי במבט ראשון כמה מהמעשים הללו לא ייראו לך פסולים כל כך. אך לאחר שתהרהר בפסוקים המוזכרים, קרוב לוודאי שתיווכח בחוכמה הגלומה בחוקי יהוה. ייתכן שתמצא שהדבר הקשה ביותר הוא לערוך שינויים בחיים. עם זאת, דרך חיים המשביעה את רצון אלוהים טומנת בחובה סיפוק ואושר גדולים (‏ישעיהו מ”ח:17, 18‏). אתה בהחלט יכול לצעוד בדרך זו. מניין לנו?‏

19 יהוה לעולם אינו מציב לנו דרישות שהן מעבר ליכולתנו (‏דברים ל’:11–14‏). הוא מכיר את היכולות והמגבלות שלנו  טוב יותר מאיתנו (‏תהלים ק”ג:14‏). יתרה מזו, יהוה יכול לתת לנו את הכוח לציית לו. השליח פאולוס כתב: ”נאמן הוא האלוהים ולא יניח לכם להתנסות למעלה מיכולתכם, אלא עם הניסיון יכין גם את דרך המוצא כדי שתוכלו לעמוד בו” (‏קורינתים א’. י’:13‏). על מנת לעזור לך להחזיק מעמד, יהוה יכול אף לספק לך את ”הכוח הנשגב” (‏קורינתים ב’. ד’:7‏). לאחר שעמד בנסיונות רבים, אמר פאולוס בפה מלא: ”הכול אני יכול בעזרתו של הנותן בי כוח” (‏פיליפים ד’:13‏).‏

 לפתח תכונות שאלוהים אוהב

20. אילו תכונות שאלוהים אוהב עליך לפתח, ומדוע הן חשובות?‏

20 ברור כי על מנת להשביע את רצון אלוהים לא די רק להימנע מדברים שהוא שונא. עליך גם לאהוב את מה שהוא אוהב (‏רומים י”ב:9‏). האינך נמשך למי ששותפים להשקפותיך, לתחומי ההתעניינות שלך ולערכיך? כך גם יהוה. אם כן, למד לאהוב את הדברים היקרים ללבו. חלקם מתוארים בתהלים ט”ו:1–5‏, שם אנו קוראים על  מי שאלוהים רואה בהם ידידים. ידידי יהוה מגלים את מה שהמקרא מכנה ”פרי הרוח”. פרי זה מקפל בתוכו את התכונות ”אהבה, שמחה, שלום, אורך רוח, נדיבות, טוב לב, נאמנות, ענווה, ריסון עצמי” (‏גלטים ה’:22, 23‏).‏

21. מה יעזור לך לפתח תכונות שאלוהים אוהב?‏

21 אם תקרא ותלמד באופן קבוע את המקרא, יעזור לך הדבר לפתח תכונות שיהוה אוהב. ולימוד דרישות אלוהים יעזור לך להתאים את מחשבותיך לחשיבתו של אלוהים (‏ישעיהו ל’:20, 21‏). ככל שתגביר את אהבתך ליהוה, כן יגבר בך הרצון לחיות בדרך המשביעה את רצונו.‏

22. מה תשיג אם תחיה בדרך המשביעה את רצון אלוהים?‏

22 דרושים מאמצים כדי לחיות בדרך המשביעה את רצון יהוה. המקרא ממשיל את השינוי באורח החיים לאדם הפושט את אישיותו הישנה ולובש אישיות חדשה (‏קולוסים ג’:9, 10‏). עם זאת, לגבי חוקי יהוה כתב מחבר התהלים: ”בשומרם עֵקֶב [גמול] רב” (‏תהלים י”ט:12‏). גם אתה תיווכח שדרך חיים המשביעה את רצון אלוהים‏, גמול רב בצידה. אם תחיה בדרך זו את חייך, תספק מענה לקריאת התיגר של השטן ותשמח את לב יהוה!‏

^ ס' 16 אין זה אומר שכל מי שמתנגד לך נשלט ישירות על־ידי השטן. אבל השטן הוא אל העולם הזה וכל הסדר העולמי הנוכחי נתון לשליטתו (‏קורינתים ב’. ד’:4;‏ יוחנן א’. ה’:19‏). לכן ניתן לצפות שדרך חיים המשביעה את רצון אלוהים לא תזכה לאהדה רבה, ויהיו שיתנגדו לך.‏